พิษณุโลก ผลการประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ ในงานลอยกระทงสองแควแลอดีต

ผลการแข่งขันการประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือประเภททีมประถมศึกษา

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 12,000 บาทพร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ทีมโรงเรียนวัดท่าฉนวน จังหวัดสุโขทัย
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ทีม โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินเงินสด 8000 บาทพร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ทีม โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินสด 5000 บาทพร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ทีม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)

ผลการแข่งขันประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือประเภททีมมัธยมศึกษา , ปวช.

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 12,000 บาทพร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ทีม บ้านกร่างวิทยาคม
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ทีม หล่มสักวิทยาคม
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินเงินสด 8000 บาทพร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินสด 5000 บาทพร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ทีม ซ.น.ศิลป์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส