ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง เผยความเสียหายหอพักจาก ดินสไลด์เสียหายเกือบ 3 แสน ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวเตรียมวางแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง ความคืบหน้ากรณีดินสไลด์ ทับหอพักพุทธรักษา ของโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง บ้านแม่ระเมิง หมู่ 8 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ล่าสุด นายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง เปิดเผยว่า จากการสำรวจความเสียหาย ล่าสุด พบว่า หอพักพุทธรักษา ซึ่งเป็นที่พักของเด็กนักเรียนหญิง จำนวน 41 คน เป็นหอพักแบบ กรมอาชีวะ อาคารติดพื้น ชั้นเดียว ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร พบว่าตัวอาคารได้รับความเสียหายหลายส่วน ทั้งผนังอาคาร ห้องน้ำ นอกจากนี้ยังน้ำเข้าหอพัก ตู้เสื้อผ้าได้รับความเสียหาย เสื้อผ้านักเรียน บางคนโดนดินโคลนทับทั้งหมด โดยประมาณการเสียหาย ประกอบด้วย ซ่อมแซมผนังอาคาร 30,000 บาท เสา...
9 ปี ม.พะเยา ครบรอบวันสถาปนา “การพัฒนา สร้างคุณค่าสู่สากล” วันที่ 22 ก.ค. 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 9 ปี หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธาน เปิดกรวยดอกไม้พานธูปเทียนแพ จุดเครื่องทองน้อย วางพานพุ่ม พร้อมกับถวายเครื่องสักการะบูชา เบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หลังจากนั้นมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศกุศล ให้แก่ององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมถวายพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน สักการะ และร่วมร้องเพลงมาร์ชนเรศวรพร้อมกันในครั้งนี้ด้วย ภายในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรที่ได้ผ่านการคัดเลือกและตัดสินให้เป็น บุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งสายวิชาการ และสายบริการทั้งสิ้น 6 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...
ตชด.346 ร่วมราษฏรปลูกถั่วมะแฮะเสริมโภชนาการนักเรียน  สนองโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่  22 กรกฏาคม2562  ร้อยตำรวจเอกจำนงค์  สังวาลย์รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346  ร่วมกับราษฏรบ้านห้วยระพริ้ง  ร่วมปลูกต้นถั่วมะแฮะตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านโภชนาการแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศ.สำเภา-ไพวรรณ  วรางกูร  บ้านห้วยระพริ้งหมู่8 ตำบลพะวออำเภอแม่สอดจังหวัดตาก  โดยใช้พื้นที่ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346 เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนมีพื้นที่จำกัด ร้อยตำรวจเอกจำนงค์  สังวาลย์รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346  กล่าวว่าสำหรับการปลูกถั่วมะแฮะในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  เนื่องจากทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศ.สำเภา-ไพวรรณ  วรางกูร  บ้านห้วยระพริ้งหมู่8 ตำบลพะวออำเภอแม่สอดมีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะปลูกถั่วมะแฮะ เพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กจึงได้มีการใช้พื้นที่ภายในกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346 พื้นที่จำนวนประมาณ4 ไร่ในการดำเนินโครงการซึ่งวันนี้ราษฏรบ้านห้วยระพริ้งและเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่346 ได้ร่วมกันปลูกถั่วมะแฮะโดยใช้เมล็ดพันธุ์จำนวนประมาณ2 กิโลกรัม  ซึ่งการดูแลนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและเศรษฐกิจพอเพียง  ช่วยดูแลส่วนการเก็บผลผลิตทางโรงเรียนจะเข้ามาดำเนินการต่อไป สำหรับถั่วมะแฮะซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมมีประโยชน์หลายอย่างลำต้นและใบใช้ปรับปรุงดินมีไนโตรเจนช่วยเพิ่มให้พืชเจริญเติบโตเมล็ดถั่วมะแฮะมีโปรตีนสูงเมล็ดสด100 กรัมมีโปรตีน70 เปอร์เซนต์มีกรดอะมิโนจำเป็นเทียบเท่าถั่วเหลืองมีวิตามินสูงและยังอุดมไปด้วยเเคลเซียมโปรแทสเซียมฟอสฟอรัสและมีไขมันต่ำทำให้ช่วยสามารถส่งเสริมด้านโภชนาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ชายแดนได้เป็นอย่างดีซึ่งทางโรงเรียนจะนำผลผลิตไปประกอบอาหารเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียน ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์สุขแว่น
รร.วัดดอนแก้ว ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนาอินทรีย์กิจลงแขกดำนา สืบสานต่อยอดตามรอยเท้าพ่อ วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 ที่บริเวณแปลงสาธิตนาอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น และภาคีเครือข่าวต่างๆ ร่วมในกิจกรรมโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนาอินทรีย์ กิจกรรมลงแขกดำนาสืบสานต่อยอดตามรอยเท้าพ่อ ซึ่งกิจกรรมมีการลงแขกดำนา และการสอนน้องดำนา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านนางวาสนา เบ้านี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว กล่าวว่าสำหรับการจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนาอินทรีย์กิจกรรมลงแขกดำนา สืบสานต่อยอดตามรอยเท้าพ่อ นั้น เป็นการดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีกิจกรรม รุ่นพี่ชั้น ม. 3 สอนการดำนาให้กับ น้อง ม. 2 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง นอกจากนี้ยังมีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งแม้ว่าในต่างประเทศ เช่นประเทศญี่ปุ่น จะมีการดำนาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ทางโรงเรียนยังคงมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น...
