อนุบาลเชียงใหม่  บิ๊กคลีนนิ่งเดย์  หลังพบผู้ปกครองเป็นไกด์กลับจากญี่ปุ่น วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2563  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดบิ๊กคลีนนิ่ง พ่นยาทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั้ง รร. หลังพบผู้ปกครอง เป็นไกด์เพิ่งเดินทางกลับจากฮอกไกโด เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ช่วยกันพ่นยาฆ่าเชื้อตามอาคาร และห้องเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล จนถึงประถมศึกษา หลังเมื่อวานนี้( 27 ก.พ.)ได้รับแจ้งว่ามีผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งมีอาชีพเป็นไกด์ ได้พากรุ๊ปทัวร์เดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และเดินทางกลับมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ โดยเดินทางกลับด้วยสายการบินแอร์เอเชีย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนจะเดินด้วยสายการบินไทยมายังจังหวัดเชียงใหม่ หลังเดินทางกลับมาผู้ปกครองรายนี้ได้มาส่งลูกที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล 4 วัน กระทั่งทางโรงเรียนทราบข้อมูลเมื่อวานนี้ จึงสอบถามผู้ปกครองกระทั่งตัดสินใจประกาศปิดโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย แม้ผู้ปกครองรายนี้จะผ่านการคัดกรองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้ว และยังไม่พบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากผู้ปกครองเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียน จึงจำเป็นต้องประกาศหยุดเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากร รวมทั้งเพื่อติดตามอาการของผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 จึงปิดโรงเรียน เป็นระยะเวลา...
สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติ ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) พระเมธีวชิโรดม ฉายา วชิรเมธีมีนามเดิมว่าวุฒิชัย บุญถึงอายุ ๔๗ ปี เป็นชาวจังหวัดเชียงราย โดยกำเนิดเริ่มบรรพชาเป็นสามเณรหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ ๒๑ ปี สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักวัด เบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และสำเร็จการศึกษาทางโลกในระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ พระเมธีวชิโรดม ได้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยพะเยาในหลายประการ เช่น แต่งปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย ( ดำรงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด ) เพื่อเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ ทั้งการเป็นพระอาจารย์พิเศษ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตการมอบหนังสือและสื่อการสอนด้านธรรมะแก่มหาวิทยาลัย การรับนิสิตเข้าฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ไร่เชิญตะวัน ตลอดทั้งการบรรยายธรรมในโอกาสต่าง ๆ...
อนุบาลพิษณุโลก เลือกตั้งประธานสภานักเรียน กกต.นำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ลงคะแนน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลพิษณุโลกเป็นประธานกล่าวเปิดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประจำจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการลงคะแนนและแสดงผลการลงคะแนนสามารถรับทราบทันทีว่าผู้ใดได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ มีการจำลองรูปแบบการลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป อาทิ ขั้นตอนการลงคะแนน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และรายชื่อผู้สมัคร จำนวน 2 คน หลังจาก กกต.พิษณุโลก มีการสาธิตและแสดงผลการคะแนนเรียบร้อยแล้ว เด็กนักเรียนจำนวน 2,058 คน ได้ทะยอยลงคะแนนเลือกประธานกรรมการสภานักเรียน ประการสำคัญ ก่อนลงคะแนนมีผู้แทนจาก กกต.ประจำจังหวัดพิษณุโลก มีการสาธิตการลงคะแนน และร่วมสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย นางสาวนันท์ธิกานต์ พันธุ์สง่า พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ปฏิบัติหัวหน้าการมีส่วนร่วม ว่าที่ ร.ต.หญิงชลิต รอดซุง นายเดชา แหลมทอง นายรัฐพล เมืองเดช เป็นต้น นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก...
