หุ่นฟางข้าว สร้างความโดดเด่นในงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก อำเภอพิชัย

ที่บริเวณลานบ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธา​นเปิดงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก ประจำปี 2566

โดยมีนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย นางมัฌชิ​มา​ วงศ์​ตั้ง​ ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย​ นายพยงค์​ ยาเภา​ อดีตรองผวจ.อุตรดิตถ์​ นายวารุจน์​ ศิริวัฒน์​ สส.พรรคเพื่อไทย​ นายระวี​ เล็กอุทัย​ สส.พรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยผู้บริหาร​หัวหน้าส่วนราชการ​ องค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก ประจำปี 2566

ซึ่งในปีนี้มีการจัดประกวดการตกแต่งฟางข้าวเป็นรูปต่างๆ สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาชมเป็นจำนวนมาก การจัดงานประเพณีทำขวัญข้าว หรือพิธีบูชาพระแม่โพสพ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติตามความเชื่อ เป็นพิธีกรรมสืบสานมรดกประเพณีในแต่ละท้องถิ่นต่อๆกันมา ที่แม่โพสพมีพระคุณต่อชีวิตของชาวนา การประกอบพิธีกรรมทำขวัญข้าวเป็นการกล่าวขอขมาต่อต้นข้าวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้าว

ทั้งการเกิดเองตามธรรมชาติ และจากการที่มนุษย์จะกระทำอะไรก็ตามกับต้นข้าว เช่น พิธีกรรมก่อนการหว่านข้าว การปักดำข้าว หรือพิธีกรรมทำขวัญรับขวัญการตั้งท้อง ก่อนการเกี่ยวข้าว และพิธีอันเชิญแม่โพสพเข้ายุ้งฉาง เป็นต้น

อำเภอพิชัยมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรซึ่งข้าวถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นรายได้หลักของเกษตรกร อำเภอพิชัยได้ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอพิชัย กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก และให้เป็นงานประเพณีประจำปีของอำเภอพิชัย โดยได้มีการจัดงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เพื่อหารายได้ในการปรับปรุง ซ่อมแซม เรือนพระยาพิชัยดาบหัก และพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหักกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566

โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับข้าว การประกวดการแปรรูปข้าว การจำหน่วยสินค้า OTOP การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE การแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมทั้งการประกอบพิธีทางสงฆ์พิธีทำขวัญข้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรม เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานแล้วจะนำข้าวเปลือกที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคไปจำหน่าย และนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน