พิษณุโลก "จุติ" เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ อ.นครไทย - อ.ชาติตระการ ใช้มือถือรับแจ้งปัญหา 24 ชม. วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลบ้านดง ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลบ้านพร้าว ณ วัดบ้านพร้าว อำเภอนครไทย พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง และครัวเรือนที่ประสบวาตภัย อีกทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้มแข็ง และลงพื้นที่มอบป้ายบ้านพอเพียง สำหรับผู้มีรายได้น้อยฐานะยากจน นอกจากนี้ ประชุมติดตามความก้าวหน้า และรับฟังปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบล นายจุติ กล่าวว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจะเป็นตัวแทนของคนในชุมชน ซึ่งศูนย์แห่งนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของคนทุกคนในชุมชน เมื่อเกิดมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ แล้วไม่สามารถติดต่อหน่วยงานได้ หรือเกิดการติดขัด อีกทั้งทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือและนี่คือศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด เพราะว่าทุกคนในตำบลมีสิทธิมาทำงานให้กับศูนย์แห่งนี้ ซึ่งในมือถือมีคนทำงานทุกหน่วยงานอยู่ในนี้ เมื่อใครมีปัญหาเรื่องใดสามารถแจ้งเข้ามาในระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม...
ครม.ประชุมนัดสุดท้าย ขึ้นเงินเดือนกำนัน-ผญบ.-แพทย์-สารวัตร-ผช. วันนี้ (14 มี.ค.2566) นายอนุชา บูรพ ชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายก รัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะ รัฐมนตรีว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ ปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตาแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย ปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย รักษาความสงบ รายละเอียด ดังนี้ (1) การปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทน ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แบบ ปรับฐาน สรุปได้ ดังนี้ - กำนัน กำลังคน 7,036 อัตรา เงิน ตอบแทน 12,000 บาท/เดือน (เงินที่ ปรับเพิ่มจำนวน 2,000 บาท/เดือน) 18:06 - ผู้ใหญ่บ้าน กำลังคน 67,673 อัตรา เงินตอบแทน 10,000 บาท/เดือน (เงิน ที่ปรับเพิ่มจำนวน 2,000 บาท/เดือน) - แพทย์ประจำตำบล กำลังคน 7,036 อัตรา เงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาท/ เดือน) -...

พิษณุโลก ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทย 5 เขต ห้อม"สมศักดิ์"ยันรักษามารยาทยังไม่พูดย้ายพรรค วันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพใน 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพื่อแก้ไข ลดปัญหายาเสพติด เน้นการเร่งรัดพัฒนาสร้างอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน ซึ่งจัดสำนักงาน ปปส.ภาค 6 โดยมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทยทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง คือ น.ส.ณัฐทรัชต์ ชามพูนท ว่าที่ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเขต 1, นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.เพื่อไทย, เขต 2 นายจเด็ด จันทรา ว่าที่ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย เขต 3 , น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุกกิจเจริญ...
พิษณุโลก "ดวงจันทร์" หญิงหนึ่งเดียว สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.นครไทย สู้ผู้สมัครชาย 3 คน วันที่ 10 มีนาคม 2566 บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอนครไทย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก-วังทอง ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 สำหรับในวันที่ 10 มีนาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้าย โดยมีนางดวงจันทร์ จำปาเฮียง อายุ 58 ปี เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)พิษณุโลก...

อบจ.พิษณุโลก มีผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ. นครไทย วันแรก 3 คน วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. บรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอนครไทย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก-วังทอง ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ซึ่งในวันนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอนครไทย (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 3...

