ทต.บ้านแก่ง” สร้างสถิติสะพานไข่ดาว 2,500 ฟอง จัดงาน “แลน้ำน่าน ทานไข่ เมืองตรอน” เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ สะพานแขวนแม่น้ำน่าน บ้านแก่ง หมู่ 2 เขตเทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเกรียงไกร กิจประเสริฐ รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง ร่วมกันเปิดงาน แลน้ำน่าน ทานไข่ เมืองตรอน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ไข่ไก่ของ อ.ตรอน เป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจาก อ.ตรอน เป็นแหล่งผลิตไข่ไก่ที่ใหญ่ที่สุดใน จ.อุตรดิตถ์ และของประเทศไทยด้วย สร้างมูลค่าในแต่ละปีมากกว่า 1,200 ล้านบาท จนทำให้ไข่ไก่ออกมาล้นตลาด อีกทั้งราคาผลผลิตค่อนข้างตกต่ำ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปของไข่ไก่ที่สามารถนำมาแปรรูป หรือปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าทางโภชนาการ กระจายสินค้าที่เกิดจากการแปรรูปจากไข่ไก่ออกสู่ตลาดผู้บริโภคให้มากขึ้น จึงจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน การเผยแพร่ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ออกสู่ท้องตลาดให้มากขึ้น ภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของ อ.ตรอน การประกอบอาหารประเภทไข่ไก่...
พิษณุโลก จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ยิ่งใหญ่ 12 วัน 12 คืน จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 8 – 19 มกราคม 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกลางพิษณุโลก รวม 12 วัน 12 คืน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้ง.เพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณประโยชน์ของจังหวัดและเหล่ากาชาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนตามนโยบายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาพระประวัติและวีรกรรมขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาด สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดง แสง เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การออกร้านกาชาดพาโชคลุ้นจักรยานยนต์ทุกคืนและทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ พัดลม หม้อหุงข้าว และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย การจัดนิทรรศการ และการออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ...
จังหวัดตาก-จังหวัดเมียวดี -วัดไทยสามัคคี จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนสองแผ่นดินไทย-พม่า เมื่อเวลา 20.40 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณภายในพระบรมธาตุเจดีย์ศรีเมืองฉอด วัดไทยสามัคคี หมูที่ 11 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก นางสาวศิริพร สอนไว ปลัดอำเภอแม่สอด ร่วมประธานจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประธานกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนสองแผ่นดินไทย- เมียนมา ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเมียวดีและจังหวัดผาอ่าง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและชาวเมียนมา ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ตลอดจนคนไทย เข้าร่วมสวดมนต์ดังกล่าว กว่า 1,000 คน เพื่อเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้ จังหวัดตาก จังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วัดไทยสามัคคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนสองแผ่นดินไทย-พม่า ประจำปี 2563 ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม...
พิษณุโลก "พระราชวังจันทน์" ยิ่งใหญ่ 3 สมัย ขุดพบอีกแนวกำแพงสมัยอยุธยาตอนปลาย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังที่กรมศิลปากร ดำเนินการรื้ออาคารบดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณเขตพระราชฐาน พระราชวังจันทน์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และดำเนินการก่อสร้างอาคารรูปเกือกม้า หรือตัว C เป็นสถานที่ แสดงพระราชประวัติ ภาพปูนปั้น โดยฝีมือช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมทั้งการจัดภูมิทัศน์ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสร็จเรียบร้อยในเฟส 1 ในวงเงินกว่า 22 ล้านบาท รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้กรมศิลปากรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในเฟสที่ 2 เพื่อก่อปรับปรุง ซ่อมแซมโบราณสถาน ภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ พระราชวังจันทน์ ในวงเงินงบประมาณ 20,500,000 บาท ประการสำคัญได้ขุดพบแนวกำแพง บริเวณทางเข้าด้านหน้าศาลฯ นางสาวนาตยา ภูศรี ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 6 จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า งบประมาณที่ได้รับมาเพื่อปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานโบราณคดี ซ่อมแซมแนวกำแพงเก่า ปรับภูมิทัศน์ พระมหามณเฑียร...
จังหวัดตาก พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระภิกษุไทย-เมียนมา กว่า 500 รูป ท่ามกลางสายฝน วันที่ 14 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในพื้นที่ชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ยังคงคึกคักแม้ว่าเช้านี้ พื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก จะมีฝนตกชุก แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรค เพราะพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา ต่างร่วมออกมาทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ โดยเฉพาะที่ถนนสายใจกลางเมืองแม่สอด คือถนนประสาทวิถีและถนนอินทรคีรี มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ต่างเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมา จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามหัววัดต่างๆ จำนวนกว่า 500 รูป ที่เข้าร่วมรับบิณฑบาตร ทั้งนี้สำหรับงานตักบาตรเทโวโรหณะ ของอำเภอแม่สอด จัดขึ้นโดยเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ซึ่งพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้จัดประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมา ร่วมประเพณีเป็นประจำทุกปี ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ทั่วบริเวณคูเมืองเชียงใหม่คูเมือง เพื่อบูชาพระพุทธคุณ และแสดงว่าเข้าสู่เทศกาลยี่เป็งแล้ว นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กลุ่มเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธคุณ และเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นการเข้าสู่ช่วงเทศกาลยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเมืองเก่า นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงฟ้อนบูชาผางปะติ๊ด โดยช่างฟ้อนตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ กว่า 900 คน มีการจุดผางประทีปกว่า 50,000 ดวง การจุดผางปะตี๊ด หรือผางประทีป ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งนั้นเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธคุณ บูชาแม่พระคงคา และสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนา โดยกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ” ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์...
