พิษณุโลก จัดงานประเพณีลอยกระทง”จากวัดสู่วัง ย้อนเวลาสายน้ำแห่งศรัทธา” 24-25 พ.ย.(คลิป)

24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น.ที่ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง “จากวัด สู่วัง ย้อนเวลา สายน้ำแห่งศรัทธา” ” ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณพระราชวังจันทน์ โดยมีนายชวาลพงษ์ เลิศรุจิกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ในนามของคณะผู้จัดงาน กล่าวรายงาน

การจัดงานสีบสานประเพณีลอยกระทง “จากวัด สู่วัง ย้อนเวลาสายน้ำ แห่งศรัทธา” เป็นการบูรณาการจัดงานร่วมกันระหว่างสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก สมาคมสื่อสองแคว สมาคมเครือข่ายไม่ซ์ภาคเหนือตอนล่าง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเครือข่ายภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ อันดีระหว่างหน่วยงาน สถาบันต่าง ๆ และประชาชนในท้องถิ่น

ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูป บริการด้านการท่องเที่ยว จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ จำนวน 50 ร้านค้า การเดินขบวนแห่ดวงประทีปมหามงคลร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง การแสดงดนตรีพื้นบ้าน เช่น การแสดงมั่งคละ การแสดงดนตรีย้อนยุค และการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน การเดินแฟชั่นโชว์ ผ้าไทย “ใครๆใส่ก็สวย

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลก อาทิ ร้านวีรสุดาผ้าไหมไทย สนับสนุนเครื่องแต่งกายพร้อมช่างแต่งหน้าให้กับแขกผู้มีเกียรติ มาดามอีเว้นท์สนับสนุนการจัดสถานที่ บูรยาช้อป คุณวิวัฒน์ชัย ก้อนจันทร์เทศ คณะอุปนายกสมาคม ธุรกิจการท่องเที่ยวพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก