พะเยา เด็กอนุบาล สืบสานประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทง

วันที่ 24 พ.ย 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีรกร มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยาร่วมกับคณะครูจัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงโดยให้เด็กๆ อนุบาลแต่งชุด ไทย และ ทำกระทง จากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งทำให้เด็กๆ ตื่นเต้น และสนุกสนาน ด้วยการฟ้อนและเต้นตาม จังหวะเสียงเพลง อย่างสนุกสนาน หลังจากนั้นให้เด็กๆเดินขบวนภายในโรงเรียนและนำกระทงลอย ในอ่าง ที่ทางโรงเรียนจัดให้

นายวีรกร มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา กล่าวว่า ทางโรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยที่ทำสืบทอดกันมาแต่โบราณ จึงจัดทำกิจกรรม เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม และเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ ในเรื่องทักษะอาชีพในการทำกระทง การร่วมไม้ร่วมมือตลอดจน ส่งเสริมกิจกรรม ให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย และเข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรม ลอยกระทง ที่ทำสืบทอดมาแต่โบราณ โดยในวันนี้ ได้ให้เด็กๆ อนุบาล แต่งชุดไทย หรือชุดพื้นเมืองนำ กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ มาร่วม งานใน กิจกรรมโรงเรียน ซึ่งทำให้เด็กๆ ตื่นเต้นและ สนุกสนาน ในกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา