กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯทรงเปิดอาคาร “105 ปี ธนาคารออมสิน” รร.ตชด.อุ้มผาง วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองคี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินได้สนับสนุนโครงการจัดสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีนายคเชนทร์ บุญวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 นายฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนายการภาค 7 พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ในสังกัดธนาคารออมสินภาค 7 ร่วมรับเสด็จ โดยสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ นายคเชนทร์ บุญวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานการสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี ด้วยธนาคารออมสิน เห็นความสำคัญของการศึกษา ของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในปีพุทธศักราช...
อุบาลพะเยา ปิดเรียนอากาศแปรปรวนไข้หวัดระบาด โรงเรียนอนุบาลพะเยา ต้องทำการปิดการเรียนการสอนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ หลังอากาศแปรปรวน ส่งผลให้พบเด็กป่วยเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เอ และโรคมือเท้าปาก เป็นจำนวนมากซึ่งทางโรงเรียนต้องประกาศให้มีการหยุดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์นี้ไปก่อน เจ้าหน้าที่และคณะครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา ต้องนำข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนถึงของเล่นของเด็ก เข้าทำความสะอาด รวมทั้งห้องเรียน หลังพบว่าในช่วงสัปดาห์นี้ มีอากาศแปรปรวน ส่งผลให้เด็กนักเรียนจำนวนมากป่วยด้วยอาการไข้หวัด สายพันธุ์เอ หลายรายรวมทั้งโรคมือเท้าปาก ซึ่งทางโรงเรียนต้องทำการประกาศให้มีการหยุดการเรียนการสอนไปก่อนในช่วงนี้ เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และมือเท้าปากในเด็กนักเรียน ขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยามีอากาศแปรปรวนโดยพบว่ามีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นระหว่างในช่วงเช้าและกลางวันอย่างรวดเร็ว จนส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียนและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะโรคไข้หวัดที่พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 13 องศาเซลเซียส
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ใจความสำคัญว่า “บัณฑิตทั้งหลายเมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน คงจะได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งอาจจะมีพื้นฐานความคิดความเห็นที่แตกต่างกันออกไป ตามธรรมดาคนเราเมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็อาจจะเกิดปัญหาข้อขัดแย้งขึ้นได้ และถ้าต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในความคิดของตน ปัญหาข้อขัดแย้งก็อาจลุกลามใหญ่โต กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของงาน เมื่อทำงานร่วมกันทุกคนจึงควรพิจารณาให้ทราบชัดว่า แท้จริง ความคิดความเห็นที่แตกต่างหลากหลายนั้น มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราจะช่วยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ทำความเข้าใจมุมมองต่าง ๆ อย่างรอบด้าน แล้วเลือกสรรวิธีการปฏิบัติงาน หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดร่วมกันได้ ข้อสำคัญอยู่ที่ว่า ทุกคนทุกฝ่าย จะต้องรู้จักเปิดใจ ยอมรับฟังเหตุผลของกันและกัน โดยยึดถือเป้าหมายเดียวกันคือความสำเร็จของงาน ถ้าทำได้ดังนี้ นอกจากงานที่ทำจะดำเนินลุล่วงไปอย่างราบรื่น และสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว แต่ละคนยังจะได้พัฒนาตนเอง ทั้งในทางความรู้ ความคิด จิตใจ และสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสมัครสมานด้วย จึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดไปนี้ไปพิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกับทุกคนทุกฝ่าย สร้างสรรค์ความสำเร็จ“ ในการนี้ Mr.Ma Minxiang...
พะเยา กีฬาสีอนุบาล สัมพันธ์เฮฮาประสาเด็ก วันที่  28 พ.ย 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลพะเยา  ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา จัด การแข่งขันกีฬา-กรีฑาอนุบาล ชิงเหรียญและถ้วยรางวัล ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อฝึกให้เด็กเล็ก กล้าแสดงออกในทุก ๆ ด้าน  ฝึกให้รักการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ซึ่งการเล่นกีฬา หรือการออกกำลังกายอย่างเสมอนั้น  ย่อมทำให้ร่างกายของเด็ก ๆ แข็งแรง สมบูรณ์ นำไปสู่การมีสุขภาพจิตที่ดี การเรียนภาควิชาการก็จะดีตามไป  มีการแข่งขันกีฬาสร้างสรรค์พัฒนาด้านร่างกายและกรีฑา ต่างๆ ซึ่งสร้างสีสันความสนุกสนานได้ไม่น้อย  โดยเป็นการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 4 ขวบ  ท่ามกลางผู้ปกครองร่วมชมและเชียร์ลูกหลานของตนเองกันอย่างคึกคัก มีการแข่งขันหลายรายการเช่น วิ่งระยะสั้น ทั้งชายและหญิง วิ่งผลัด เตะบอลเข้าประตู โยนลูกบอลเข้าตระกล้า ฯ แต่ที่สร้างสีสันไฮไลท์ให้กับผู้ปกครองที่ตามมาเชียร์บุตรหลานของตนเองนั้น การแข่งขันวิ่งผลัด 5x30 เมตร ของน้องหนูที่ต้องวิ่งจนรองเท้าหลุดทำให้กองเชียร์และผู้ปกครองต่างชอบอกชอบใจ  และกองเชียร์แต่ละสีแต่ละคนก็ออกสเต็ปลีลาแดนซ์สุดเหวี่ยง ทั้งมือ ทั้งขา โยกย้ายสายเอว เข้ากับจังหวะเสียงเพลง เรียกเสียงปรบมือจากผู้ปกครองตามมาดูบุตรหลาน ทำให้บรรยากาศคึกคักสนุกสนานตั้งแต่ยังไม่แข่งขันกีฬา จนผู้ปกครองเป็นต้องหยิบมือถือมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกัน และเป็นที่ถูกอกถูกใจแก่ท่านประธานอย่างมาก
โครงการปันน้ำใจให้น้อง ปีที่ 3 ระหว่าง 23 -24 พ.ย.2562 ของกลุ่มสหายสายบุญและผู้ใหญ่ใจดีจากทุกภาคส่วนได้ส่งมอบเป็นทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน ผ้าห่มกันหนาว เสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของตามโครงการ “แบ่งปันน้ำใจให้น้อง ปีที่ 3” ณ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมมี พลตรีตรีชาตรี มณีพงษ์ ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 35 ,นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมคณะฯ นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอท่าปลา นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ นายณัฐวุฒิ บุญมี ผู้แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2...
