เชียงของ แม่น้ำอิงลดฮวบ ระบบนิเวศเปลี่ยน-หาปลาไม่ได้ วอนอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุ่มน้ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ศาลาวัดปากอิงเหนือ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีการประชุมประเมินการเปลี่ยนภูมิอากาศกับผลกระทบต่อระบบนิเวศ วิถีชีวิตลุ่มน้ำอิง-โขง โดยมีชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านในลุ่มแม่น้ำอิง นักอนุรักษ์ธรรมชาติและนักวิชาการเข้าร่วม ภายใต้การดำเนินโครงการส่งเสริมตัวเลือกในการปรับตัวตามระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนและการสื่อสาร สำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิง จากการสนับสนุนของ IKI, BMUB , IBRRI โดยความร่วมมือ จาก IUCN สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ภายใต้แผนงาน Mekong wet นายอวยชัย คงสวน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปากอิงใต้ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากโดยเฉพาะปี 2564 แม่น้ำอิงและแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก หมู่บ้านปากอิงหาเคยหาปลาเป็นอาชีพแต่ในรอบ 10 ปี อาชีพหาปลาเปลี่ยนแปลง เพราะน้ำขึ้นแล้วแห้งเร็วส่งผลกระทบต่อการหาปลาอย่างมาก เมื่อปี 2550 มีเรือหาปลา 70 ลำ ออกหาปลาวันละสองเที่ยว แต่เดี๋ยวนี้เหลือเรือหาปลาเหลืออยู่ไม่ถึง 20...
พิษณุโลก เครือข่ายอนุรักษ์ฯ "โวย" จังหวัดออกคำสั่ง อ้าง ส.ส.จัดการเด็ดขาดบุกรุกป่าสงวนฯ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู ตำบลชมภู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับข้อมูลว่าทางจังหวัดพิษณุโลก มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโดยเด็ดขาดกับกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0014.3/ว 3446 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยหนังสือดังกล่าว มีข้อความระบุว่า" เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโดยเด็ดขาดกับกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูจังหวัดพิษณุโลก ที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ เรียนผู้ใหญ่บ้านวังแดง หมู่ที่ 3 ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ถึงจังหวัดพิษณุโลก ให้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโดยเด็ดขาดกับกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู จังหวัดพิษณุโลก ที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ กรณี ส.ส.อนุชา น้อยวงศ์ เขต 3 จังหวัดพิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์ ดำเนินการโดยเด็ดขาดกับกลุ่มอนุรักษ์ชมพูอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกที่บุกรุกป่าสงวน...
ฉก.ร.4 นำรถน้ำฉีดพ่นละอองน้ำสลายหมอกควันสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 อำเภอแม่สอด  นอภ.พบพระ ย้ำประชาชนงดเผาเด็ดขาด วันที่ 2 มีนาคม 2564    จ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 (ฉก.ร.4) กองกำลังนเรศวร  ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด จีงหวัดตาก  เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมนำรถบรรทุกน้ำ  ออกฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ  สลายหมอกควันบริเวณหน้าเชิงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 อำเภอแม่สอด หลังค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับสีแดง ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน  โดยวันนี้  (08.00 น.)  วัดได้ที่  132 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ   ส่วนค่า PM 10 เกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับสีแดง เป็นวันแรก วัดได้ที่...

แม่ทัพภาคที่ 3 จี้ทุกจังหวัดหยุดเผา 1 มี.ค. - 30 เม.ย.64  ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง วันที่ 1 มีนาคมคม 2564 เวลา 10.00 น ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7  อ.แม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่ พลโท อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือของ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 )  เพื่อรับฟังการดำเนินงานและร่วมวางมาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ภายหลังคุณภาพอากาศทางภาคเหนือเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า จากการตัดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในห้วงที่ผ่านมาพบว่า สถานการณ์จุดความร้อนและค่าคุณภาพอากาศทางภาคเหนือเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการชิงเผา การบริหารจัดการเชื้อเพลิงหรือการเผาเพื่อเตริยมพื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลให้สภาพโดยรวมค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย.2564...
