รมว.กลาโหม เปิดสนามฟุตซอลในร่ม กองทัพภาคที่ 3

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.20 นาฬิกา ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสนามฟุตซอลในร่ม กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะผู้บังคับบัญชาร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธี ฯ

สำหรับสนามฟุตซอลในร่ม กองทัพภาคที่ 3 ได้รับงบประมาณจากกองทัพบกมาใช้ในการซ่อมแซม และปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลในร่ม กองทัพภาคที่ 3 นับเป็นโอกาสอันดีที่กำลังพลและครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง จะได้มีสนามฟุตซอลในร่มที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ เพื่อใช้สำหรับการออกกำลังกาย และการฝึกซ้อม

อีกทั้งยังสามารถใช้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลให้กับเยาวชนหรือประชาชนผู้รักกีฬาในพื้นที่ได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถด้านกีฬา และพัฒนาศักยภาพ เพื่อนำไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น