พะเยา อันซีนอุโบสถขาวใหญ่สุด 1 เดียว อำเภอเชียงคำ วันที่ 21กพ.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระปลัดตะวัน อัจริยสิทธิ เจ้าอาวาส วัดทุ่งวัฒนาราม บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา พระปลัดตะวัน อัจริยสิทธิ เจ้าอาวาส วัดทุ่งวัฒนาราม บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา พร้อมด้วยคณะญาติโยมได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างอุโบสถขาวมาเมื่อปีพ.ศ.2550โดยเป็นอุโบสถแบบศิลปล้านนาสูง15เมตรกว้าง 20เมตรยาว30เมตร บานประตูและบานหน้าต่าง เป็นไม้มะค่าแผ่นเดียวแกะสลักรูปเทวดาเทพพนมอย่างสวยงาม ของแต่ละบาน รอบนอกปั้นด้วยปูนขาว เป็นเทพพนมตลอดจนรูปปั้นสัตว์ในวรรณคดี เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และทาสีขาว อย่างสวยงาม ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปองค์ประธานขนาดใหญ่ พร้อมภาพเขียน เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและตำนานของพระพุทธศาสนา อย่างสวยงาม จนถือว่า เป็นอุโบสถสีขาวเพียงแห่งเดียวของอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา พระปลัดตะวัน อัจริยสิทธิ เจ้าอาวาส วัดทุ่งวัฒนาราม บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ กล่าวว่า วัดทุ่งวัฒนาราม บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข...
พบพระ ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ร่วมสืบสานประเพณีกินข้าวใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบระ จังหวัดตาก นายสมศักดิ์ พรมมา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายคนธรรพ์ พรถวิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา พร้อมด้วยพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ร่วมเปิดงานโครงการสืบสานประเพณีกินข้าวใหม่ ประจำปี 2565 ซึ่งประเพณีกินข้าวใหม่ของชาวไทยภูเขาผ่าม้ง เป็นพิธีการที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษ ผีบ้าน ผีเรือน ก่อนที่เจ้าบ้านจะกินข้าวที่ทำได้ในปีนั้น ต้องทำพิธีกินข้าวใหม่ โดยเส้นไหว้บรรพบุรุษ เทวดา ผีบ้าน ผีเรือน ซึ่งเป็นไปประเพณีของชนเผ่าที่มีมาแต่ช้านาน ในการกินข้าวใหม่นั้น จะมีอาหารหลักดังนี้ คือ 1. ข้าวใหม่ 2. ต้มพันปี (ต้มหมูใส่ผัก) 3. ต้มสมุนไพร(ต้มไก่ใส่สมุนไพร) 4. น้ำข้าวจากข้าวใหม่ 5. น้ำพริกมัง เป็นต้น...
พะเยา ชุมนุมฟ้อนผีเจ้าพ่อ-แม่ ผีเต้นรำ-ฟ้อนดาบ เดือน 9 เหนือ วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านของนางสายทองหนองหริ่ง อายุ 73 ปีบ้านเลขที่ 356 ถนนแม่ต๋ำสายใน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้มีการจัดประเพณีเลี้ยงผี ผีมดผีเม็ง เดือนเก้า มีการฟ้อนเต้นรำและ รำดาบถวาย ศาลเจ้าพ่อ โดยมีของร่างทรง ลงองค์ ฟ้อนเต้นร่ายรำและรำดาบ กันอย่างสนุกสนานโดยมีเสียงดนตรี พื้นบ้านล้านนา ประกอบด้วยจังหวะเสียงเพลงแบบเร้าใจ ทั้งช้า-เร็ว สลับกันไปเพื่อให้บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ ได้เต้นแสดงลีลา การฟ้อนการรำ กันอย่างสนุกสนาน นางสายทอง หนองหริ่ง กล่าวว่า ได้จัดประเพณีเลี้ยงผีเดือน 9 ขึ้นที่บ้านของตัวเองซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีใน 1 ปีจะเลี้ยงเพียง 1 ครั้งตามประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันอีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและผู้ที่มาร่วมงานพิธี สำหรับงานประเพณีจะมีการ บวงสรวงเซ่นไหว้ ด้วยอาหารคาวหวาน เหล้า บุหรี่...
อุตรดิตถ์ วันอัฐมีบูชา พิธีพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้งฯ ภาคค่ำพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจำลอง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้งฯ ภายในงานมีพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุทุ่งยั้งฯ โดยได้รับพระราชทานน้ำสรงพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี อันเชิญมาสรงพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับที่ผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้งฯ และในภาคค่ำของวันเดียวกันมีพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจำลอง ซึ่งงานวันอัฐมีบูชา จัดเป็นประจำทุกปีมากว่า 50 ปี นายชัยวิทย์ กาวิละ หัวหน้ากองบริหารเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ร่วมงานประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรำลึกถึงและบูชาคุณพระพุทธเจ้า รวมถึงเป็นการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและเจตคติที่ดีของพระพุทธศาสนิกชนต่อพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

เทศบาลนครเชียงราย แห่เทียนพรรษากระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสืบสานประเพณีพระพุทธศาสนา วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พรัอม ด้วยผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 โดยขบวนเริ่มจาก สวนตุงและโคมนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ไปตามถนนธนาลัย จนถึงแยกประตูเชียงใหม่ ก่อนนำเทียนพรรษา ถวายตามวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งในปีนี้เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา มีขบวนเทียน 9 ขบวน จาก สถานศึกษาต่างๆ รวมไปถึงวัด และชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้นำต้นเทียน นำมาติดตั้งบนรถ และตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม ทั้งนี้การจัดประเพณีแห่เทีนพรรษาปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้ป้องกันโควิด19 หลังจากไม่ได้จัดมา 2 ปี และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประการสำคัญ  เป็นการดำรงค์ไว้ซึ่งขนบทำเนียมประเพณีแต่โบราณ...
