มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เผยแพร่ความรู้

วันที่ 13-15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ได้จัดกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ ซี.ซี.เอฟ เชียงราย โดยมีนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม

นางสาวศุภาพิชญ์ สงคำ ผู้ประสานงานภาค กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยดำเนินการในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เด็กเข้าร่วมทั้งหมด 300 คน

นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน คือ 1.จรวดปั๊มลมจิ๋ว 2.สมดุลมรณะ 3.ยิงปืนความรู้วิทย์(น้ำตาล อาหาร ขยะ) 4.ของเล่นพื้นบ้าน/เกมส์ลับสมองปลองปัญญา 5.พลังไฟฟ้าสถิต 6.ท้องฟ้าจำลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ซึ่งเป็นแหล่งบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดาราศาสตร์และอวกาศ แก่นักเรียน ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนต่อไป