จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจไวรัสโควิด - 19 ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ฟรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว วันนี้ (29 ธ.ค. 63) บรรดาผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนขายของในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 กว่า 100 ราย ทยอยเดินทางมาตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว โดยมีการตรวจคัดกรองโดยเก็บเนื้อตัวอย่างจากทางเดินหายใจ ซึ่งผลจะออกในช่วงค่ำวันนี้ นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า แม้ว่าจะมีการตรวจคัดกรองให้ผู้ประกอบการภายในงานแล้ว แต่ยังคงมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างเข้มข้นเช่นเดิม โดยมีจุดคัดกรองทุกทางเข้างาน...
สสจ.อุตรดิตถ์ แถลงผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 ของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ พบผู้ติดเชื้อฯ รายที่ 3 เป็นสามีของผู้ติดเชื้อรายที่ 2 เจ้าหน้าที่เร่งค้นหากลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มเติม วันนี้ (29 ธ.ค.63) นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แถลงข่าวการพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 2 ราย โดยรายที่ 1 เป็นเพศหญิง อายุ 48 ปี ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และรายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 37 ปี ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด จากนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการสอบสวนโรค และควบคุมโรคตามมาตรการต่างๆ โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้มีการตรวจคัดกรองโรคในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อทั้ง 2 ราย ผลปรากฏว่า การตรวจกลุ่มเสี่ยงของผู้ติดเชื้อรายที่ 1 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่กลุ่มเสี่ยงของผู้ติดเชื้อรายที่...
สคร.2 พิษณุโลก ขอเชิญร่วม รณรงค์วันเอดส์โลก “เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (สคร.2 ) จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งการติดเชื้อเอชไอวีเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของทุกประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 472,376 ราย เป็นผู้ป่วยเอชไอวีรายใหม่ 4,855ราย/ปี จำนวนผู้ติดเชื้อฯ เสียชีวิตจากเอชไอวี 11,882 ราย/ปี ประเทศไทยมีเจตนารมณ์ที่จะยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573 โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ 1.ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน1,000 ราย 2.ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน4,000 ราย 3.ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลงจากเดิมร้อยละ 90 โดยการดำเนินงานเพื่อลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีและเพศภาวะยังเป็นความท้าทายในการดำเนินงานเพื่อลดอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบเชิงบริการสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มประชากรหลัก “WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” หมายถึง...

ผวจ.ตาก มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้ รพ.พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา 5 อำเภอ วันที่ 19 กันยายน 2563 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตา​ก​ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ๆตา​ก​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในประเทศเมียนมา เป็นผลให้จังหวัดตาก โดยเฉพาะอำเภอที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทยได้ประสานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เพื่อจัดส่งอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มายังเหล่ากาชาดจังหวัดตาก โดยกำหนดมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอที่มีชายแดน ติดกับประเทศเมียนมา จำนวน 5 อำเฃอ ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด , แม่ระมาด,ท่าสองยาง ,พบพระ และอุ้มผาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อบจ.อุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุน สสจ.-9 รพ. 1,704,500 บาท วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อาคาร 2 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางวรรธยา โตมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำการมอบเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1,704,500 บาท 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนเงิน 130,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม 2. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำนวนเงิน 420,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อชุดป้องกันอนุภาคฯ 3. โรงพยาบาลพิชัย จำนวนเงิน 695,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่และปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม 4. โรงพยาบาลน้ำปาด จำนวนเงิน 695,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่และปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม 5....

บชร.3 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการทางการแพทย์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.สุโขทัย(คลิป) วันที่ 25 สิงหาคม 2563 พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 /ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ส่งกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 (พัน.สร.23) จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทางเรือท้องแบน นำโดย พ.ต.หญิง ทักษพร รุ่งศรี เพื่อเข้าเยี่ยมและตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พื้นที่หมู่ที่ 1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย พร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วม เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ จากนั้นได้มอบสิ่งของ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่น้ำท่วมสูงไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น   Cr:fc/pannee susadeepheang
รองนายกฯ เปิดศูนย์ศึกษาจิตเวชศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง รพ.จิตเวชพิษณุโลก วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดป้ายโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธี นายอนุทิน กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกพบปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเพิ่มสูงขึ้น จากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ความเครียด ที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต สำหรับประเทศไทยกรมสุขภาพจิตประเมินว่า มีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับบริการ 10 ล้านคน กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู รวมทั้งจัดระบบการดูแล บำบัดรักษาอย่างครบวงจร ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ดูแลเชื่อมโยงและมีระบบส่งต่อ ตั้งแต่ชุมชน โรงพยาบาลทุกระดับ โรงพยาบาลจิตเวช และสถาบันเฉพาะทาง ระบบการให้คำปรึกษาสายด่วน 1323 ซึ่งโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก เป็นโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการล่าสุด และอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดอีก 1 แห่ง คือโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “ขอให้ประชาชนเปิดใจยอมรับว่า...
เชียงใหม่ ผวา!! หญิงสาวสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั่งเครื่องบินพร้อมเพื่อน 5 คน ขึ้นดอยสุเทพ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากกรณีที่มีรายงานจากกรมควบคุมโรคว่า พบชาวมาเลเซียติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หลังเดินทางกลับจากประเทศไทย 1 ราย โดยทีมสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย ได้เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงดังกล่าวได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563  จึงได้มีการติดตามตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงดังเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าเป็นหญิง อายุ 36 ปี เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่โดยเครื่องบินโดยสาร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 พร้อมเพื่อนอีก 5 คน ได้เช่ารถตู้มารับและเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และเข้าพักที่ม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้านนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่...
มทภ. 3 "จี้"10 รพ.ทหาร ปชส.โรคไข้เลือดออก พบแม่ฮ่องสอน ครองแชมป์ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 95 ณ ร้านกาแฟ ริมบัว คาเฟ่ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าว จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในประเทศไทยในปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21...
พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการสื่อสารเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 New Normal เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีสื่อมวลชน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายมวลชนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 New Normal เขตสุขภาพที่ 2 เพื่อให้สื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนได้รับทราบถึงการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองอย่าง New Normal การบรรยายเรื่องเทคนิคและวิธีการนำเสนอข่าว และการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกทางให้ประชาชนในรายการการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนั้น มีการแบ่งกลุ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ...
error: Content is protected !!