เชียงใหม่ วิทยาลัยพายัพฯ ให้เสรีวันอังคาร ปล่อยเด็กสวมชุดหลากหลาย วันที่ 26 ก.ค. 65 ที่วิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนสายอาชีพตั้งแต่ระดับ ประโยควิชาชีพ (ปวช.) และประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักเรียนกำลังเดินทางมาเรียนตามปกติ โดยสวมชุดที่หลากหลาย ทั้งชุดลำลอง ชุดกีฬา ชุดเที่ยว รวมไปถึงชุดประจำของชนเผ่าชาติพันธุ์ โดยมีบางส่วนสวมชุดคอสเพลย์แบบจัดเต็มจากการ์ตูนดัง หลายเรื่อง ทั้งดาบพิฆาตอสูร โตเกียวรีเวนเจอร์ และอื่นๆอีกหลายเรื่อง มาเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนสร้างความประหลาดใจแก่ผู้พบเห็นอย่างมาก ว่ามีโรงเรียนแบบนี้ในประเทศไทย ทั้งนี้ โรงเรียนได้อนุญาตให้เด็กนักเรียน สวมชุดตามใจได้หนึ่งวันคือวันอังคาร โดยกลุ่มเด็กบางคนก็ชื่นชอบการสวมชุดคอสเพลย์หรือคอสเป็นตัวการ์ตูนอื่นที่ตนเองชื่นชอบ ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ กล่าวว่า นโยบายเรื่องนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของเราได้ใส่ชุดคอสเพลย์ จริงๆแล้วคอสเพลย์เป็นแค่ส่วนหนึ่ง.เด็กๆเองได้ใส่ชุดตามที่เขาอยากใส่ ในวันทุกๆวันอังคาร โรงเรียนหรือว่าวิทยาลัยของเราได้ให้เด็กใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียนได้ เราเริ่มก่อตั้งโรงเรียนมาตั้งแต่ปี 2544 โดยหลักคิดของเราคือว่าเราจะทำอย่างไรดี ให้เด็กมีความสุขในการเรียนแล้วสอนเรื่องวินัยกับเด็ก ให้เขามีวินัยด้วยตัวเองได้โดยใช้หลักคิดของเรา "ที่นี่มีหลักคิดว่าเสรีภาพสร้างวินัยครับคือคำว่าเสรีภาพสร้างวินัยก็คือว่าเราเปิดโอกาสให้เด็กใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียนได้เนี่ย ปล่อยให้เขาคิดเองว่าชุดนั้นที่เขาใส่มาเนี่ยมันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองไหม มันไปผิดกติกาผิดระเบียบของสังคมไหม ใส่แล้วเป็นอย่างไร ก็เปิดโอกาสให้เขาเรียนรู้เองผ่านการสร้างเสรีภาพ...

สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประเมินคุณภาพการเรียน ONLINE -ONSITE ห่วงความพร้อมของครอบครัว นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 1) กล่าวว่า ช่วงก่อนเปิดเทอมได้ไปพบผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นรายกลุ่มโรงเรียน ตามโครงการ "ผู้อำนวยการเขตฯ พบเพื่อนครู" โดยได้มอบแนวคิดการบริหารงาน ผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา มอบจุดเน้นและนโยบายของปีการศึกษา 2565 และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากการพบปะเพื่อนครู พบว่า ภาคเรียนที่ผ่านมามีการจัดการเรียนออนไซต์ (ONSITE) สลับกับการเรียนออนไลน์ (ONLINE) โรงเรียนที่พร้อมจะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ แต่โรงเรียนเล็กและห่างไกล ขาดความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ จึงทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ต่อเนื่อง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 กล่าวอีกว่า จึงได้มอบนโยบายให้ ให้ทุกโรงเรียน ดำเนินการดังนี้ 1. การเอ็กซ์เรย์ความรู้นักเรียนก่อนจะเปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 17 -31 พฤษภาคม เพื่อให้ทราบถึงความพร้อมทางการเรียนของนักเรียน เช่น สำรวจนักเรียน...

พิษณุโลก จัด 3 X-RAY รร.-ครู-นร. พบเด็กยากจนเตรียมสร้าง"บ้านปันสุข" 10 หลัง ผอ.เขต- ครู ควักเงินสมทบ (คลิป) นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 (ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 1) กล่าวว่า สพป. พิษณุโลก เขต 1 กำหนดโครงการ 3 X-RAY เพื่อสำรวจปัญหาการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ดังนี้ 1. X-RAY  โรงเรียน (School) เอ็กซเรย์โรงเรียน ใหญ่ กลางเล็ก เป็นอย่างไร ว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีคุณภาพอย่างไร 2.X-RAY ครู (Teacher) เอ็กซเรย์เรื่องวัคซีนเป็นอย่างไร ฉีดวัคซีนครบไหม การเรียนการสอนเป็นอย่างไร โรงเรียนไหนครูขาดครูเกินสอนได้คุณภาพอย่างไร 3.X-RAY นักเรียน...