วิทยากร 23 ปี สอนเทคนิคการนำเสนองานในที่สาธารณะ “ How to present” วันที่ 15 ก.ค. 2562 ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดกิจกรรม Inspiration ติดอาวุธพิชิตความสำเร็จ และ How to present เทคนิคการนำเสนองานในที่สาธารณะ ที่ห้อง PKY 3 อาคารเรียนรวมPKYโดยวิทยากร นายพงศธร ธนบดีภัทร หรือ คุณนพ CEO and Co-Founder at Refinn ที่ประสบความสำเร็จด้วยวัยเพียง 23 ปี มีเคล็ดลับหนึ่ง ที่คุณนพ เคยเผยไว้ “จริง ๆ ในบางที ความสำเร็จหรือว่าผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่นั้น ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่พร้อม” การตั้งใจจะทำอะไรสักสิ่งหนึ่ง คงไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมถึงจะลงมือได้ แต่ลองลงมือตั้งแต่ตอนที่คุณยังไม่พร้อมนี่แหละ ถึงจะได้รู้ว่าเรายังเหลือส่วนสำคัญใดบ้างที่เรายังขาดไป ภายในกิจกรรม...
ราชมงคลล้านนาพิษณุโลก  ร่วมใจน้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง จัดงาน “ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก" โดยมี อ.สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นายสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง นำทีมศิษย์เก่า คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษารุ่นพี่ ระดับชั้นปีที่ 2 – 4 และนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม ด้วยพิธีสักการะพระพุทธชินราช ณ พระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร   การเดินขบวนบนถนนสายมิตรภาพ ไปยังศาลหลักเมืองพิษณุโลก เพื่อทำพิธีสักการะเสาหลักเมืองพิษณุโลก จากนั้นเคลื่อนขบวน ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา...
ม.นเรศวร จัดสร้างวัตถุมงคล "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช " ครบรอบ 30 ปี วัตถุมงคลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นอธิษฐานจิต ไพรีพินาศ ประกาศอิสรภาพ รูปแบบเหรียญ, รูปหล่อ และภาพพิมพ์ขนาด A3 ร่วมสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่งจองเช่าบูชาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร รับวัตถุมงคลได้ทันทีหลังพิธีมังคลาภิเษก 29 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับพระราชทานนามชื่อมหาวิทยาลัยตามพระนามของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่แผ่นดินไทย อีกทั้งยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีประสูติกาล และจำเริญวัยที่เมืองพิษณุโลก จึงกำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 400 ปีแห่งการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 29 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวรมีอุดมการณ์มุ่งมั่นดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้พระราชทานความเป็นไท ความสงบ ความผาสุก แก่ปวงชนชาวไทย โดยมุ่งเน้นสืบสานให้สังคมไทยเป็นไทจากอวิชชา ตามพันธกิจทั้ง 4...
พิษณุโลก สิ่งของพระราชทานถึง”น้องแหวน”เด็ก ม.4 ยากจนเรียนดีได้ที่ 1 ยอดบริจาคทะลุ 1.5 ล้านบาท ตชด.ยื่นมือสร้างบ้าน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 315 กก.ตชด. 31 นำสิ่งของพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ น.ส.จตุพร ราชเพียแก้ว หรือ น้องแหวน อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ 12 บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ซึ่งมีผลการเรียนดีเด่นอันดับ 1 ของโรงเรียน แต่มีฐานะยากจน ภายหลังจากสื่อมวลชนหลายแขนงเสนอข่าวสร้างความสงสาร ซึ่งเป็นผลจาก นางอภัยวงษ์ แสงปัญญา ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจเยี่ยมบ้านและครอบครัวของน้องแหวน ที่อาศัยอยู่กับ...
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ต้อนรับเครือข่าย รร.มัธยมศึกษา 19 แห่ง วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ต้อนรับ คณะครูและนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 800 คน จากโรงเรียนในศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนมัธยมศึกษา 19 แห่ง โดยจัดกิจกรรมค่ายโครงการบูรณาการ โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร(โรงสีข้าว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อม และส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเป็นนักคิด นักวิจัยสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต และพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ ให้นักเรียนสามารถนำความรู้มาคิดหัวข้อในการเขียนโครงงานจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ...
พิษณุโลก พบเด็ก ม.4 ชีวิตลำเค็ญ เรียนที่ 1 ฐานะยากจน อาศัยเพิงพัก วันที่ 3 ก.ค.2562 นางอภัยวงษ์ แสงปัญญา ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ครูที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจสอบครอบครัวนางสาวจตุพร ราชเพียแก้ว หรือ น้องแหวน อายุ 16 ปี นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชาติตระการวิทยา อยู่บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ 12 บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ นางสาวจตุพร ซึ่งเป็นนักเรียนดีเด่น ทั้งด้านกิจกรรม ความประพฤติเรียบร้อย และมีผลการเรียนดีเด่นอันดับ 1 ของโรงเรียน แต่มีฐานะยากจน ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ พบว่าน้องแหวน อาศัยอยู่กับแม่ คือ นางโฮม ราชเพียแก้ว อายุ 53 ปี เพียง 2 คน เนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิตไปเมื่อ...