โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว กิจกรรมดำนาอินทรีย์แบบ New Normal สืบสานต่อยอดตามรอยเท้าพ่อ โดยให้นักเรียนเรียนรู้ทางออนไลน์ วันนี้ 17 กรกฎาคม 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำให้ นางวาสนา เบ้านี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว นำ คณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ร่วมกิจกรรม ดำนาอินทรีย์ แบบ New Normal โดยในปีนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าสู่ปีที่ 16 โดยกำหนดกิจกรรม เฉพาะครูและศิษย์เก่า จำนวนไม่เกิน 50 คน และร่วมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิด 19   นางวาสนา เบ้านี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรเพิ่มเติมการทำนาอินทรีย์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมุ่งเน้นสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตลอดจนสังคมที่นักเรียนอยู่เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่และรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 รวมทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ มีห้วงระยะเวลาการตกกล้าและดำนา ทำให้ไม่สามารถจะให้นักเรียน...
วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุม บุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ไม่รู้จะทำอะไรคิดวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก และมีมติ ให้ปิดสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ส่วนสถานศึกษาสถาบันกวดวิชาให้งดการเรียนการสอนแบบ Onsite ยกเว้น สถานศึกษาที่มีนักเรียนพักประจำ ให้ดำเนินการเรียนการสอนตามปกติกรณีที่ครูผู้สอนไม่ได้พักประจำในสถานศึกษาให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2564 ทางด้านนายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทั้งในพื้นที่และระดับประเทศ  จึงเสนอให้มีการดำเนินการจัดตั้งด่านคัดกรองเฝ้าระวังอีกครั้งในช่วงตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2564 โดยให้บูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองจังหวัด  ตำรวจภูธร สาธารณสุข อสม. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจเข้มด่านหลัก จำนวน 5 ด่าน...
พิษณุโลก กระทรวง อว.เตรียมจัดตั้ง "หอดูดาว" แห่งที่ 2 ของภาคเหนือ ใน มรภ .พิบูลสงคราม (คลิป) รองศาสตรจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า กระทรวง อว.มีโครงการที่จะจัดสร้างหอดูดาวในภาคเหนือตอนล่าง หอดูดาวปกติจะมีเพียงภาคละ 1 แห่ง ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ภาคกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคใต้ จังหวัดสงขลา รศ.ดร.จักษ์ กล่าวอีกว่าจังหวัดพิษณุโลก จะเป็นแหล่งที่ 2 ของภาคเหนือความก้าวหน้า ขณะนี้กระทรวง อว. กำหนดสถานที่จัดตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก(ส่วนทะเลแก้ว) โดยกำหนดพื้นที่กันไว้แล้วเมื่อทำแล้วเสร็จจะเป็นแลนด์มาร์คที่ทำให้คนมาดูดาว รศ.ดร.จักษ์ กล่าวด้วยว่า ต้องอธิบายว่าไม่ใช่ดูดาวแบบท้องฟ้าจำลองมีเลนส์ จอใหญ่ ดูได้จริงๆและยังมีกิจกรรมดูดาวทั้งกลางคืน และมีพิพิธภัณฑ์ โปรเจคนี้จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้เข้ามาใกล้กับดาราศาสตร์ หอดาราศาสตร์ไม่ใช่เพียงดูดาวเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์นำมาสู่การพัฒนาในเรื่องของ วิทยาศาสตร์ จำนวนมาก ใครจะทราบว่าเตาไมโครเวฟ ที่เราใช้อยู่คือผลผลิตของดาราศาสตร์เขาส่งดาวไกลๆมาถึงโลกเขาส่งมาได้อย่างไร เป็นคลื่นและมาพัฒนาเป็นไมโครเวฟ "เรื่องเลนส์เราเป็นอันดับต้นๆของโลก...
อนุบาลพิษณุโลก ป.1-6 เปิดเรียนครึ่งห้อง onsite สลับ online คนละสัปดาห์ ปฐมวัยเรียนครึ่งวัน(คลิป) วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเปิดเรียนของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก บรรยากาศการเปิดเรียน on site คือการเรียนในโรงเรียนพื้นที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขของสปกจังหวัดพิษณุโลก โดยการเรียนระดับ ป.1-6 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A และกลุ่ม B เรียนวันละครึ่งชั้น โดยสลับกันคนละสัปดาห์ ส่วนนักเรียนระดับปฐมวัยเรียนครึ่งวัน นายสุขสันติ์ จิตอ่อนน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก กล่าวว่า การเปิดเรียน online ตั้งแต่ระดับ ป.1-6 โดยการ แบ่งนักเรียนภายในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เป็นกลุ่ม A กับ B เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ "ส่วนนักเรียนปฐมวัย จัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบโดยนักเรียน 25 ถึง 30 คนต่อห้องเรียนครึ่งวันเวลา...