พิษณุโลก "พระราชวังจันทน์" ยิ่งใหญ่ 3 สมัย ขุดพบอีกแนวกำแพงสมัยอยุธยาตอนปลาย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังที่กรมศิลปากร ดำเนินการรื้ออาคารบดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณเขตพระราชฐาน พระราชวังจันทน์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และดำเนินการก่อสร้างอาคารรูปเกือกม้า หรือตัว C เป็นสถานที่ แสดงพระราชประวัติ ภาพปูนปั้น โดยฝีมือช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมทั้งการจัดภูมิทัศน์ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสร็จเรียบร้อยในเฟส 1 ในวงเงินกว่า 22 ล้านบาท รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้กรมศิลปากรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในเฟสที่ 2 เพื่อก่อปรับปรุง ซ่อมแซมโบราณสถาน ภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ พระราชวังจันทน์ ในวงเงินงบประมาณ 20,500,000 บาท ประการสำคัญได้ขุดพบแนวกำแพง บริเวณทางเข้าด้านหน้าศาลฯ นางสาวนาตยา ภูศรี ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 6 จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า งบประมาณที่ได้รับมาเพื่อปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานโบราณคดี ซ่อมแซมแนวกำแพงเก่า ปรับภูมิทัศน์ พระมหามณเฑียร...
พะเยา 2 ศาสนา พุทธ -คริสต์ ทำบุญตรงกัน วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา - วันมิสซา หรือวันขอบคุณพระเจ้า วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บรรยากาศ วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษาจังหวัดพะเยา ในปีนี้พบว่า มีการทำบุญของศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ ตามวัดวาอารามและโบสถ์ศาสนาคริสต์ ทางเข้าวัดเข้าโบสถ์ทำบุญตรงกัน ด้วย ชาวบ้าน ที่นับถือศาสนาพุทธ-ศาสนาคริสต์ ต่างพากัน พาบุตรหลาน เดินทางเข้ามาทำบุญ กันอย่างคึกคัก การทำบุญเข้าวัดเข้าโบสถ์ กันในช่วงเช้า ในทางศาสนาพุทธตามวัดวาอารามต่างๆทั่วจังหวัดก็ได้มีการทำบุญ การทุกชุมชนหมู่บ้านตำบล เช่นเดียวกับ ศาสนาคริสต์ ที่ โบสถ์นักบุญยอห์น บ้านเกษตรสุข หมู่ 15 ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้มีพิธีมิสชา วันขอบคุณพระเจ้า ซึ่งวันอาทิตย์และตรงกับวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาของศาสนาพุทธ สำหรับปีนี้ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของ ศาสนาพุทธ ตรงกับวันเข้าโบสถ์วันวิสซา หรือวันขอบคุณพระเจ้า ของศาสนาคริสต์ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อย ที่...
เชียงใหม่ จัดพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาเสาอินทขีล ใส่ขันดอกบัว สร้างขวัญกำลังใจและสิริมงคล วันที่ 27 พ.ค. 65 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะเสาอินทขีล หรือ ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรญาณ บุญณราช นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การทำพิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ จะจัดขึ้นทุกปีระหว่างวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 หรือที่เรียกว่า "วันเข้าอินทขิล" ไปจนถึงวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเรียกว่า “วันออกอินทขิล” ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันที่...
ชาวไทย-เมียนมา พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่วัดไตรรัตนาราม ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พระอธิการกมล กมโล เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม นำพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน รอบอุโบสถ จำนวน 3 รอบ เพื่อระลึกถึงพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลุกฝังให้เด็ก เยาวชนและพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรม จรรโลงพระพุทธศาสนา รู้จักการทำความดีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ฝึกสมาธิ สร้างเจตคดีที่ดี พัฒนาจิตใจให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือ “วันอาสาฬหบูชา” เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ...
พะเยา ทำบุญวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 45 ปี วันที่ 28 สิงหาคม 65 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 45 ปี บริเวณศาลหลักเมือง โดยช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน45รูป หลังจากนั้นมีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และพิธีเปลี่ยนผ้าผูกเสาหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดพะเยา ซึ่งในพิธีก็ได้มีข้าราชการ ทั้งภาพครับและเอกชนและ ประชาชน เข้าร่วมพิธี กันเป็นจำนวนมาก