แพร่ ผลการเลือกตั้งนานกเทศมนตรี สมหวังผิดหวัง ล้มช้างช้างล้ม 26 เทศบาล <span;>การเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองและตำบลพร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 26 แห่ง จบลงแล้ว ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี ทั้ง 26 แห่ง มีดังนี้ เทศบาลเมืองแพร่ นายโชคชัย พนมขวัญเทศบาลตำบลช่อแฮ นายอดุลย์  ไหล่ทุ่ง เทศบาลตำบลแม่หล่าย นายบรรจง ยัพวัฒนา เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง นายวชิรพงษ์ โกสินทร์ เทศบาลตำบลแม่คำมี นายทวิช หงษ์สิบแปด ทศบาลตำบลป่าแมต  นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ เทศบาลตำบลวังหงส์ นายอุดม หงส์อ้าย เทศบาลตำบลสวนเขื่อน นายณัฐ วังกาวรรณ เทศบาลตำบลบ้านถิ่น พ.ต.ท.ธงชัย เนื่องพืช เทศบาลตำบลทุ่งกวาว นายพิชิต ปัทมาภรณ์พงศ์ เทศบาลตำบลสอง นายสุวิทย์  รัชดาธนวัฒน์ ทศบาลตำบลห้วยหม้าย นายสุทัศน์ ร่องพืช เทศบาลตำบลวังชิ้น  นาย จำเริญ กิมประสิทธิ์ เทศบาลตำบลสูงเม่น นางจงกลณี  อินทรสมใจ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ นายสมชาย จารุรัตน์ เทศบาลตำบลบ้านปิน   นายสมศักดิ์...
แชมป์หลายสมัย แพ้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจากการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) <span;>        โดยผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ปรากฎว่า  ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร  ซึ่งเป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ได้คะแนน 6,486 คะแนน  ซึ่งสามารถเอาชนะเลือกตั้ง นายเทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  อดีตนายเทศมนตรีนครแม่สอดหลายสมัย ที่ได้คะแนน   3,994 คะแนน ขณะที่ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้แก่ นายไสว มีเงิน ได้คะแนน 1,358 คะแนน  ,นายสุวิทย์ ดวงสุริยะ  ได้คะแนน 1,282 คะแนน ,นายบรรจง มาคง ได้คะแนน 1,222 คะแนน ,นายสมเดช คำสุข  ได้คะแนน 1,045 คะแนน...
เชียงใหม่ คาดผู้มาใช้สิทธิเลือก นายก-ส .ท.ร้อยละ 71 รู้ผลนับคะแนน  4 ทุ่ม วันที่ 28 มี.ค. 64 ที่หน่วยเลือกตั้งสถานนีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในช่วงเช้าวันนี้เริ่มมีประชาชน ทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเกินกว่าร้อยละ 71 จังหวัดเชียงใหม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้น 121 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง และเทศบาลตำบลอีก 116 แห่ง โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิไม่เกินหน่วยละ 600 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  ทั้งนี้ประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันนี้ สำหรับประชาชนที่สนใจติดตามผลการเลือกตั้งสามารถติดตามการนับคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยหลังจากเวลา 17.00 น....
แพร่ ศึกเลือกตั้ง นายกเล็ก 26 แห่ง ชี้วัดการเมืองเปลี่ยนวิถี(คลิป) วันที่ 28 มีราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ถึงบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลในจังหวัดแพร่จำนวน 26 แห่ง บรรยากาศการ ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนของประชาชนในเขตเลือกตั้งต่างๆ คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนให้ความสนใจไปรอลงคะแนนเป็นจำนวนมาก โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละพื้นที่ มั่นใจว่ามีความพร้อมและไม่น่าจะเกิดปัญหาใดในวันเลือกตั้งวันนี้ การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ มีผู้สนใจลงสนามการเมืองแบบหลากหลาย ทั้ง นักธุรกิจนักพัฒนา รวมไปถึงกลุ่มจิตอาสา ลงสนามเลือกตั้งกันอย่างคึกคัก มีนักการเมืองหน้าเก่ายังคงลงสมัครอย่างถ้วนหน้า เพื่อรักษาฐานที่มั่นการทำงานที่ผ่านมาและขออาสาทำงานต่อไปอีก 4 ปี ตรงนี้มีทั้งนักการเมืองที่มีผลงานและกลุ่มที่ประชาชนเบื่อหน่าย ท่ามกลางกระแส การเมืองแบบใหม่ ที่นักการเมือง มาจากกลุ่มคนทำงานในระบบทั้งกลุ่มจิตอาสาองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งกลุ่มสตรี ที่มีบทบาทในจังหวัดแพร่ต่างพากันลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้หลายพื้นที่ ที่สร้างผลงานนอกระบบการเมืองเป็นรูปธรรมต่างพากันลงพื้นที่ การเมืองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมองเห็น เพื่อไปสู่การคัดเลือกเข้าไปบริหารงานท้องถิ่นถือเป็นมิติทางการเมืองใหม่ ที่คนทำงานหันมาให้ความสำคัญกับเวทีการเมือง มากขึ้น นายเชษฐา สุวรรณสา ผู้สมัครนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ กล่าวว่า การเมืองในยุคปัจจุบันเริ่มมาถึงจุดเปลี่ยน การทำงาน ของนักการเมือง คงต้องสร้างพื้นที่รูปธรรม...