ผู้ว่าฯ ตาก มอบรางวัลครูดีเด่น นักเรียนแข่งขันกิจกรรมวันมาฆบูชา วันที่ 26 ก.พ. 64 เวลา 09.15 น. ที่วัดโคกพลู ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานมอบรางวัลครูดีเด่น และเปิดการแข่งขันกิจกรรมวันมาฆบูชาของ นักเรียนโรงเรียนพลูหลวงวิทยา โดยมี พระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก เจ้าอาวาสวัดโคกพลู นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก นางประสพสุข กันภัย วัฒนธรรมจังหวัดตาก ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบรางวัลครูดีเด่น และนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนพลูหลวงวิทยา ประจำปี 2563 ให้แก่ครูเด่น จำนวน 3 คน ได้แก่ นางอาวีนา โชติกะ ครูระดับชั้นอนุบาล , นางนริศรา...
กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก บูรณาการหน่วยงานตรวจปัสสาวะ นร.มัธยมฯ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 10 ก.พ.2564 พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง.. ผอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก (ท.) มอบหมายให้ ร.ต.สุวัฒน์ เพ็งคุ้ม รองหัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติฯ  กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก และ จนท.ปฏิบัติการฯ  บูรณาการร่วมกับ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบหมายให้ นายอรัญ  นิยะกิจ ปลัดอำเภอเมืองฝ่ายความมั่นคงจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก, จนท.ตร.สภ.เมืองพิษณุโลก, จนท.ตร.ปคม., ชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก โดยร่วมตรวจปัสสาวะตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก 2564 ให้กับโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายจังหวัดพิษณุโลก มาตรการปัดกวาดบ้านปลอดยาเสพติด โดยกำหนดกิจกรรมคัดกรองนักเรียน กลุ่มสี่ยงในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 240 คน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและนำไปสู่กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในสถานศึกษา...
  อำเภอแม่สอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ยาวถึงเทศกาลปีใหม่ สถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ อำเภอชายแดน ของจังหวัดตาก ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ต่อเนื่อง ล่าสุด มียอดผู้ป่วย 12 ราย วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ล่าสุด พบว่าแม้ว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก จะยังไม่มีการประกาศปิดสถานศึกษาในพื้นที่ แต่พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ในพื้นที่ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว ยาวไปถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 และความปลอดภัย ของกลุ่มนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับอนุบาล ซึ่งอาจมีความรู้และความระมัดระวัง ในการป้องกันตนเองไม่เพียงพอ ทำให้คณะผู้บริหาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราว เพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและทำความสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา นอกจากนี้จากการตรวจสอบ พบว่าแม้ว่าโรงเรียนหลายแห่ง ในพื้นที่...
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาว สิ่งของพระราชทาน นร.จ.ตาก วันที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว และสิ่งของพระราชทาน ประจำปี 2563 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พลตำรวจตรีปริญญา วิศิษฐฏากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก พันเอกภาส วงศ์สารภี เสนาธิการกองกำลังนเรศวร นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก หัวหน้าส่วนราชการ...

รมว.พม.จับมือ รพ. กล้วยน้ำไท ให้ทุนเรียนฟรี หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ-คนพิการ 1,890 ทุน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)และผู้บริหาร ได้ร่วมลงนามตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวง พม.กับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท กรุงเทพมหานคร โดยให้ทุนเรียนฟรีมีงานทำ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 1,890 ทุน ทั้งนี้ทุนการเรียนมูลค่า 90,000 บาท จบแล้วได้งานทันที มีเงินเดือนๆละ 15,000 บาท สำหรับคุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 18- 35 ปี ระยะเวลาเรียน 6 เดือน ทำงานหลังจบ 2 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 / กศน, / ปวช....
มรภ.พิบูลสงคราม MOU เครือข่ายสังกัดกระทรวงแรงงาน   เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)พิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ส่วนทะเลแก้ว) ดร.อุษณีษ์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มรภ.พิบูลสงคราม เป็นประธานร่วมลงนาม MOU ภาคเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อสร้างภาคีขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพนักศึกษา โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดหารงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย สำหรับการลงนามบันทึกข้อมตกลงในครั้งนี้ จะสามารถทำให้นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับประสบการณ์ในลักษณะของการต่อยอดวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิกฎของ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับการประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้กับสถานประกอบการ ได้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน
error: Content is protected !!