พิษณุโลก ห้องเรียน"ขงจื่อ" รร.สิ่นหมิ่น ระดับประถมฯแห่งเดียวในประเทศไทย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนสิ่นหมิน อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก มีการจัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนสิ่นหมินและงานวันสถาบันขงจื่อ โดยมี ท่านพาน จิ่น รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ท่านหวาง หุ้ยซาง ผู้แทนสำนักงาน ฮั่นปั้น ประจำประเทศไทย ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ฯ เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายวาณิช ศิริเจริญภัณฑ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนสิ่นหมิน นายบรรเลง รอบบรรเจิด นายกผู้ทรงเกียรติถาวรสมาคมจีนพิษณุโลก นายฐิติ วิศวชัยวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนสิ่นหมิน ตลอดคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า งานเฉลิมฉลองการครบรอบ 10 ปี ของห้องเรียนขงจื่อ...
ปตท.สผ. ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ ม.นเรศวร จัดการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษกับ ปตท.สผ. ประจำปี 2562 (PTTEP English Quiz 2019) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษกับ ปตท.สผ. ประจำปี 2562 (PTTEP English Quiz 2019) ให้แก่นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อการพัฒนาตนเอง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์ในการใช้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในการแข่งขันตอบปัญหา อันจะนำมาซึ่งความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่ง ปตท.สผ. ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในดำเนินโครงการนี้ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ...
สพป.ตาก เขต 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยมี นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธี โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีนโยบายให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ดำเนินการตามนโยบายโดยจัดเวทีประกวดแข่งขันความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน...
เชียงใหม่ "น้องต๊อด"นศ.หนุ่มพิการ เลือกศูนย์โตโยต้านครพิงค์ สถานที่ฝึกงาน วันที่ 29 กันยายน 2562 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กล่าวว่า ขณะนี้ "น้องต๊อด" นายชาตรี กรวัชรธาดา อายุ 22 ปี นักศึกษา ปวช. 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ หนุ่มพิการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกงานศูนย์โตโยต้านครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ นางธนาภรณ์ กล่าวอีกว่า เนื่องจากได้หารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา วิเคราะห์ร่วมกันแล้วว่า เขาอยากจะหาประสบการณ์มาใช้ เมื่อเรียนจบแล้วอยากจะมีอู่และกิจการของตนเอง ซึ่งศูนย์โตโยต้านครพิงค์ เขาจ้างผู้พิการอยู่แล้ว และหาก"น้องต๊อด"เรียนจบเขายินดีรับเข้าทำงานที่ศูนย์ซ่อมโตโยต้านครพิงค์ทันที "ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน อาจารย์ที่ปรึกษา โดยเพาะอย่าวยิ่งท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง พม.ที่เอาใจใส่และได้กรุณาดำเนินการมอบหมายให้ติดตามเรื่องดังกล่าวสำเร็จตามความต้องการของ "น้องต๊อด"ประกอบกับกระทรวง พม.มีศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่"นายธนาภรณ์ กล่าว ก่อนหน้านี้ กรณีได้โพสต์เฟซบุ๊คชื่อ “Chatree Konwatcharathada” ได้โพสต์ในกลุ่ม “หางานเชียงใหม่” ว่า "สวัสดีคับ...
ลำปาง สัมมานาพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาจังหวัด จัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยมีท่านผู้อำนวยการรังสี พุฒจร ผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานเปิด โดยมีว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคเหนือ กล่าวรายงาน ด้วยนโยบายของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้มีการส่งเสริมการฝึกอบรม การพัฒนาลูกเสือวิสามัญ และการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง และมีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักหน้าที่ของตน และเคารพในสิทธิของผู้อื่น กิจการลูกเสือเป็นกิจการที่สามารถเสริมสร้างพัฒนาให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น การฝึกอบรมการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในกิจการลูกเสือ จึงมีความจำเป็นต้องมีวิทยากรที่เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการลูกเสือ อย่างถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์...
error: Content is protected !!