พิษณุโลก พุทธศาสนิกชนชาวไทย-เมียนมา สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดอรัญญิก   วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น วัดอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ หรือตักบาตรดาวดึงส์ โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และชาวเมียนมาร์ ที่มาทำงานในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ โดยมี พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์วัดอรัญญิก จำนวน 12 รูป รับบิณฑบาต   การตักบาตรเทโวเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตักบาตรเทโว หรือเรียกว่า การตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งคำว่า “เทโว” ย่อมาจาก “เทโวโรหณะ” แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก การตักบาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก ประเพณีการทำบุญกุศลเนื่องในวันออกพรรษานี้ ทุกวัดในประเทศไทย ก็จะมีการจดพิธีการตักบาตรเทโวนี้ตักบาตรเทโว หรือตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ...
เชียงใหม่ ทองคำ 3 กก.สร้างฉัตร-หุ้มปลียอดเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564  ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการบูรณะฉัตร-ทองคำหุ้มปลียอดเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพฯ หลังจากเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน.ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ กรรมการวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับมอบทองคำบริสุทธิ์จากพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ จำนวน 3,000 กรัม หรือ 3 กิโลกรัม หรือประมาณ 195 บาททอง ขณะนี้การดำเนินการฯ มีความคืบหน้าไปมากแล้ว ซึ่งทองคำทั้งหมดคณะศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคมา เพื่อนำไปให้ช่างทองสร้างฉัตรทองคำและหุ้มปลียอดองค์เจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพฯ ตามโครงการบูรณะพระบรมธาตุฯ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระ ครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุมได้รับการถวายเทียนพรรษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมี น.ส.วารุณี ภาชนนท์ ผอ.กองการศึกษา น.ส.สุรีรัตน์ อุทธโยธา  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อยพร้อมด้วยครูและนักเรียนเด็กเล็ก  นำเทียนพรรษามาถวายวัด เทศกาลวันเข้าพรรษา ตามขนบธรรม ทำและประเพณี นี่ที่สืบทอดกันมา อีกทั้งเป็นการ ส่งเสริมการขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณี ตลอดจนเป็นการปลูกฝังด็กนักเรียนด้วย หลังจากพิธีถวายเทียนพรรษาเสร็จทางพระ ครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุม ก็ได้ให้ศิลให้พร พร้อมกับเทศนาเรื่องถวายเทียนพรรษา เทศกาลเข้าพรรษาให้กับคณะครูและนักเรียน ฟัง หลังจากนััน ก็ได้นำเอากระบอกใส่น้ำหรือขวดน้ำ มาจะจ่ายคล้องคอให้กับเด็กนักเรียน และครู ไว้ใส่น้ำดื่ม ติดตัว  แทนวัตถุมงคลหรือ ของขลัง  โดยเปรียบกระบอกน้ำหรือขวดน้ำที่มอบให้เปรียบเสมือนของขลัง ใส่น้ำช่วยเราได้เมื่อกระหายหรือหิวน้ำ  ให้ครูและเด็กนักเรียนต่างชอบใจได้ของขลังขวดน้ำห้อยติดตัว
เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น 2 และห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานและประธานกรรมการตัดสินการประกวดเล่าขาน ตำนานพื้นบ้าน หรือตำนานชุมชนตนเองในจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน และเพื่อส่งเสริมการอ่าน และการใช้ภาษาถิ่น ภาษาชุมชนหรือภาษาพื้นบ้าน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษาต่างๆ ส่งเข้าประกวดจำนวนมาก และมีผลการตัดสิน ดังนี้ - ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงหนึ่งมีนา เพ็ชรนารถ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงแพรธวรินทร์ รัตนคุณศาสตร์ โรงเรียนนาอินทร์วิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2...
เขื่อนสิริกิติ์ สืบทอดประเพณีไทยจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน 9 วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมด้วยยารักษาโรค น้ำดื่ม และปัจจัย แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์ ได้เเก่ วัดปากปาด ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด วัดซำบ้อ วัดย่านดู่ และวัดผาเลือด ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา สำหรับเป็นเครื่องใช้ในการให้แสงสว่าง และก่อให้เกิดความสุขจากกุศลที่ได้ทำบุญถวายเทียน นอกจากนี้ยังเป็นการสืบทอดและรักษาประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน
“วัฒนธรรมอุตรดิตถ์ เปิดตัว ท่องเที่ยวชุมชน ยลวิถีลาวเวียง บ้านหาดสองแคว” เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดตัวการท่องเที่ยวชุมชน ยลวิถีลาวเวียง บ้านหาดสองแคว ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับนายพงษ์เทพ ชัยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบกิจการและชาวบ้านในชุมชนบ้านหาดสองแคว เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมของชุมชน ในการพร้อมรับรองการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ผ่อนคลาย ซึ่งชุมชนท่องเที่ยว บวร On Tour วิถีลาวเวียง บ้านหาดสองแคว ถือว่ามีความเข้มแข็งและความพร้อมรับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส และลิ้มรสชาติ ทั้งอาหาร และวิถีชีวิตในชุมชนรวมทั้งสถานที่พักโฮมสเตย์ ที่คุณเข้ามาเที่ยวแล้วจะไม่ผิดหวัง เช่น ถนนสายวัฒนธรรมลาวเวียง อาหารอั่วบักเผ็ด ประเพณีการใส่บาตรหาบจังหันทุกเช้า และการแสดงเพลงพื้นบ้าน เป็นต้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน นายสุรพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม...

