พิษณุโลก สมาคมสื่อฯ ชมรมสถานีวิทยุฯ ส่งมอบความสุข ความอบอุ่น นักเรียนและผู้ปกครอง รร.ห้วยปลาไหล อ.วัดโบสถ์ สุดชื่นมื่น(คลิป)

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก ร่วมกับขมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ”อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์”ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนห้วยปลาไหล หมู่ที่ 2 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีนายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก และนายประพฤติ ยอดไพบูลย์ ประธานชมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิก สมาคมฯ ชมรมฯ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำสิ่งของอุปโภค -บริโภค ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา มอบให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรดันดาร

โดยมีนายสุธี นาคะไพฑูรย์ ปลัดอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ มีหน่วยงานร่วมบริจาคสิ่งของ และทุนการศึกษาเป็นจำนวนมาก อาทิ ปตท.สผ.โครงการเอส 1 (ลานกระบือ) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สาขาพิษณุโลก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ศาลปกครองพิษณุโลก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขาพิษณุโลก
บริษัทมาดามฟินจำกัด ห้างโลตัสท่าทอง ห้างโรบินสัน พิษณุโลก ส่งมอบความสุข ความอบอุ่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมอีกด้วย ทั้งนี้ มีการทาสีรั้ว ฝาผนัง ปรับปรุงห้องพยาบาล ชั้นวางหนังสือ การส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้กับชุมชน เช่น ตัดเสื้อผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์ พร้อมมอบอุปกรณ์การพัฒนาการเรียนการสอน บริการซ่อมแซมไฟฟ้า พัดลม และบริการตัดผม อีกด้วย

ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 39 สนับสนุนการแสดงวงดนตรี หมวดดุริยางค์ บรรเลงขับกล่อมอย่างสนุกสนาน กองบิน 46 พิษณุโลก มอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล และจัดแสดงเครื่องบินเล็ก โดยชมรมเครื่องบินเล็ก กองบิน 46 โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก บริการด้านสุขภาพ เป็นต้น