พิษณุโลก การเมืองระอุมือดีขึ้นป้าย “ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา ถ้าไม่ยุบสภา ไม่เห็นหน้าส.ส.” ทั่วเมือง วันที่ 6 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีผู้นำป้ายไวนิลนำมาติดไว้ตามสะพานลอย และป้ายรอรถประจำทาง ทั่วเมืองพิษณุโลก โดยเขียนข้อความว่า “ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา ถ้าไม่ยุบสภา ไม่เห็นหน้าส.ส.” บนผืนผ้าสีแดง ขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร ยาว 2 เมตร คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 50 ป้าย หลายจุดทั่วเมืองพิษณุโลก ซึ่งสามารถสร้างความสนใจให้กับผู้ขับขี่รถผ่านไป-มา ข่าวแจ้งว่าเฟซบุ๊ค นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าวไกล ได้ขึ้นข้อความ พร้อมกับรูปภาพที่ถ่ายคู่กับป้ายดังกล่าว และเขียนข้อความว่า “ใครก็ตามที่ขึ้นป้ายนี้ ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์อะไรก็ตาม ตนน้อมรับคำวิจารณ์ จะพยายามทำให้ดียิ่งขึ้น” รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับป้ายที่มีข้อความดังกล่าว มีการติดตั้งเฉพาะในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 พิษณุโลก ปัจจุบันมีนายปดิพัทธ์...
"จุติ"ลงพื้นที่จังหวัดตาก ขับเคลื่อนพัฒนางานสังคมทุกช่วงวัย มอบใบประกาศนียบัตร และพบปะเครือข่าย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) พร้อมด้วยนายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวง พม.ลงพื้นที่จังหวัดตาก มอบใบประกาศนียบัตร และพบปะเครือข่ายความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมแบบบูรณาการทุกช่วงวัย โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวจิราพร คำพุฒิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่าย พม. และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ จังหวัดตาก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมบูรณาการทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นกลไกลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งผลให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม มีความมั่นคงในชีวิต สำหรับกิจกรรมในวันนี้...
เชียงราย เต้-มงคลกิตติ์ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ขู่วิสามัญแก๊งค้ายา วันที่ 20 ก.พ.66 นายมงคลกิตติ์ หรือเต้ สุขสินธารานนท์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ระบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้นำคณะเดินทางลงพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อทำกิจกรรมพบปะประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเข้าสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ห้าแยกพ่อขุน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ก่อนเดินทางต่อไปยังตลาดนัดบ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย โดยได้พบปะพูดคุยกับประชาชน และได้ทดลองปอกมะม่วงเบาที่มาจำหน่ายในตลาดนัดด้วย โดยทางพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้เปิดตัวว่าที่ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พื้นที่ จ.เชียงราย โดยประกอบด้วยเขตเลือกตั้งที่ 1 ว่าที่ ร.ต.กิตติพัทธ์ เลี้ยงประเสริฐ เขตเลือกตั้งที่ 2 นายธนพล วรรณรัก เขตเลือกตั้งที่ 3 นางสมคิด มะโนวงศ์ เขตเลือกตั้งที่ 5 นายบุญชาพล วงค์ชมภูทร และเขตเลือกตั้งที่ 7 นายเจริญ มูลงาม...
บชร.3 “สานต่อเจตนารมณ์ จักรยานสานฝัน ปันสุข” รับบริจาคจักรยานมือสอง กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาครถจักรยานมือสอง หรือไม่ได้ใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซม แจกจ่ายให้นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ตามโครงการ "จักรยาน สานฝันปันสุข กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 " ในการนี้ กรมทหารพรานที่ 35 ได้นำจักรยานตามโครงการฯ จำนวน 51 คัน มามอบให้กับหน่วย ดำเนินการต่อไป หากมีความประสงค์ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 บชร.3 บริเวณจุดรับบริจาค สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก จว.พิษณุโลก
พิษณุโลก พม.จัดสมรสไร้หนี้ 7 คู่รัก "จุติ"เจ้าภาพฝ่ายชาย แนะใช้สังคหวัตถุ 4 ครองรักยืนยาว วันที่ 19 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น. ณ บ้านสวนดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมงคลสมรส ตามโครงการ "สร้างสัมพันธภาพครอบครัว สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข" ให้กับคู่บ่าวสาว 7 คู่ พร้อมทั้งจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียนอำเภอวังทอง และลงนามในสัญญารักนิรันดร์ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ทำหน้าที่เป็นเฒ่าแก่ฝ่ายชาย พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทอวยพรแก่คู่บ่าวสาว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและครอบครัว เป็นเฒ่าแก่ฝ่ายหญิง โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัด พม. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายอำเภอวังทอง พร้อมภรรยา และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังทอง พร้อมทั้งบิดามารดา บุตร...