นางสาวพิษณุโลก คัดสาวงาม 25 คน เข้าประกวดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกาชาด วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมภัทธาราแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  และนางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวรอบคัดเลือกการประกวด "นางสาวพิษณุโลก" ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้มีการคัดสาวงามเข้ารอบไว้จำนวน 25 คน จากจำนวน 41 คน และมีกำหนดรอบตัดสินในวันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 17.00-22.00 น.ณ เวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำหรับรางวัลผู้ชนะเลิศ "นางสาวพิษณุโลก" รางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมมงกุฎด้วยรางวัลและสายสะพาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 15,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ...
งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2563 เริ่มแล้วขึ้นแล้วจัดแบบเรียบง่าย แต่ยิ่งใหญ่พุทธศาสนิกชนจากทุกทั่วสารทิศเดินทางมากราบไหว้ ที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานมนัสการพระแท่นศิลาอาสน์ โดยมีพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ที่มณฑลพิธีหน้าวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ 19 รูป เจริญพระพุทธมนต์ มีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2563 โดยจะมีขบวนแห่เครื่องมนัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ขบวนวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนอุตรดิตถ์ มาจาก 3 เส้นทางเข้าสู่วัดพระแท่นศิลาอาสน์อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เป็นวัดสำคัญในพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของประเทศไทย สังกัดคณะธรรมยุตนิกาย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีหลักฐานการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นเอกสารชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2452 สำหรับพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นแท่นศิลาแลงขนาดกว้าง 8 ฟุต...
ขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ฉลองเทศกาลตรุษจีน วันที่ 28 มกราคม 2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมขบวนแห่กลางวัน งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ฉลองตรุษจีนปากน้ำโพ "104 ปี อัตลักษณ์ประเพณี วิถีแห่งศรัทธา" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีแห่งความศรัทธาของเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ  โดยการแห่กลางวันจะเป็นการอัญเชิญเทพเจ้าที่ชาวปากน้ำโพเคารพนับถือมาให้ชาวตลาดปากน้ำโพและนักท่องเที่ยวได้สักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งจะมีการตั้งโต๊ะเครื่องเซ่นไหว้ รับเจ้าที่หน้าร้าน ขบวนแห่ไปตามถนนสายสำคัญๆของตลาด เช่น ขบวนนางฟ้า ขบวนเด็กรำถ้วย ขบวนสิงโต ขบวนองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม สิ่งที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรอชม คือขบวนมังกรทอง มีการนำสิงโต มังกร สัตว์ในตำนาน เพราะมีความเชื่อกันว่าหากนำเข้าร้านจะมีความเป็นสิริมงคล ดังนั้นการแห่กลางวันจะถือเป็นการรอรับขบวนสิงโต มังกรทองให้เข้ามาในร้านเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจการค้าอีกด้วย งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ถือเป็นประเพณีประจำปีที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ที่มีความเก่าแก่และสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สืบสานความศรัทธา ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงาม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนในตลาดปากน้ำโพอย่างยิ่งใหญ่ และนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีมรดกวัฒนธรรมอันดีงามสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน นำมาซึ่งความเป็นศิริมงคลแก่ชาวจีนในตลาดปากน้ำโพ งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพหรือ(วันชิวสี่) มีการตั้งโต๊ะรับเจ้า ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น มีการเชิญขบวนแห่มังกรทองให้เข้าตามบ้านเรือนและร้านค้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ อำนาจ ความอุดมสมบูรณ์ และความรุ่งเรือง มีการประกวดโต๊ะรับเจ้า...
เชียงใหม่“ชุมชนวัวลาย” จัดงานเทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขินเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVA จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเครื่องเงินคุณภาพสูง สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนท้องถิ่น วันที่ 28 ธ.ค.62 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVAL โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนวัดหมื่นสาร ชุมชนวัดนันทาราม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ ภาคเอกชน และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดขึ้น ณ ข่วงวัฒนธรรมวัดศรีสุพรรณ วัดหมื่นสาร วัดนันทาราม ชุมชนวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนา สืบสาน ต่อยอด อย่างบูรณาการทุกมิติ สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนท้องถิ่น สนองนโยบายมั่นคง...
error: Content is protected !!