วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ แถลงข่าวเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติ จำหน่ายเค้ก-คุกกี้ ปีใหม่

วันที่ 25 ธ.ค.66 เมื่อเวลา 08.00 น.
ที่โดมแก้วจอมขวัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ถนนแปดวา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายบัณฑิต สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน CHRITMAS DAY โดยมีนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม ภายในงานจัดให้มีการประกวดซานตาครอส-ซานตาริน่า โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกคน

ต่อมาเวลา 09.00 น. ที่ห้องลีลาวดีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ถ.แปดวา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายบัณฑิต สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ มั่นดี รอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์และคณะได้ร่วมกันแถลงข่าวโครงการเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติ คิดเป็น ทำเป็นบริหารเป็น ระหว่างวันที่ 25ธันวาคม 2566 จนถึง 1 มกราคม 2567


เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทุกประเภทวิชา ที่วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอน ฝึกให้นักเรียน นักศึกษาให้มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ มีการเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติ คิดเป็น ทำเป็น บริหารเป็น และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน และยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษา

นายบัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กล่าวว่า CONCEPT ในปีพุทธศักราช 2567 ตรงกับปีนักษัตรเป็นปีงูใหญ่ หรือปีมังกร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จึงนำเสนอเทศกาลเค้กและคุ้กกี้ประจำปีนี้ ด้วย CONCEPT ที่ว่า…”เค้กมังกร อาชีวะสร้างอาชีพ เรียนดี มีความสุข” โดยมังกรมีชื่อว่า “น้องสักทอง” เป็นมังกรธาตุไม้เพื่อให้เป็นนิมิตหมายอันดี จึงตั้งชื่อตาม “ต้นสักใหญ่”ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้มงคลและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์

น้องสักทองมีไข่ 4 ใบ ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนประเภทวิชาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์สีชมพู – ประเภทวิชาคหกรรม สีฟ้าแทนวิชาพาณิชยกรรม สีเทา แทนวิชาศิลปกรรมและ สีม่วงแทนวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ไข่ แสดงถึง การเกิดใหม่ ชีวิตที่กำลังเริ่มต้นใหม่ และสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น

โดยเฉพาะในปีมหามงคลนี้ วิทยาลัยฯ จะมุ่งนั้นพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน ทุกประเภทวิชาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21ขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมระดับสากล

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ของเรายังภาคภูมิใจและขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์ชนก อ่อนวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาวกิตติกานต์ คำชมพูสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย รางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ผอ.อาชีวศึกษาฯ กล่าวอีกว่า เค้กที่ทางนักเรียนนักศึกษาได้ผลิตนั้นมีเค้กช็อกโกแลต จำหน่ายในราคาปอนด์ละ 220 บาทครึ่งปอนด์ 180 บาทเค้กครีมเนยสดปอนด์ละ 200 บาทครึ่งปอนด์ 150 บาทและเค้กแยมก็ราคาปอนด์ละ 200 บาท ครึ่งปอนด์ก็ราคา 150 บาท นอกจากเค้กแล้วทางวิทยาลัยยังมีคุกกี้เนยสดแท้ จำหน่ายกระปุกใหญ่ 120 บาท และกระปุกเล็ก 65 บาท

ผู้สนใจสั่งซื้อได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 055-411-221 หรือ 0894703-5902 หรือที่บริเวณหน้าร้านกาแฟพิกุลแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 นี้

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน