คนเฒ่าไร้สัญชาติท้อใจ-ทำเรื่องขอมีบัตรประชาชน 30 ปีแต่ยังไร้วี่แวว เลขา พชภ.ชี้กระบวนการแปลงสัญชาติซับซ้อน-เร่งผลักดันเต็มที่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ที่หมู่บ้านหล่อโย ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) นำโดย น.ส.เพียรพร ดีเทศน์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้มอบทุนที่รับการสนับสนุนจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มคนไร้สัญชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยระบบนวัตกรรมเกษตรยั่งยืนชุมชนบนพื้นที่สูง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( United Nations Development Programme: UNDP) ให้กับชาวบ้านไร้สัญชาติชาวอาข่าบ้านหล่อโย จำนวน 10 ราย ทั้งนี้หมู่บ้านหล่อโยมีประชากรราว 300 คนโดยเกือบทั้งหมดเป็นชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า และในจำนวนนี้กว่า 40 คนยังไร้สัญชาติโดยเฉพาะผู้เฒ่าที่อายุมากกว่า 60 ปีจำนวน 25 คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปีและได้ยื่นคำร้องเพื่อขอแปลงสัญชาติไทยมานานหลายปีแล้ว แต่กลับยังไม่สำเร็จ เนื่องจากความซับซ้อนทางกระบวนการในการแปลงสัญชาติเพราะผู้เฒ่าเหล่านี้เกิดบริเวณชายแดนไทยพม่า นายหล่อคอ เยเขียงกู่ อายุ 66 ปี ซึ่งได้รับทุนในครั้งนี้...
พิษณุโลก เปิดโครงการ "ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว" ทอดผ้าป่าถวายปัจจัยวัดพระบาทน้ำพุ ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ "ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว" ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ โดยมีว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทน นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั้งในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งรับฟังบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่อง “โรคเอดส์กับวัดพระบาทน้ำพุ” จาก พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีขึ้นโดยมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...
พิษณุโลก หญิงชราวัย 80 ปี ปั่นจักรยานถ่ายภาพคู่นายก"ลุงตู่"จุติ ไกรฤกษ์ ส่งทีมงานเยี่ยมถึงหัวบันได เตรียมสร้างบ้านให้ใหม่ วันที่ 13 มกราคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบหมายให้นายลาภิส พระภูจำนงค์  ผู้ประสานงาน รมว.พม.และทีมงาน พร้อมด้วยนายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก เดินทางไปเยี่ยมเยียนติดตามและนำสิ่งของเครื่องใช้พร้อมนำภาพถ่ายไปมอบให้กับนางคิด ดีแล้ว อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจาก เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ทีมงานของนายจุติ ไกรฤกษ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก และคณะได้ลงพื้นที่สำรวจช่วยเหลือสงเคราะห์บุคคลและครอบครัวยากไร้ในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยนำรถรัฐบาลสัญจรตามนโยบายของ รมว.พม.ไปรับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรอีกด้วย ซึ่งรถคันดังกล่าวด้านข้างติดสติ๊กเกอร์มีภาพของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...
พิษณุโลก คณะสงฆ์-จิตอาสาฯ เยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของผู้ป่วยติดเตียง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น บ้านเลขที่ 93 หมู่ 11 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พระครูวิมลธรรมรักขิต เจ้าอาวาสวัดวังทองวราราม รองเจ้าคณะอำเภอวังทอง รูปที่ 1 ฝ่ายการศึกษา พร้อมคณะสงฆ์ และนางพีรกานต์ ทองเชื้อ จิตอาสาพระราชทาน ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล อสม.หมู่ 11 บ้านหนองตาสี ตำบลวังพิกุล ร.ต.ต.สมนึก อยู่หลาย หัวหน้าสายตรวจตำบลวังพิกุล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวนกเล็ก จินดาเฟือง อายุ 74 ปี เนื่แงจากเป็นผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง อยู่คนเดียวไม่มีครอบครัว รายได้มาจากเก็บผักขาย และได้เฉพาะเบี้ยยังชีพ 700 บาท ซึ่งในวันนี้คณะสงฆ์และจิตอาสา...
พมจ.แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลขุนยวม มอบเงินสงเคราะห์กลุ่มเปราะบาง เมื่อวันที่11 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับเทศบาลตำบลขุนยวม เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฯ และนายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม กล่าวรายงานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลขุนยวม ทั้งนี้นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นนโยบายสำคัญที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบพุ่งเป้า ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ทุกกระทรวงบูรณาการในการทำงานที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม รายได้ ด้านเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร เพื่อให้คนในชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ได้ด้วยตนเอง อยู่รอด อยู่เป็น อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุ กว่า 9 ประเภท เช่น...
กองทัพภาคที่ 3 สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell-212 จากชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนี้ เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.15 น. ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ชาย อายุ 25 ปี ประวัติ ขณะเล่นฟุตบอล มีอาการเหนื่อย จึงได้หยุดพัก จากนั้นมีอาการมือจีบเกร็ง น้ำลายฟูมปาก เรียกไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ มีทีมเข้าช่วยปั๊มหัวใจทันที...
จุติ"สั่งการด่วน ระดม พมจ.ใกล้เคียงและนักจิตวิทยา ดูแลเหตุการณ์ จ.หนองบัวลำภู วันที่ 6 ต.ค. 65 เวลา 16.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวแสดงความรู้สึกเสียใจกับครอบครัวเด็กที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่ง ในอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีเด็กและผู้ใหญ่เสียชีวิตจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้สั่งการด่วนให้รองปลัดกระทรวง พม. และรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด และระดมเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. จากจังหวัดหนองบัวลำภู เลย ขอนแก่น หนองคาย อุดรธานี และพิษณุโลก ไปร่วมกันช่วยเหลือด้วย รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่จิตวิทยา จำนวน 8 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเร่งเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจครอบครัวเด็กที่เสียชีวิต จนกว่าจะกลับมามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นเป็นปกติ เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องช่วยเหลือในเวลานี้ อีกทั้งได้รายงานเรื่องนี้ด่วนไปยัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยให้หางบประมาณเยียวยาทุกครอบครัวอย่างดีที่สุด
กองทัพภาคที่ 3 บูรณาการเทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาตลาดริมน้ำไนท์บาร์ซาร์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 08.30 - 12.00 น.กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับเทศบาลชพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาตลาดริมน้ำ (ไนท์บาร์ซาร์) โดยมี พลตรีประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกันจัดเก็บขยะ พร้อมพบปะให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชน ในห้วงเทศกาลลอยกระทง กองทัพภาคที่ 3 บูรณาการร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาตลาดริมน้ำ (ไนท์บาร์ซาร์ ร่วมใจพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกันจัดเก็บขยะ วัชพืช ขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ สร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ มีความพร้อมเพรียง สมัครสมานสามัคคี...
พม.กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านออนไลน์ ชี้แนวทางจัดสวัสดิการสังคมฯ รองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ แนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุภาครัฐ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดบริการสวัสดิการสังคม มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน รองรับการเป็นสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ และเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาระบบของสถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐ ให้มีความเหมาะสม มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่มุ่งผลักดันแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุให้สำเร็จ การอบรมครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ชี้แจงแนวทางปรับปรุงองค์ประกอบตัวชี้วัด และแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ของสถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐ รวมถึงการบรรยาย หัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ อาทิ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ของสถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ เป็นต้น การอบรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 โดยเว้นระยะห่างทางสังคม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม
เชียงราย ชาวบ้านสันถนนใต้ ร้องเรียนรถขนดินวิ่งเร็ว ไม่คลุมผ้าใบ ชาวบ้านสันถนนใต้ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย เดือดร้อนหลังรถขนดินวิ่งเร็วไม่คลุมผ้าใบ ฝุ่นฟุ้ง ดินร่วงบนถนน หวั่นเกิดอันตราย ด้านนายกรับปากเร่งดำเนินการ วันที่ 11 ก.พ.65 ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน บ้านสันถนนใต้ ม.2 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ว่าได้มีรถหกล้อบรรทุกดินวิ่งบนถนนหลักของหมู่บ้าน โดยวิ่งด้วยความเร็ว ไม่ปิดผ้าใบคลุมท้าย ทำให้ดินตกลงบนพื้นที่ถนน เกิดฝุ่นละอองสร้างคามเดือดร้อนกับบ้านที่อยู่ติดถนน ทำให้ฝุ่นพัดเข้าไปในบ้าน โดยก่อนหน้านี้เคยเข้าไปแจ้งกับผู้ประกอบการให้มาช่วยรดน้ำถนนเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่น แต่ก็มาทำให้เพียงไม่กี่ครั้ง เกิดปัญหาเหมือนเดิม เพราะนอกจากปัญหาฝุ่นละอองแล้ว ยังมีการขับรถเร็วด้วย บางครั้งก่อนดินกระเด็นออกจากรถบรรทุก กระเด็นถูกคนที่ขับรถตาม ทำให้ไม่ปลอดภัยบนท้องถนน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือดูแล ด้านนายแดนชัย ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้รับทราบเรื่องแล้ว และจะเร่งติดต่อกับผู้ประกอบการเพื่อกำชับในการขับรถให้ลดความเร็วลง และคลุมผ้าใบท้ายรถทุกครั้ง รวมไปถึงการนำรถน้ำมาฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง นอกจากนี้จะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อมาดำเนินการกวดขันด้านวินัยจราจร เพื่อควบคุมรถบรรทุกดังกล่าวด้วย