พิษณุโลก "จุติ ไกรฤกษ์" หย่อนบัตรเลือกตั้งนายก-ส.ท.เทศบาลนคร ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก ภายหลังกรรมการหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบเลือกตั้ง มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ โดยเฉพาะในหน่วยเลือกตั้งที่ 22 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)เขต 6 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมาเวลา 08.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกและนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เขต 1 อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพุทธชินราช เขต 2 เต้นชั่วคราว บริเวณส่วนกลางเมือง หลังจากนั้น เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวรอและนายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ  ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวรอ รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการเลือกตั้งเทศบาลของจังหวัดพิษณุโลก ...
“จุติ ไกรฤกษ์” ลุยเชียงราย ชูวัดหัวฝาย อำเภอพาน พระนักพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคเหนือ พบปะเครือข่าย อพม.มอบรถเข็นคนพิการ เงินสงเคราะห์ ชื่นชมตำบลสันกลาง ต้นแบบใช้ "สมุดพกครอบครัว"แก้ความยากจน วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะภาคีเครือข่ายการพัฒนาสังคม และร่วมกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่ตำบลต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคม (ตำบลสันกลาง) พร้อมมอบความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหา ได้แก่ รถเข็นคนพิการ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเงินสงเคราะห์ นายจุติ กล่าวว่า วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน ถือเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาสังคมของจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือ นำโดยท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝ่าย เป็นพระนักพัฒนาที่เสียสละ ทุ่มเทการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทุกระดับ สะท้อนเป็นผลงานรูปธรรม อาทิ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง ที่ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายโรงเรียนทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและภาคเหนือ นอกจากนี้ ยังมี ศูนย์ช่วยเหลือสังคมไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคล และครอบครัวในภาวะยากลำบาก และดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ...
เชียงราย กระทรวง  พม. ยกย่อง "พระครูพบโชค" วัดห้วยปลากั้ง ผู้นำช่วยกลุ่มเปราะบาง คนพิการ นับพันคน ส่งเด็กเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ ณ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อถวายโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น เสียสละเพื่อสังคม แด่ท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. (พระครูพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง นายจุติ กล่าวว่า ท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. (พระครูพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ถือเป็นแบบอย่างของสังคม เป็นบุคคลที่สังคมให้การยอมรับว่าเป็นที่พึ่งแก่ผู้ทุกข์ยาก เป็นศูนย์รวมความศรัทธาและเมตตาช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ด้วยการสงเคราะห์กลุ่มเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม เช่น กลุ่มเด็กกำพร้า ด้อยโอกาส ยากจน ไร้ที่พึ่ง จนถึงกลุ่มคนพิการ เป็นศูนย์กลางการแบ่งปันที่มีขนาดใหญ่ โดยมีผู้ใจบุญบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า และปัจจัย...
สิ้นสุดการรอคอย "จุติ" นำทีมช่วยถึงบ้าน ซ่อมบ้าน รับเบี้ยคนพิการ ผู้สูงอายุ อพม.รับไม้ต่อ นายมีชัย อิ่มเอม วัย 47 ปี อดีตทหารที่ประสบอุบัติเหตุจนเป็นคนพิการ อยู่กับพ่อแม่รวม 3 ชีวิต ซึ่งทุกคนเป็นคนพิการด้วย นี่คือครอบครัว"เปราะบาง"อีกครอบครัวหนึ่ง ใน ต.พันชาลี อ.วังทอง พิษณุโลก 1 ใน 4.1 ล้านครอบครัวในประเทศไทยที่ยากจนและต้องการความข่วยเหลือ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ทหารจากค่ายสฤษดิ์เสนา กรมรบพิเศษที่ 4 และเจ้าหน้าที่จากกระทรวง พม. จึงร่วมกันเข้าช่วยเหลือครอบครัว นางทองแปง เอมอื่ม ผู้เป็นแม่ บอกกับคณะที่มาว่า "รอคอยวันนี้มานานเหลือเกิน ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากมาก เพราะทุกคนทำอะไรไม่ได้ วันนี้ดีใจที่ทุกท่านมา จนหัวใจเต้นแรง เกือบเป็นลม ดีใจที่วันนี้มีความหวังที่จะอยู่ต่อได้แล้ว" สำหรับความช่วยเหลือที่ได้รับวันนี้ คือการซ่อมแซมหลังคา ฝาผนังบ้าน...
"จุติ ไกรฤกษ์" ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต  บูรณาการ 12 กระทรวง เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต-ฝึกทักษะอาชีพใหม่ เมื่อเปิดประเทศ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนร่วมกับ หน่วยงาน 12 กระทรวง และ ทีม พม. จังหวัด (One Home) โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหาร  นายปิยพงศ์  ชูวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ผู้แทนหน่วยงาน 12 กระทรวง ในพื้นที่ และหัวหน้าหน่วยงาน ทีม พม. จังหวัด (One Home)   เข้าร่วมประชุม นายจุติ กล่าวว่า...
พิษณุโลก "จุติ ไกรฤกษ์ "ส่งทีมกระทรวง พม.ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึงสิทธิตามโครงการ "เราชนะ" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยนายลาภิศ พระภูจำนงค์ ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความของมนุษย์ (รมว.พม. ) พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. ติดตามให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิตามโครงการ "เราชนะ" ให้สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง ตลอดจนศูนย์ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป รวมทั้งช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ให้แก่กลุ่มเปราะบาง...
error: Content is protected !!