พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านคลอง รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายใต้โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีนายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (สคร.)จังหวัดพิษณุโลก มอบสื่อการรณรงค์ให้เทศบาลตำบลบ้านคลอง ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง มอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากปัญหาของโรคไข้เลือดออกไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทย สมาชิกกลุ่มอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ มีมติร่วมกันกำหนดให้ ทุกวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็น " วันไข้เลือดออกอาเซียน" ดังนั้ กิจกรรมนี้จึงจัดขึ้นเพื่อ ร่วมมือรณรงค์ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายใต้คำขวัญวันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 2565 ที่ว่า "...

พะเยา ชาวบ้าน-ครู-นักเรียนตีฆ้องร้องป่าว เดินรณรงค์ป้องกันกำจัดยุงลาย กันไข้เลือดออก วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.ต.วรพล ใจคำ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยกรรมการชุมชนวัดลั-ศรีจอมเรืองคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ได้ทำการตีฆ้องร้องเปล่าเดินรณรงค์ ให้ชาวบ้านในชุมชนวัดลีและศรีจอมเรือง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ช่วยกำจัดและป้องกันยุงลายวางไข่ตามแอ่งน้ำขัง ในบ้าน เพื่อไม่ให้มีการแพร่เพาะพันธุ์เพื่อป้องกันไข้เลือดออกในฤดูฝนนี้ สำหรับการเดินณรงค์ครั้งนี้ได้มีการจัดขบวนตีฆ้องร้องป่าวและถือป้ายที่เขียนด้วยข้อความการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ของขบวนนักเรียน เดินไปตามชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้ช่วยกัน ป้องกันมิให้ยุงลายแพร่พันธุ์และแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝนที่มีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกจึงมีการรณรงค์ป้องกันการแพร่เชื้อขึ้นก่อนดังกล่าว
พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง วันที่ 5 เมษายน 2565 นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลาการแพทย์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 “สาธารณสุขห่วงใยมอบของขวัญ ผู้สูงวัย ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565” ให้กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในเขตตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 คน พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย  

สสจ.พิษณุโลก ตรวจสอบร้านจำหน่ายไส้กรอก เตือนภัยผู้บริโภคอย่ากินไส้กรอกที่ไม่มี อย. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น ตลาดร่วมใจ เทศบาลนครพิษณุโลก นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร้านจำหน่ายไส้กรอกเก็บตัวอย่างหาสารเจือปนที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค นายแพทย์ไกร สุขเพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากข่าวกรณีที่พบเด็กป่วยด้วยภาวะเมทฮีโมโกลบิน คือภาวะเลือดมีความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน สูงผิดปกติ ทำให้อวัยวะหรือร่างกายขาดออกซิเจน นำไปสู่การเสียชีวิต จากการสอบถามพบว่า สาเหตุเกิดหลังจากที่เด็กรับประทานไส้กรอกที่ไม่มีฉลากอาหาร ไม่มีเลข อย. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดที่เกิดเหตุได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาแหล่งที่มาและเก็บตัวอย่างไส้กรอกตรวจวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุกันเสีย ไนเตรท ไนไตรท์ ชนิดและปริมาณ สีสังเคราะห์ว่ามีประมาณเกินที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้วัตถุเจือปนอาหารเกินจากที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท แต่หากตรวจพบในปริมาณที่มากจนอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จะเข้าขายอาหารไม่บริสุทธิ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ย้ำเตือนถึงผู้บริโภคว่าก่อนซื้อต้องเลือกไส้กรอกที่ไม่มีสีแดงแต่เกินไป...

