มทภ. 3 "จี้"10 รพ.ทหาร ปชส.โรคไข้เลือดออก พบแม่ฮ่องสอน ครองแชมป์ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 95 ณ ร้านกาแฟ ริมบัว คาเฟ่ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าว จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในประเทศไทยในปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21...
พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการสื่อสารเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 New Normal เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีสื่อมวลชน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายมวลชนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 New Normal เขตสุขภาพที่ 2 เพื่อให้สื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนได้รับทราบถึงการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองอย่าง New Normal การบรรยายเรื่องเทคนิคและวิธีการนำเสนอข่าว และการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกทางให้ประชาชนในรายการการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนั้น มีการแบ่งกลุ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ...
เพชรบูรณ์ สคร.2 ลงพื้นที่ควบคุมโรค "ชิคุนกุนยา" วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 2 ( สคร.2) พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำทีมกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)เพชรบูรณ์ รพ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จิตอาสาพระราชทาน และอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยลงพื้นที่รณรงค์ 5 ส. ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ และพัฒนาทักษะการสื่อสารความเสี่ยงควบคุมโรคชิคุนกุนยาแก่ อสม.(on the job training) ในพื้นที่ตำบลร่องหอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โรคชิคุนกุนยาเกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดยสามารถติดต่อได้จากยุงลายสวน (Aedes albopictus) และยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดไปยังทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป อินเดีย และแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ครั้งแรกที่พบเชื้อไวรัสก่อโรคชิคุนกุนยาคือปี พ.ศ. 2556 ซึ่งพบในทวีปอเมริกาที่หมู่เกาะแคริบเบียนและในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว อาการของโรคชิคุนกุนยาในเด็กไข้ขึ้นสูง...
ศป.บส.ชน.พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกให้ชาวไทยภูเขา วันที่ 27 มิ.ย. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ(ศป.บส.ชน.) จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชน ,อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดงมหาวัน ลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ บ.ป่าสักงาม ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยมีการป้องกันและกำจัดต้นเหตุของไข้เลือดออก นำทรายอะเบทใส่ในพื้นที่น้ำขัง , พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบบริเวณหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน รวมทั้งสิ้นกว่า 500 หลังคาเรือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ห้วงฤดูฝน ยุงลายเริ่มวางไข่ ทั้งนี้ ศป.บส.ชน.ได้วางแผนในการดำเนินการพ่นทุกหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.ดงมหาวัน จ.เชียงราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง
สคร.2 ยกการ์ด ติดตามการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก-มาลาเรีย ชายแดน วันที่ 21 มิถุนายน 2563 นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (ผอ.สคร.2) จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คุณพรสุรางค์ ราชภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ คุณวรรณา วรรณาวิจิตร หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมฯ และดร.กริ่งแก้ว สอาดรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และโรคไข้มาเลเรีย ณ ศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3 แม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายกฤษณะ สุขอ่วม หัวหน้าศูนย์ฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และทุกหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง รับฟังแนวทางการดำเนินงานจาก ผอ.สคร.2 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางานให้เป็น New Norm เช่น การใช้ข้อมูลสำรวจลูกน้ำยุงลายในการสื่อสารความเสี่ยงป้องกันควบคุมโรคแก่ประชาชน รวมทั้งให้ติดตามการกินยาของผู้ติดเชื้อมาเลเรียให้ครบ และให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการรับวัคซีนของเด็กเพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันโรคตามมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผกก.ตม.จังหวัดตาก ชี้แจงกรณีเมียนมา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากไทย พ.ต.อ.สังคม ตัดโส ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)จังหวัดตาก เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากทางเมียนมาว่า มีผู้ต้องกักที่ส่งกลับเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63 จำนวน 35 คน พบว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 23 คนจากการตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ต้องกักที่ส่งมาจาก ตม.สงขลา ซึ่งเดินทางมาถึง ตม.ตาก เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.63 เมื่อมาถึงทางเมียนมาได้มาทำการตรวจเชื้อเรียบร้อยและได้ส่งตัวให้เมียนมาได้ในวันที่ 8 มิ.ย.63 ทางเมียนมาแจ้งว่าในจำนวน 23 คนที่ติดเชื้อนี้มาจากมาเลเซีย จำนวน 4 คน อนึ่งผู้ต้องกักจาก ตม.สงขลา มีใบรับรองแพทย์ว่าได้ทำการรักษาหายแล้ว ทั้งนี้จากการสอบถามจากแพทย์ รพ.แม่สอด ทราบว่ากรณีคนที่ติดเชื้อทำการรักษาหายแล้ว ถ้าตรวจแบบ CPR ก็จะเจอซากของไวรัสในร่างกายปรากฏอยู่ ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทาน "ห้องตรวจหาเชื้อ"รพ.พุทธชินราช วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน "ห้องตรวจหาเชื้อ"Modular Swab Unit) แก่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหนึ่งใน "โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน" เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจี (SCG) ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลต่างๆ 20 แห่งทั่วประเทศ โดยโรงพยาบาลพุทธชินราช นับว่าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ของภาคเหนือตอนล่างที่มีผู้ป่วยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงมาใช้บริการเป็นจำนวนมากเฉลี่ยวันละ 3,000 คน โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสมชายเพชรอำไพ รักษาการในตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก พร้อมด้วยนายบรรณ เกษมทรัพย์ ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG ร่วมพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระเมตตาต่อจังหวัดพิษณุโลก บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนของโรงพยาบาลพุทธชินราช อย่างหาที่สุดไม่ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ เพื่อรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อสุขุมวิท 19 โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ SCG...