พะเยา ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานปกคลุมตัวเมือง วันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีปริมาณหมอกควันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุด จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง สามารถวัดได้ PM2.5 อยู่ที่ 80 ไมโครกรัม PM 10 เท่ากับ 110 ไมโครกรัม AQI เท่ากับ 180 ไมโครกรัม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันนี้ สามารถสังเกตเห็นหมอกควันได้อย่างชัดเจน และหมอกควันยังได้บดบังทัศนียภาพบนถนนและพื้นที่เมืองพะเยา ซึ่งถือเป็นวันที่มีหมอกควันมากกว่าทุกวันในรอบสัปดาห์นี้ที่หมอกควันเริ่มเข้าปกคลุม และเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยในวันนี้ค่าฝุ่นละอองในอากาศ จากการวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยาPM 2.5 อยู่ที่ 82 ไมโครกรัม PM10 อยู่ที่ 110 ไมโครรัม AQI อยู่ที่ 180 ไมโครกรัม มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวคาดว่าน่าจะมาจากในพื้นที่ยังคงมีไฟป่าอยู่...
กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดชุดลาดตระเวน 6 ชุดปฏิบัติการ 60 นาย พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟไหม้ซ้ำซาก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดชุดลาดตระเวน 6 ชุดปฏิบัติการ จำนวน 60 นาย ลงพื้นที่เสี่ยง และไฟไหม้ซ้ำซาก เพื่อป้องปรามการเผาป่า แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง  25 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยชุดลาดตระเวนดังกล่าว จัดจากหน่วยทหารในพื้นที่ 6 หน่วยประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 33, กรมรบพิเศษที่ 5 ,กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 , กองพันทหารราบที่  กรมทหารราบที่ 7, กองพันพัฒนาที่...
กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ปรับแผนการปฏิบัติเน้นการลาดตระเวน หลังภาคเหนือเกิดจุด Hotspot วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (รอง ผบ.บก. ศฟป.ทภ.3 สน.)  กล่าวว่า จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่ามีค่า PM 2.5 ระหว่าง 25 - 111  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 41 - 145  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่าAQI ระหว่าง 25 – 221   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง...
เชียงใหม่ อธิบดี ปภ. ตรวจความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 เฝ้าระวังเข้ม เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน วันที่ 21 ก.พ.64 เวลา 09.00 น. ที่ สนาม ฮ. กองพลทหารราบที่ 7 (พล.ร.7 ) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเฮลิคอปเตอร์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบ 32 (ฮ.ปภ.32) ที่มาปฏิบัติการบินเพื่อควบคุมไฟป่าในพื้นทีภาคเหนือ โดยมี พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า  ละหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมรับชมการสาธิตการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยเฮลิคอปเตอร์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า  สถานการณ์ในภาพรวมของไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจำนวนจุดความร้อนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 ถึงปัจจุบัน ลดลงกว่า 50 %  แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่...
24 สถานีวิทยุเครือกองทัพบกที่ 3 รณรงค์สร้างจิตสำนึกแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน พ.อ.วรพงษ์  รอตภัย  รองประธานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3 เปิดเผยว่า สถานีวิทยุในเครือกองทัพบกที่ 3 จำนวน 24 สถานี ในพื้นที่ 17จังหวัดภาคเหนือร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลดการเผาในพื้นที่โล่ง เขาขยะ เศษวัชพืชต่างๆ   เป็นการลดปริมาณหมอกควันที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน  เนื่องจากในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี  ภาคเหนือมักประสบกับปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้.ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2563 สถานีวิทยุในเครือกองทัพบกที่ 3 ได้ผลิตสปอตภาษาไทยภาษาถิ่นและภาษาชนเผ่าในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อให้ประชาชนลดการเผา  โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการภาคบังคับของสถานีจำนวน  4 รายการ ได้แก่ รายการข่าวยามเข้า เวลา 06.00-07.00 น. ดำเนินรายการโดยคุณสุรเชษฐ์   มากร ,รายการรอบรั้วสีเขียว เวลา 07.30 – 08.00 น.ดำเนินรายการโดยคุณภัทราวดี   เกิดบาง ,รายการพลังแผ่นดิน เวลา 12.05...
บก.คฟป.ทภ.3 สน.ส่ง ฮ.ปภ.KA-32  บินทิ้งน้ำ 42 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ 84,000 ลิตร  26 ชั่วโมงบิน ควบคุมไฟป่า ลูำพูน- เชียงใหม่ วันที่ 17 ก.พ.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการรายงายของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) พบว่า ช่วงนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาว ส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมากขึ้น ซึ่งบางพื้นที่ยังมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงก่อนเข้าสู่ช่วงของการหยุดเผาในเดือน มีนาคม เช้าวันนี้ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบ PM 2.5 เฉลี่ยนอยู่ระหว่าง 32 - 90...
error: Content is protected !!