พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 วันที่ 31 ธ.ค.2563 เวลา 20.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกๆ ท่าน ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความเป็นมงคล โดยทั่วกัน คนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดี ความงาม และความเจริญ เป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่ วัฒนธรรมทั้งนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ภาษา ศิลปะ วิทยาการต่างๆ และนิสัย จิตใจ ทำให้คนไทย ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ ณ ที่ใด ก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิด ในปีใหม่นี้ จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดี ความงาม และความเจริญทั้งปวง ความมั่นคง หนักแน่นในความถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจริง และช่วยกันสืบสาน รักษา ให้ดำรงอยู่...
พิษณุโลก งานกาชาดค่ายทหาร รายได้ทูลเกล้าถวาย กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 น.ที่บริเวณสวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดงานกาชาดโครงการทหารพันธุ์ดี ในระหว่างวันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา.16.00 น. เป็นไป พลตรี กิตติพงศ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3(ผบ.บชร.3) กล่าวรายงานว่า สำหรับรายได้จากสินค้าโครงการทหารพันธุ์ดี จะนำทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ หน่วยทหารพันธุ์ดีในจังหวัดพิษณุโลก จัดการแสดงนิทรรศการของทหารพันธุ์ดี ได้แก่ กิจกรรมของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์พืชพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่ภาคเหนือ-ตอนล่าง,...
ผวจ.พิษณุโลก นำพสกนิกรทำบุญตักบาตร ถวายบังคม ถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีทำบุญพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 189 รูป ที่ออกรับบิณฑบาต เสร็จแล้วประกอบทำพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ หน่วยงานราชการต่าง ๆ พร้อมทำการถวายบังคมแบบโบราณราณราชประเพณี เพื่อถวายเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม.2563 มีข้าราชการ ทหารตำรวจ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดพฺษณุโลกทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี
พิษณุโลก "ชู"ศาสตร์พระราชา"โคก หนอง นา โมเดล" สนองพระราชดำริ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์"โครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ประการสำคัญได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากนั้นยังได้พระราชทานให้เรือนจำที่มีการปล่อยตัวนักโทษที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเรียนรู้ก่อนที่จะพ้นโทษ ซึ่งจะได้นำไปใช้ชีวิตในอันที่จะดูแลครอบครัวและไม่ย้อนกลับมา นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า โครงการ โคก หนอง นา โมเดล มี 2 ส่วน โดยส่วนแรกอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เหมือนกันกับในส่วนที่สองเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขณะนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดพื้นที่แล้วในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก 4 อำเภอ 14 ตำบล ที่ได้รับการอนุมัติโครงการ คือ อำเภอเมือง วังทอง บางกระทุ่ม และนครไทย โดยเฉพาะอำเภอวังทองทุกตำบล ซึ่งมี เกษตรกรเข้าร่วมนับร้อยครอบครัว "โครงการดังกล่าวได้น้อมนำศาสตร์พระราชา ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
อุตรดิตถ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันที่ 14 พ.ย.2563 เวลา 10.00 น. ที่วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระอุดมปิฎก เจ้าคณะอำเภอพิชัย รองเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชน หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ทุกจังหวัดทั่วประเทศไปจนถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า   จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน หรือติดต่อขอรับเป็นเจ้าภาพหรือบริจาคปัจจัยได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลาการเปรียญ ชั้น 2...

เอกอัครราชทูต "ภูฏาน" หลงมนต์เสน่ห์"นาขั้นบันได- บ้านน้ำจวง"ชื่นชมอ่างเก็บน้ำอันเนื่องจากพระราชดำริ-วิถีชีวิตชาวม้ง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นายพีรากร ราชเพียแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เชวังโชเพฟล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย และภรรยา ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การปลูกข้าวนาขั้นบันได ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย.63 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำของชุมชนบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ พร้อมทั้ง เยี่ยมชมศูนย์รัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำจวง โดยไปชมอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำจวง อ่างเก็บน้ำอันเนื่องจากพระราชดำริ บ้านน้ำจวง ที่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในหลายหมู่บ้านยามฤดูแล้ง ซึ่งท่านท่านทูตฯ ชื่นชอบแนวคิดและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก และชอบสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เงียบสงบ นอกจากนี้ คณะเอกอัครราชทูตภูฏาน ยังเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหาราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอำเภอชาติตระการ ซึ่งเป็นอำเภอที่สูงอยู่ติดพรหมแดนประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม...

"ปกป้องสถาบันฯ" รวมพลคนเพชรบูรณ์ แสดงพลังแถลงจุดยืนจะไม่ทน หากมีการจาบจ้วง-หมิ่นสถาบันฯ วันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มประชาชน “รวมพลคนเพชรบูรณ์ปกป้องสถาบัน” จำนวนกว่า 3,000 คน มีการชุมนุมที่บริเวณลานหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย(ศาลากลางจังหวัดเก่า) อ.เมืองเพชรบูรณ์เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 29 ตุลาคมทึ่ผ่านมา โดยพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองร่วมชุมนุมแสดงจุดยืนและแสดงพลังปกป้องสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ จากนั้นเวลา 18.00 น. กลุ่มผู้แสดงพลังได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย จุดเทียนชัยถวายพระพร และเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ดังกึกก้องไปทั่วลานหน้าหอโบราณคดีอินทราชัย พร้อมกับนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ชูขึ้นเหนือศีรษะและโบกธงชาติและธงพระสัญลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ก่อนการเคารพธงชาติ นางอารยา อุ่นทอง ตัวแทนกลุ่มฯได้อ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืนของกลุ่มฯ โดยสรุปว่า ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ปรากฏเป็นที่เด่นชัด ทั้งในสื่อหลักและข่าวสารทางสื่อ ออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่า มีการนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในเชิงลบ...
พิษณุโลก จุดเทียนน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการทุกหมู่เหล่า พร้อมนักศึกษาประชาชน ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำผู้ที่มาร่วมในพิธี จุดเทียน ยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 89 วินาที และชมวีดิทัศน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ นำพสกนิกรตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ (ลำรางทุ่งกะโล่) นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษา พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีวางพวงมาลา รำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมและส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทยอยวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามลำดับ เป็นอันเสร็จพิธี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

แม่ทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ครบ 4 ปี(คลิป) วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 1300 น. ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์​ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาบริเวณเขตพระราชฐาน พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระราชสมภพ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น...