กองทัพภาคที่ 3 มอบม้าเศูนย์การศึกษาพิเศษ ในกิจกรรมอาชาบำบัด ตามที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ได้แจ้งข่าวในระบบ social media ว่า ม้าที่ใช้ในกิจกรรมอาชาบำบัดได้เสียชีวิตไป เหลือม้าเพียงจำนวน 1 ตัว ทำให้ไม่เพียงพอต่อการบริการเด็กพิเศษ ในกิจกรรมอาชาบำบัดในพื้นที่พิษณุโลก ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบให้ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ประสานติดต่อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 แล้ว จะได้นำม้าของกองทัพบก จำนวน 2 ตัว (น้องกาฟิวส์ และ น้องสุวรรณภูมิ) ซึ่งเดิมเป็นม้าที่ใช้ในกิจกรรมอาชาบำบัด ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปมอบให้เพื่อดำเนินกิจกรรมอาชาบำบัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ต่อไป ทั้งนี้ จะได้มีการส่งมอบม้า ทั้ง 2 ตัวให้ในวันที่...
มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษานักเรียน ในพื้นที่กองกำลังผาเมือง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 พลเอก พิศณุ อุไรเลิศ ที่ปรึกษามูลนิธิพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน เป็นผู้แทน พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ร่วมกับพลโท พงศ์เทพ แก้วไชโย เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและชุมชนของตนเองปลูกฝังทัศนคติมีความสํานึกในความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตอบสนองต่อภารกิจการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนของกองทัพไทยในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดจนสร้างศรัทธาและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพสำหรับในปีการศึกษา2565 มูลนิธิฯ ได้จัดสรรทุนให้กับนักเรียนตามแนวชายแดนรวมทั้งสิ้นจำนวน 466 ทุนโดยในพื้นที่กองกำลังผาเมืองได้จัดสรรให้จำนวน 30 ทุน นอกจากการเดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามแนวชายแดนแล้วยังได้ไปเห็นพื้นที่โดยเฉพาะนักเรียนครูและโรงเรียนซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาในพื้นที่ชายแดนต่อไปโดยได้รับความร่วมมือจากกองกำลังผาเมืองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและโรงเรียนในพื้นที่ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ มูลนิธิฯ ถือเป็นสะพานบุญที่นำเอาเงินบริจาคสำหรับเป็นทุนการศึกษาโดยผู้บริจาคจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิครูไทยอาสานักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรต่างๆเครือข่ายสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย (สท.) เครือข่ายของส่วนราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรมกิจการชายแดนทหารสโมสร Saroptimist International Dusit มูลนิธิเอสซีจีโครงการปันบุญโดยธนาคารทหารไทยธนชาติและเครือข่ายภาคเอกชนอื่น ๆ รวมประมาณ 80 ราย ซึ่งจะได้ไปให้การสนับสนุนช่วยเหลือน้องๆนักเรียนทุกปีในพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องต่อไป
พิษณุโลก ผอ.สถานีวิทยุกรมอุตุฯ ควงแขนกรรมการสมาคมสื่อฯ มอบเครื่องทำน้ำเย็น-รณรงค์งดบุหรี่ วันที่ 10 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น. นายประพฤติ ยอดไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุระจายเสียงกรมอุตุนิยม วิทยาจังหวัดพิษณุโลก ระบบ Fm.104.25 mhZ. และนายประดับ สุริยะ คณะกรรมการสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุฮลก พร้อมด้วยคณกรรมการบุหรี่-เหล้า/คณะกรรมการสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก นาย ณ.เดช ท่าทองนักจัดรายการ โดยลงพื้นที่ ณ.โรงเรียนบ้านน้ำพรม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้มอบเครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 1 เครื่องโดยมีนายเจษฏา แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนรับมอบ อีกทั้งมีการจัดการให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่อันเเป็นพื้นฐานของการไปสู่ยาสพติด และร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 65 ภายใต้คำขวัญทีาว่า " บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม"
แม่ฮ่องสอน มอบสื่อพัฒนาการเด็กสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบสื่อพัฒนาการเด็ก สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายวานว่า ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริมและสื่อพัฒนาการเด็กสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่เก็บค่าบริการไม่เกิน 2,000 บาท ต่อเดือนต่อคน ทั้งนี้มีการมอบให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 แห่ง ได้แก่ 1.สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนบรรณวิทย์ 2.สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจรัสศรี เนิสเซอรี่ 3.สถานรับเลี้ยงเเด็กบ้านเด็กศิริอัมพร4.สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กณัชชา 5.สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนบ้านเด็กเมธีภิบาล 6.สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กครูทราย. สำหรับสื่อพัฒนาการเด็กที่ให้ความสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งไม้กระดกรูปต่าง ๆ ชุดสวมหลักฝึกพัฒนาการ ชุดตัวต่อ ชุดเครื่องเล่นฝึกอาชีพ และอุโมงค์รูปต่าง ๆ มูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท  
ม.นเรศวร จัดพิธีการรับส่งงาน รักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 24 มีนาคม 2565ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดพิธีการรับส่งงานในหน้าที่ราชการรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจาก รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ครบวาระการรักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยสภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้ง รศ. ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติให้เสนอชื่อ รศ. ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คนต่อไป ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการนำเรื่องเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และสามารถทำให้การบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดพิธีดังกล่าว ขอบคุณภาพ:...
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร มช. ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา 2564 เพื่อเทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพที่เกี่ยวข้องกับวงวิชาการด้านการสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สาธารณสุขของประเทศไทย จากนั้นได้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา...

"100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน" 23-27 ก.พ. นี้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00.น. ที่โรงแรมพิษณุโลกออคิด ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แถลงข่าวกำหนดจัดงาน "100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไห้องค์ราชัน"ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งสถาบันครบ 100 ปี ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานเปิดงาน"100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน" โดยกำหนดจัดกิจกรรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565...