พิษณุโลก นักเรียน รร.บ้านบ่อโพธิ์ ช่วยครูหาบน้ำเกลือ"สินเธาว์"ขายหาเงินให้ครูอัตราจ้าง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 กรณีเฟซบุ๊กของ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ่อโพธิ์ อำเฃอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รายหนึ่ง ระบุเด็กนักเรียนช่วยครูหาบเกลือสินเธาว์ ที่จะนำไปต้มจำหน่าย เพื่อนำเงินรายได้ไปจ้างครูอัตราจ้าง ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ตำบลบ่อโพธิ์ นายฉัตรชัย ศรีบุญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย กำลังเคี่ยวเกลือสินเธาว์ กล่าวว่า แรกๆตั้งใจทำศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้อาชีพคนดั่งเดิมไม่ให้สูญหาย กระทั่งมีผลผลิต จึงคิดว่าเป็นการต่อยอด โดยนำรายได้ไปจ้างครูมาเพิ่ม เพราะครูที่โรงเรียนบ่อโพธิ์ไม่เพียงพอ สอนไม่ครบ และสภาพคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีพื้นที่ทำการเกษตร เนื่องจากอยู่ตามไหล่เขาเคยประสพอุทกภัยมาแล้ว "ซึ่งชาวบ้านบ่อโพธิ์นิยมผลิตเกลือส่งขายข้างทางถนนสาย อ.นครไทย–อ.ด่านซ้าย จ.เลยหลายแห่ง ปัจจุบันเหลือเพียง 4-5 รายเท่านั้น ขายอัตราถุงละ 50 บาท ผลให้เด็กๆที่โรงเรียนมีความคุ้ยเคยและเคยช่วยพ่อแม่อยู่ก่อนแล้ว พอมีเวลาว่างจากเลิกเรียน จึงได้มาช่วยครูตักน้ำเกลือโดยนำกระแป๋งหาบน้ำจากบ่อเกลือพันปีมายังข้างโรงเรียนระยะทางไม่เกิน 200 เมตร นักเรียนบางรายก็มีความสามารถเคี่ยวน้ำเกลืออีกด้วย นายฉัตร...
ผอ.สถาบันอิศรา ชี้ลายแทงแหล่งข้อมูล   ปลุกสื่อพิษณุโลก"กลยุทธ์นำเสนอข่าวเจาะ" วันที่ 30 มกราคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา"สื่อมวลชนกับกลยุทธ์นำเสนอข่าวเจาะ"โดยนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา และมี ผศ.ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมเวที นายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก และนายกสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวว่า สมาคมฯ ร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป จากทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับฟังได้ตระหนักถึงบทบาทการผลิตข่าวอย่างรอบด้าน และมีความต่อเนื่องการรายงานข่าวเชิงลึกของสื่อมวลชน สามารถสะท้อนความเป็นไปในทุกมิติของสังคมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ นายประสงค์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการนำเสนอข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ตลอดจนการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ของหน่วยราชการ อาทิ มติ ครม. ป.ป.ง.,ส.ต.ง.,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ป.ป.ช. กรมบัญชีกลาง เป็นต้น ...
  ม.นเรศวร เปิดศูนย์ Health Club "ธาราบำบัด"แห่งแรกภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 24 มกราคม 2563 ที่อาคารธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีรธร บุญยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันแถลงข่าวการใช้บริการอาคารธาราบำบัด ทั้งนี้ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเนศวร เปิดสถานบริการสุขภาพด้านสหเวชศาสตร์ ให้บริการในรูปแบบต่างๆ ของ Health Club มีสระธาราบำบัดแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ห้องออกกำลังกาย ห้องซาวน่า สตรีม คลินิกภายบำบัด อีกทั้งเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า สถานที่ตั้งของโครงการตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถมาใช้บริการของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน เพราะฉะนั้นประชาชนไม่ว่าจะเป็นใครสามารถมาใช้บริการได้ โครงการนี้ให้บริการทางวิชาการการดูแลป้องกันเสริมสร้างสุขภาพประชาชน ด้าน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
พิษณุโลก สพป.แต่งดำค้านโยก ศน.และ ตสน.ไปสังกัด ศธ.จังหวัด เมื่อ 10.00 น. วันที่ 10 ม.ค. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 (ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1) พร้อมบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันแสดงพลังคัดค้านการย้ายอัตราตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ศน.)และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ตสน.) ไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หลังจากทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา โดย นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีบันทึกข้อความถึง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอข้อมูลอัตราตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หนังสือมีข้อความระบุว่า "ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 2...