"เลิกนับถือผี" เชียงราย ชาวอาข่าแม่ฟ้าหลวง ประกอบพิธีสงฆ์ หันมานับถือศาสนาพุทธ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00  น. พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา มานิโต) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยประกอบพิธีชนเผ่าอาข่า บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อต้องการเลิกนับถือผีหันมานับถือศาสนาพุทธ ด้วยการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยพระสงฆ์ได้มอบพระพุทธรูป ซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเผยแผ่ในพระพุทธศาสนา โดยให้เข้าถึงจิตใจแก่นแท้ของพี่น้องชนเผ่าอาข่าบ้านป่ากล้วย อำเภอแม่ฟ้าหลวง บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /  รายงาน
เชียงราย"2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงพระธาตุดอยตุง และผ้าไตรพระราชทาน ในโอกาสถวายสักการะครบรอบ "2003 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" เนื่องในประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี พ.ศ.2564 โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายทั้ง 18 อำเภอ ตลอดทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง บูชาด้วยการเดินขบวนแห่รัตนสัตตนัง ซึ่งประกอบด้วยขบวนอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ขบวนเครื่องสักการะหลวง 9 อย่าง ได้แก่ 1.ผ้าห่มพระธาตุ 2.ภัตตาหารเจ 3.ตุงใจ 4.ช้าคู่ 5.พัดจามร 6.สุ่มหมาก 7.สุ่มปู...
พิษณุโลก วัดใหญ่ประกาศงดจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช หวั่นโรคระบาดโควิด-19   ประกาศวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่ 06/2563 เรื่อง งดการจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2564 ด้วยวัดพระศรีรัตมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก จัดงานสมโชพระพุทธชินราช ประจำปื 2564 ระหว่างวันที่ 19-25 มกราคม 2564 ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น แต่ในขณะนี้โรคติด ต่อเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้กลับมาระบาดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งกำลังแพร่กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ถ้าหากจะจัดงานสมโภชพระพุทธชินราชขึ้น อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ ในการนี้ พระเดชพระคุณพระพุทธิวงศมุมี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก มีความความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว จึงมีคำสั่งให้สำนักงานเลขานุการวัดได้แจ้งประกาศว่า งดการจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2563
เชียงใหม่ ประเพณีปีใหม่ม้ง โยนลูกช่วงเลือกคู่ วันที่ 18 ธ.ค. 2563 ที่บ้านน้ำซุ้ม ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ม้งเครือข่าย 12 หมู่บ้านม้ง ประจำปี 2564 โดยมี พี่ น้องกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่าม้งทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประจำชนเผ่า และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของชนเผ่าม้งภายในพื้นที่การจัดงาน อนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองให้คงอยู่สืบต่อไป   ประเพณีฉลองปีใหม่ม้ง หรือชื่อเรียกตามภาษาม้ง ว่า “น่อ เป๊ โจ่ว” เป็นงานรื่นเริงของพี่ น้อง กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง โดยจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม ถือเป็นงานรื่นเริง หลังจากได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบปี อีกทั้งเป็นการฉลองถึงความสำเร็จในการเพาะปลูกของแต่ละปี แต่ละหมู่บ้านจะทำการฉลองกันอย่างพร้อมเพรียงกัน หรือตามวัน และเวลาที่สะดวกของแต่ละหมู่บ้าน สำหรับงานประเพณีนี้เป็นงานที่ชาวม้งต่างตั้งตารอคอย เนื่องจากจะมีการพบปะสังสรรค์ ระหว่างกลุ่มญาติมิตร และเป็นวันสำคัญที่หนุ่มสาวแต่ละหมู่บ้าน จะแต่งตัวชุดประจำเผ่าอย่างสวยงามพร้อมสวมใส่เครื่องประดับ เครื่องเงิน...
error: Content is protected !!