พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายถนอม-นางพิกุล เดชศรี เชิญพระกฐินพระราชทาน ทอดถวายวัดพระบรมธาตุ กำแพงเพชร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายถนอม-นางพิกุล เดชศรี เชิญพระกฐินพระราชทาน ทอดถวายยังวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยตั้งองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ศาลาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านปากคลองใต้ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง นายถนอม เดชศรี นางพิกุล  เดชศรี พร้อมบุตร นางมภัคษนัญ เดชศรี ,นายอำนาจ เดชศรี , นายอนันต์ เดชศรี ,นายกฤษณวัชญ์ เดชศรี ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ 10 รูปเจริญพุทธมนต์ จนเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาได้ร่วมประเคนจะถูกปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูปและกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น.นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566ในพิธี นายถนอม เดชศรี , นางพิกุล  เดชศรี , นายกฤษณวัชญ์ เดชศรี  ได้เคลื่อนกระบวนเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานไปยังพระอุโบสถ เวียนรอบองค์พระธาตุ 1 รอบ และอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประดิษฐานไว้ณโต๊ะหมู่บูชาภายในพระอุโบสถ

จากนั้นนายอนันต์ เดชศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อดีตประธานสภาฯ แต่งเครื่องแบบปกติขาวเดินทางมาถึงหน้าพระอุโบสถ กองเกียรติยศทำความเคารพประธาน กองดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

ประธานได้เดินไปทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ รับผ้าพระกฐินขึ้นอุ้มประคองไว้ตรงอกแสดงความเคารพพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ประธานอุ้มประคองผ้าพระกฐินเข้าสู่อุโบสถ วางผ้าพระกฐินที่พานแว่นฟ้า หน้าพระสงฆ์รูปที่สอง แล้วธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระสงฆ์กระทำพิธีอปโลกนกรรม หรือ อปโลน์ หาผู้สมควรครองผ้ากฐิน

พระสงฆ์มอบผ้ากฐินพระราชทาน ให้ พระเมธีวชิรภูษิต เจ้าคณะอำเภอทรายทองวัฒนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาทวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง (รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง) ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน ผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องบริวารกฐิน และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ปวารณาปัจจัยบำรุงวัด และปัจจัยถวายพระภิกษุสามเณร พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธีฯ

เจ้าหน้าที่ประกาศยอดเงินถวายพระสงฆ์และปัจจัยบำรุงพระอาราม พระบรมธาตุ พระอารามหลวง

ปัจจัยถวายบำรุงพระอารามจากเจ้าภาพ 5,500,000 บาท

ปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลจากสาธุชนที่มาร่วมงาน 284,005 บาท

ปัจจัยโดยเสด็จราชกุศลจากสาธุชนที่บริจาคทางเพจวัด 210,655 บาท

ปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลจากคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย 100,000 บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น 6,094,660

รายจ่าย

ถวายองค์กร ผู้ตรวจพระภิกษุสามเณรในอาราม 66,400 บาท

มอบทุนการกุศลทุนการศึกษา 1.โรงเรียนพระปริยัติธรรม “ธรรมกิตติวงศ์” วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง 

  1. โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) 3 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 4 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  รวม 80,000 บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  146,400 บาท

เจ้าภาพนำเข้าบัญชีเพื่อสร้างศาลาการเปรียญ 5,353,600 บาท

คงเหลือเงินเข้าบัญชีวัด 594,660 บาท