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯทรงเปิดอาคาร “105 ปี ธนาคารออมสิน” รร.ตชด.อุ้มผาง วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองคี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินได้สนับสนุนโครงการจัดสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีนายคเชนทร์ บุญวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 นายฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนายการภาค 7 พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ในสังกัดธนาคารออมสินภาค 7 ร่วมรับเสด็จ โดยสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ นายคเชนทร์ บุญวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานการสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี ด้วยธนาคารออมสิน เห็นความสำคัญของการศึกษา ของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในปีพุทธศักราช...
อุบาลพะเยา ปิดเรียนอากาศแปรปรวนไข้หวัดระบาด โรงเรียนอนุบาลพะเยา ต้องทำการปิดการเรียนการสอนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ หลังอากาศแปรปรวน ส่งผลให้พบเด็กป่วยเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เอ และโรคมือเท้าปาก เป็นจำนวนมากซึ่งทางโรงเรียนต้องประกาศให้มีการหยุดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์นี้ไปก่อน เจ้าหน้าที่และคณะครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ต้องนำข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนถึงของเล่นของเด็ก เข้าทำความสะอาด รวมทั้งห้องเรียน หลังพบว่าในช่วงสัปดาห์นี้ มีอากาศแปรปรวน ส่งผลให้เด็กนักเรียนจำนวนมากป่วยด้วยอาการไข้หวัด สายพันธุ์เอ หลายรายรวมทั้งโรคมือเท้าปาก ซึ่งทางโรงเรียนต้องทำการประกาศให้มีการหยุดการเรียนการสอนไปก่อนในช่วงนี้ เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และมือเท้าปากในเด็กนักเรียน ขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยามีอากาศแปรปรวนโดยพบว่ามีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นระหว่างในช่วงเช้าและกลางวันอย่างรวดเร็ว จนส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียนและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะโรคไข้หวัดที่พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 13 องศาเซลเซียส
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ใจความสำคัญว่า “บัณฑิตทั้งหลายเมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน คงจะได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งอาจจะมีพื้นฐานความคิดความเห็นที่แตกต่างกันออกไป ตามธรรมดาคนเราเมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็อาจจะเกิดปัญหาข้อขัดแย้งขึ้นได้ และถ้าต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในความคิดของตน ปัญหาข้อขัดแย้งก็อาจลุกลามใหญ่โต กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของงาน เมื่อทำงานร่วมกันทุกคนจึงควรพิจารณาให้ทราบชัดว่า แท้จริง ความคิดความเห็นที่แตกต่างหลากหลายนั้น มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราจะช่วยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ทำความเข้าใจมุมมองต่าง ๆ อย่างรอบด้าน แล้วเลือกสรรวิธีการปฏิบัติงาน หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดร่วมกันได้ ข้อสำคัญอยู่ที่ว่า ทุกคนทุกฝ่าย จะต้องรู้จักเปิดใจ ยอมรับฟังเหตุผลของกันและกัน โดยยึดถือเป้าหมายเดียวกันคือความสำเร็จของงาน ถ้าทำได้ดังนี้ นอกจากงานที่ทำจะดำเนินลุล่วงไปอย่างราบรื่น และสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว แต่ละคนยังจะได้พัฒนาตนเอง ทั้งในทางความรู้ ความคิด จิตใจ และสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสมัครสมานด้วย จึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดไปนี้ไปพิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกับทุกคนทุกฝ่าย สร้างสรรค์ความสำเร็จ“ ในการนี้ Mr.Ma Minxiang...
error: Content is protected !!