สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ถือฤกษ์ดี 9 แรกแห่งปี มอบ พระพุทธชินราช มิ่งมงคลสยาม 666 ปี ผู้สั่งจอง

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 17.09 น. ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร นายชวาลพงษ์ เลิศรุจิกุล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก นายวิวัฒน์ชัย ก้อนจันทร์เทศ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมกรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ถือฤกษ์ดี วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็น 9 แรกแห่งปี ส่งมอบวัตถุมงคล พระบูชา พระพุทธชินราช มิ่งมงคลสยาม ที่ระลึกพระพุทธชินราช 666 ปี ชุดนำฤกษ์ให้กับผู้สั่งจอง

โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมฺฺงกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ทรงเป็นประธานในพิธีมอบวัตถุมงคล พระพทธชินราช มิ่งมงคลสยาม 666 ปี ชุดนำฤกษ์ มีนายชวาลพงษ์ เลิศรุจิกุล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสร้าง และนำเรียนรายชื่อผู้สั่งจองวัตถุมงคลชุดนำฤกษ์เข้ารับวัตถุมงคลจากท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์

สำหรับรายชื่อผู้สั่งจอง อาทิ ครอบครัวอยู่วิทยา, ครอบครัววีรบวรพงศ์, ครอบครัวสุนทรรักษ์, ดร.แสงชัย, เจ้เกียว, ฯลฯ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาชาวพิษณุโลก คุณเจษฎา- ณฐวรรณ เมฆรุจภานนท์, คุณอี๊ด เมืองธรรม, Hino พิษณุโลก, โรงน้ำแข็งโกไอซ์, ,เฮียไช้ พูนสุขเรสซิเดนท์, โรงแรมพิษณุโลกออร์คิด ฯลฯ

พระพุทธชินราช มิ่งมงคลสยาม 666 ปี ประกอบด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์จาก 10 วัดดัง ประจำ 10 รัชกาล จัดพิธีพุทธาเทวาภิเษก เมื่อวันที่ 6 เดือน 6 ปี 2566 ณ บริเวณหน้าพระอัฎฐารส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร (วัดใหญ่) มีพุทธศิลป์ที่วิจิตรงดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น คือที่ฐานขององค์พระจะเป็นรูปคชนาคและพญาครุฑ ซึ่งเป็นสัตว์ในวรรณคดีของไทย ที่สื่อถึงอำนาจ วาสนา และบารมี

ประกอบกับมี “ยันต์อกเลา” ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระพุทธชินราชทุกรุ่น ที่จะต้องมี “ยันต์อกเลา” หรือมีการตอกโค๊ตยันต์อกเลา ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันมาว่ามีพุทธคุณ ทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัย อยู่ยงคงกระพัน มีเมตตามหานิยม ค้าขายรุ่งเรือง และป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงต่างๆได้เป็นอย่างดี ประกอบกับองค์พระพุทธชินราช ที่มีพุทธลักษณะที่วิจิตรงดงาม ให้เป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในโลก จึงนับว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีความขลังอลังการและมีความงดงามยิ่ง