พะเยา พิธีพลีกรรมตักน้ำ 2 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จัดทำน้ำพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.49 น. นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ขุนน้ำแม่ปืม อำเภอแม่ใจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ลงในขันน้ำสาคร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา เชิญขันน้ำสาครไปยังขบวนรถ ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปยังวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา

ในเวลาเดียวกัน นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำ การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ฯ ณ ขุนน้ำคะ อำเภอปง
จากนั้นก็ได้เคลื่อนขบวนรถเชิญขันน้ำสาคร เคลื่อนขบวนไปยังวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา เพื่อเชิญขันน้ำสาครที่ตักน้ำจาก 2 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือขุนน้ำแม่ปืม และขุนน้ำคะ

เพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 7 ก.ค.2567 ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 8 ก.ค.2567 ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป