กระทรวง พม.จับมือ รพ.กล้วยน้ำไทย จบ ม.3 เรียนฟรีมีงานทำทันที วันที่ 16 เมษายน 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท หลักสูตรวิชาชีพ"การดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ" โดยให้ทุนเรียนฟรีกับสตรีที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุระหว่าง 18-25 ปี ใช้ระยะเวลาเรียน 6 เดือน และตลอดหลักสูตรมีทุนค่าเล่าเรียน ชุดยูนิฟอร์ม ที่พัก อาหาร และอุปกรณ์การเรียน จบแล้วมีงานทำทันที มีค่าตอบแทนคุ้มค่า รายได้ตั้งแต่ 13,000-15,000 บาท/เดือน ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือ โทรศัพท์ 098-983-0414 นายจุติ กล่าวว่า การลงนาม MOU...
"จุติ ไกรฤกษ์" ให้กำลังใจช่วยเหลือครอบครัววีรบุรุษอาสาสมัคร 4 ราย เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินทางไปยังวัดศาลาแดง ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยที่เสียชีวิตจากกรณีเหตุไฟไหม้ บ้านถล่ม 3 ราย และอีก 1 ราย ได้ส่งผู้บริหารกระทรวง พม. ประสานให้ความช่วยเหลือ โดยวีรุบุรุษอาสาสมัครทั้ง 4 ราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับทั้ง 4 ครอบครัวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้ว โดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยที่เสียชีวิต 4 ราย ประกอบด้วย รายที่ 1 นายธนภพ ศรีประไพ อายุ 44 ปี ศพอยู่วัดนครอินทร์  ไม่มีลูก มีภรรยา กับแม่ ผู้เสียชีวิตเป็นแหล่งรายได้หลักของครอบครัว ขณะนี้ทาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) จังหวัดนนทบุรี รายที่ 2 นายสมัญญา...
"จุติ" ลุยนครปฐม เก็บตกคนพิการ ผู้สูงอายุเร่งลงทะเบียน "เราชนะ" กับธนาคารกรุงไทย รอบสุดท้ายก่อน 9 เม.ย. วันที่ 2 เมษายน 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร  ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 47 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ ประกอบด้วย 1.ผู้สูงอายุพิการจำนวน 1 ราย ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในพื้นที่ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม 2. ผู้สูงอายุ จำนวน 44 ราย ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม และ 3. ผู้สูงอายุพิการ จำนวน 2 ราย ไม่สามารถเดินได้ ในพื้นที่ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม นายจุติ กล่าวว่า...
"จุติ"อบรมบุคลากร พม.แนะใช้ทักษะด้านจิตวิทยาดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบข้อคิดและแนวทางการดำเนินงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม.ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Training-of-Trainers : TOT หลักสูตรด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรกระทรวง พม. ในการดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และนักพัฒนาสังคม สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) 1 - 11 และผู้สังเกตการณ์ ซึ่งกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กมพ.) มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเชิงรุกและทำงานแบบสหวิชาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ กระทรวง พม.ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับในพื้นที่ในการดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมอย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง ทั้ง เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการลดความตึงเครียดขณะปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการฝึกสมาธิ ซึ่งจะเป็นอาวุธประจำกายของทุกคน เมื่อออกไปพบผู้ประสบปัญหา และเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา

สตรีดอกคำใต้ "เดือด"  สำนักพิมพ์เขียนเหยียดหยามศักดิ์ศรีลูกผู้หญิง วันที่ 29 มีนาคม 2564 ทีห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตัวแทนกลุ่มสตรีทุกตำบลของ อ.ดอกคำใต้ กว่า 100 คน นำโดยนางศิริภรณ์ พรมขัดแก้ว ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีดอกคำใต้ นางนิตยา ทังสนิมิตสกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีดอกคำใต้ มายื่นข้อเรียก ร้องศักดิ์ศรีความมนุษย์ของกลุ่มสตรีดอกคำใต้ ต่อ นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยาเขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หลังจากถูกบรรณาธิการสำนักพิมพ์แห่งหนึ่ง เขียนคำนำในนวนิยายเรื่อง “ฤาสักแต่ว่าเป็นนารี” ที่มีข้อความดูถูกเหยียบหยามศักดิ์ศรีของชาวดอกคำใต้ ว่า “ในยุคไวรัสโควิด19 หญิงสาวดอกคำใต้ยังมีอาชีพค้าประเวณีเป็นหลัก” เพื่อให้นายจีรเดช นำไปดำเนินการในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับแจ้งความตำรวจ สภ.ดอกคำใต้ ให้ดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาท ต่อบรรณาธิการสำนักพิมพ์ดังกล่าว นางนิตยา ทังสนิมิตสกุล กล่าวว่า ชาวดอกคำใต้สะเทือนใจและไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้อ่านคำนำสำนักพิมพ์ นวนิยายเรื่อง “ฤาสักแต่ว่าเป็นนารี” ซึ่งเป็นการพิมพ์ครั้งที่2 พ.ศ.2564 โดยนายพินิจ หุตะจินดา...
แพร่ ผลการเลือกตั้งนานกเทศมนตรี สมหวังผิดหวัง ล้มช้างช้างล้ม 26 เทศบาล <span;>การเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองและตำบลพร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 26 แห่ง จบลงแล้ว ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี ทั้ง 26 แห่ง มีดังนี้ เทศบาลเมืองแพร่ นายโชคชัย พนมขวัญเทศบาลตำบลช่อแฮ นายอดุลย์  ไหล่ทุ่ง เทศบาลตำบลแม่หล่าย นายบรรจง ยัพวัฒนา เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง นายวชิรพงษ์ โกสินทร์ เทศบาลตำบลแม่คำมี นายทวิช หงษ์สิบแปด ทศบาลตำบลป่าแมต  นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ เทศบาลตำบลวังหงส์ นายอุดม หงส์อ้าย เทศบาลตำบลสวนเขื่อน นายณัฐ วังกาวรรณ เทศบาลตำบลบ้านถิ่น พ.ต.ท.ธงชัย เนื่องพืช เทศบาลตำบลทุ่งกวาว นายพิชิต ปัทมาภรณ์พงศ์ เทศบาลตำบลสอง นายสุวิทย์  รัชดาธนวัฒน์ ทศบาลตำบลห้วยหม้าย นายสุทัศน์ ร่องพืช เทศบาลตำบลวังชิ้น  นาย จำเริญ กิมประสิทธิ์ เทศบาลตำบลสูงเม่น นางจงกลณี  อินทรสมใจ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ นายสมชาย จารุรัตน์ เทศบาลตำบลบ้านปิน   นายสมศักดิ์...
แชมป์หลายสมัย แพ้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจากการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) <span;>        โดยผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ปรากฎว่า  ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร  ซึ่งเป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ได้คะแนน 6,486 คะแนน  ซึ่งสามารถเอาชนะเลือกตั้ง นายเทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  อดีตนายเทศมนตรีนครแม่สอดหลายสมัย ที่ได้คะแนน   3,994 คะแนน ขณะที่ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้แก่ นายไสว มีเงิน ได้คะแนน 1,358 คะแนน  ,นายสุวิทย์ ดวงสุริยะ  ได้คะแนน 1,282 คะแนน ,นายบรรจง มาคง ได้คะแนน 1,222 คะแนน ,นายสมเดช คำสุข  ได้คะแนน 1,045 คะแนน...
เชียงใหม่ คาดผู้มาใช้สิทธิเลือก นายก-ส .ท.ร้อยละ 71 รู้ผลนับคะแนน  4 ทุ่ม วันที่ 28 มี.ค. 64 ที่หน่วยเลือกตั้งสถานนีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในช่วงเช้าวันนี้เริ่มมีประชาชน ทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเกินกว่าร้อยละ 71 จังหวัดเชียงใหม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้น 121 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง และเทศบาลตำบลอีก 116 แห่ง โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิไม่เกินหน่วยละ 600 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  ทั้งนี้ประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันนี้ สำหรับประชาชนที่สนใจติดตามผลการเลือกตั้งสามารถติดตามการนับคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยหลังจากเวลา 17.00 น....
แพร่ ศึกเลือกตั้ง นายกเล็ก 26 แห่ง ชี้วัดการเมืองเปลี่ยนวิถี(คลิป) วันที่ 28 มีราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ถึงบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลในจังหวัดแพร่จำนวน 26 แห่ง บรรยากาศการ ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนของประชาชนในเขตเลือกตั้งต่างๆ คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนให้ความสนใจไปรอลงคะแนนเป็นจำนวนมาก โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละพื้นที่ มั่นใจว่ามีความพร้อมและไม่น่าจะเกิดปัญหาใดในวันเลือกตั้งวันนี้ การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ มีผู้สนใจลงสนามการเมืองแบบหลากหลาย ทั้ง นักธุรกิจนักพัฒนา รวมไปถึงกลุ่มจิตอาสา ลงสนามเลือกตั้งกันอย่างคึกคัก มีนักการเมืองหน้าเก่ายังคงลงสมัครอย่างถ้วนหน้า เพื่อรักษาฐานที่มั่นการทำงานที่ผ่านมาและขออาสาทำงานต่อไปอีก 4 ปี ตรงนี้มีทั้งนักการเมืองที่มีผลงานและกลุ่มที่ประชาชนเบื่อหน่าย ท่ามกลางกระแส การเมืองแบบใหม่ ที่นักการเมือง มาจากกลุ่มคนทำงานในระบบทั้งกลุ่มจิตอาสาองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งกลุ่มสตรี ที่มีบทบาทในจังหวัดแพร่ต่างพากันลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้หลายพื้นที่ ที่สร้างผลงานนอกระบบการเมืองเป็นรูปธรรมต่างพากันลงพื้นที่ การเมืองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมองเห็น เพื่อไปสู่การคัดเลือกเข้าไปบริหารงานท้องถิ่นถือเป็นมิติทางการเมืองใหม่ ที่คนทำงานหันมาให้ความสำคัญกับเวทีการเมือง มากขึ้น นายเชษฐา สุวรรณสา ผู้สมัครนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ กล่าวว่า การเมืองในยุคปัจจุบันเริ่มมาถึงจุดเปลี่ยน การทำงาน ของนักการเมือง คงต้องสร้างพื้นที่รูปธรรม...
พิษณุโลก "จุติ ไกรฤกษ์" หย่อนบัตรเลือกตั้งนายก-ส.ท.เทศบาลนคร ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก ภายหลังกรรมการหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบเลือกตั้ง มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ โดยเฉพาะในหน่วยเลือกตั้งที่ 22 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)เขต 6 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมาเวลา 08.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกและนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เขต 1 อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพุทธชินราช เขต 2 เต้นชั่วคราว บริเวณส่วนกลางเมือง หลังจากนั้น เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวรอและนายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ  ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวรอ รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการเลือกตั้งเทศบาลของจังหวัดพิษณุโลก ...
error: Content is protected !!