สคร.2 พิษณุโลก เตือนอยู่บ้าน หยุดเชื้อโควิด-19 ระวังไข้เลือดออก ตายแล้ว 6 ดร.วิรัช ประวันเตา รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้าน หยุดเชื้อโควิด-19 และเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่ทำให้เสียชีวิตได้ง่าย หากผู้ที่มีไข้แล้วหาซื้อยาแก้ไขมารับประทานเอง โดยที่ไม่ทราบว่าเป็นยาที่สามารถกินได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ เนื่องจากยาบางชนิดห้ามใช้กับผู้ติดเชื้อไข้เลือดออก ได้แก่ ยาแอสไพลิน และยาที่มีส่วนผสมของเอนเสด เช่น ยาแก้ปวดข้อ ยารักษาอาการปวด บวม อักเสบต่างๆ เนื่องจากทำให้อาการของโรคไข้เลือดออกรุนแรงมากขึ้นชจนเสียชีวิต ดร.วิรัช กล่าวอีกว่า ผู้ที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก มักพบสาเหตุมาจาก 1.มีโรคประจำตัว เช่น ธาลัสซีเมีย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด โรคหัวใจ 2. มีไข้ ซื้อยากินเอง แต่ไข้ไม่หายผ่านไป 3 วันจึงไปรพ. ทำให้เสียชีวิตเนื่องจากเกิดอาการช็อคจากเชื้อโรคไข้เลือดออก ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องกินยารักษาโรคประจำอย่างต่อเนื่อง...
พิษณุโลก ผู้ป่วยโควิดกลับบ้านแล้ว 5 ราย เหลืออีก 1 ราย อยู่ให้ครบ 30 วัน รพ.ทุกแห่งตรวจสารคัดหรั่งได้หมด วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์รัฐภูมิ ชามพูนท รักษาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้ได้ส่งผู้ป่วยยืนยันสะสมกลับบ้านแล้ว จำนวน 5 ราย โดยพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน คือผู้ป่วยรายที่ 1-5 สำหรับผู้ป่วยรายที่ 5 เป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร เหลือเพียงรายที่ 6 ชาวอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ที่ยังพักอยู่โรงพยาบาล แม้ว่าจะตรวจไม่พบเชื้อแล้วก็ตาม และอยู่โรงพยาบาลมาเกิน 20 วัน แต่จะให้อยู่โรงพยาบาลจนครบ 30 วัน เพื่อความสบายใจของผู้ป่วยและญาติพี่น้อง อีกประการหนึ่งเคยมีบางจังหวัดที่มีเชื้อโควิดกลับมาอีก นายแพทย์รัฐภูมิ กล่าวอีกว่าตามยุทธศาสตร์ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้เก็บของเก่าตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 6...
อุตรดิตถ์ เตรียมผ่อนปรน เปิดธุรกิจบางประเภทที่ถูกสั่งปิด สถานการณ์โควิด-19 วันที่28 เม.ย.63 นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์(กรอ.จ.อต.)  พร้อมด้วยนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์(1) นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์(2) นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนประกอบด้วย หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับทราบภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีการหดตัวลง เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ลดลงจากการชะลอการผลิตและหยุดกิจกรรมจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งภาคธุรกิจชะลอการลงทุนทางภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบางรวมทั้งการค้าชายแดนที่มีการปิดด่านชายแดนและกำลังการซื้อชะลอตัวและตามราคาน้ำมันของตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่ำ การพิจารณาเรื่องสำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนครั้งนี้มีข้อเสนอจากภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างกับทุกๆธุรกิจในจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งธุรกิจที่ต้องปิดกิจการและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนตามมาตรการของภาครัฐและด้านอื่นที่เกี่ยวกับรายได้ของประชาชนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าลูกจ้างพนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านนายประพลวัต  ปัญญายงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ในนามตัวแทนภาคเอกชนได้เสนอพิจารณามาตรการหลากหลายอาทิการขอยกเว้นภาษีป้าย  การทบทวนคุณสมบัติการให้กู้เงินเพิ่มในภาวะวิกฤตของธนาคารพาณิชย์เรื่องของการประกันสังคมและขอพิจารณามาตรากรผ่อนปรน เพื่อเปิดธุรกิจบางประเภทที่ถูกสั่งปิด สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยขอพิจารณาเปิดธุรกิจประเภทห้างสรรพสินค้าตลาดนัดสนามกีฬาฟิตเนตสปาร้านอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่1 พฤษภาคม2563 เป็นต้นไป โดยจำดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดเช่นการใส่หน้ากากอนามัยการมีเจลหรือแอลกอฮอล์ให้ล้างมือการวัดไข้ผู้ใช้บริการการรักษาระยะห่างทางสังคมและการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อครั้งเป็นต้น          จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการติดตามข้อมูลและข้อสั่งการจากส่วนกลางอย่างรอบด้านทั้งมติ ครม.ที่มีการขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่ออีก1 เดือนถึง 31 พฤษภาคม 2563  รวมทั้งแนวทางการจะผ่อนคลายมาตรการที่จะพิจารณาแบ่งเป็น4 ระยะโดยจะประกาศเป็นระยะๆที่จะทำให้ภาคธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้โดยในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอยู่ในกลุ่มของ 36 จังหวัด ที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ช่วง 14 วัน ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง  การผ่อนปรนมาตรการต่างๆที่ภาคเอกชนเสนอนั้น  ทางจังหวัดได้รับเรื่องแล้วจะนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์โดยด่วนเพื่อร่วมกันพิจารณาให้มีมติของที่ประชุมอีกทั้งขอรอดูเนื้อหาความชัดเจนที่จะเป็นมติของครม.ออกมาก่อนในการจัดกลุ่มกิจการที่ต้องมีรายละเอียดให้มากขึ้น คาดว่าสถานการณ์ได้คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นและจะมีการประกาศเพื่อผ่อนปรนมาตรการเร็วๆนี้                              ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน       ...
error: Content is protected !!