รพ.ม.นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ สร้างหอผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจ หนึ่งเดียวภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า หอผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care unit : RCU)  หรือ หอผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลแล้วต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจที่แน่นอน หรือ ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อแล้วรอการส่งต่อการรักษาไปยังหอผู้ป่วยอื่นๆ โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยประมาณ 2 ปี ใน รพ.มน. เกิดเป็นองค์ความรู้ด้านวิชาการสำหรับใช้ใน รพ.มน. สามารถเป็นต้นแบบที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับ รพ.อื่น หรือ บ้านเรือนประชาชนได้   ทาง รพ.มน.ต้องขอขอบพระคุณผู้บริจาคห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ Negative Pressure Isolation Room...
อบจ.อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจงภารกิจถ่ายโอน รพ.สต.มาอยู่ในสังกัด 40 แห่ง วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ตรัสวงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยร่วมประชุมชี้แจงภารกิจการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง 40 แห่ง โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม จำนวนกว่า 60 คน ในประเด็นจำนวนบุคลากร ที่มีอยู่จริงและช่วยราชการต่างๆ, กรอบอัตรากำลัง, ระบุปัญหา ความต้องการ และเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน ...
กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม  ระวังสัตว์มีพิษกัดต่อย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนในช่วงฤดูฝนนี้ ในหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วม อาจมีสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมาหลบซ่อนในบ้าน ขอให้ประชาชนระมัดระวังและสำรวจมุมอับรอบบ้านเป็นประจำ ตรวจเสื้อผ้าก่อนสวมใส่ และจัดเก็บสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ หากพบสัตว์มีพิษควรตั้งสติให้ดีและเรียกผู้ชำนาญมาช่วย วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนอง และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงฝนที่ตกสะสม ส่งผลให้บางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก กรมควบคุมโรคจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษกัดต่อย เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ที่อาจหนีน้ำมาหลบซ่อนอาศัยอยู่ตามบ้านและมุมมืดต่างๆ หากโดนกัดต่อยอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ จากข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการสัมผัสสัตว์มีพิษ ของกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 20 ตุลาคม 2564 ส่วนใหญ่พบการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสัตว์มีพิษจำพวกแตน ต่อ และผึ้ง จำนวน 1,177 ราย รองลงมาคือ ตะขาบและกิ้งกือมีพิษ...
รพ.ม.นเรศวร คว้าอันดับ 1 ประเทศ ระดับประเมินเป็นเลิศ ศูนย์ราชการสะดวกบริการประชาชน วันที่ 2 กันยายน 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์รายการสะดวก เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ.2564 ตามที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้กำหนดให้มีการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้การบริการประชาชนของทุกหน่วยงานของรัฐ มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และมีมาตรฐานในการพัฒนา หรือยกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนนย์ราชการสะดวก นั้น บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้พิจารณาผลการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อศูนย์ราชการสะดวกที่ผ่านการตรวจประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานดังกล่าว ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 888 ศูนย์ โดยมีรายละเอียดดังงนี้ ศูนย์ราชการสะดวกที่ได้รับการรับรอง ระดับเป็นเลิศ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 2 ศูนย์ คือ 1.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2. สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ...
สคร.2 พิษณุโลก  เชิญชวนประชาชนตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี Test to move forward: ตรวจเร็ว เพื่อก้าวต่อ” นายแพทย์ศรายุธ  อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) โดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและประชาชนทั่วไปได้รับการตรวจหาเชื้อ และทราบผลโดยเร็ว เพื่อให้มีโอกาสในการป้องกันและเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง กรมควบคุมโรค มีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี พ.ศ.2573 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 1) ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่เกิน 1,000ราย/ปี    2) ลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยเอดส์ไม่เกิน 4,000 ราย/ปี และ  3) ลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศสภาวะ ลงจากเดิมร้อยละ 90 ซึ่งประเด็นการสื่อสาร ปี 2564 คือ Test to...
กรมควบคุมโรค เตือนอากาศร้อน เสี่ยงป่วยโรคอาหารเป็นพิษ กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในช่วงนี้อากาศร้อน ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย อาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ ขอให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหาร โดยยึดหลัก “สุก ร้อนสะอาด” รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ หากอาหารมีรูป รส กลิ่น สี ผิดปกติไม่ควรรับประทาน           นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้อากาศร้อนทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี และอาจทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายกว่าปกติ ส่งผลให้ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังในเรื่องการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม และน้ำแข็งเป็นพิเศษ  โดยสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 22 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วย 34,259 รายเสียชีวิด 1 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อายุ 15-24 ปี รองลงมา...