เชียงราย พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.49 น.ที่บ่อน้ำทิพย์ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำทิพย์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดเชียงราย ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง จากทั้ง 20 กระทรวง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ซึ่งพิธีดังกล่าวเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ 76 จังหวัด

ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี ประจำจุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียน ถวายความเคารพ เพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่เชิญขันสาครและที่ตักน้ำ ไปยังแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้ว่าราชการฯ ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร และห่อด้วยผ้าขาว ผู้ริบบิ้นสีขาว เมื่อเสร็จสิ้นพิธี เจ้าหน้าที่เชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังรถขบวน และเคลื่อนขบวนไปยังสวนตุงและโคมนครเชียงราย

เพื่อนำไปขึ้นรถบุษบก และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชาชน จะร่วมกันลากจูงรถบุษบกจากศูนย์อาหารปลอดภัย ไปจนถึงวัดพระแก้วในช่วงบ่ายของวันนี้ หลังจากนั้น ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 จะมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย และในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองเมืองเชียงราย ต่อจากนั้น วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 คนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เดินทางไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 ขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากกระทรวงมหาดไทยไปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เพื่อจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 ขบวนเชิญพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระเชตุพนฯ ไปยังพระทีนั่งอมรินทรวินิจฉัย

สำหรับบ่อน้ำทิพย์ของจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุดอยตุง หรือ วัดน้อยดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ลักษณะเป็นบ่อน้ำก่ออิฐถือปูนรูปวงกลม ก่ออิฐเรียงเป็นผนังเพื่อกันดินทลาย ปากบ่อก่อด้วยอิฐมอญสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง

ตามตำนานกล่าวว่า เป็นบ่อน้ำธรรมชาติ มีลักษณะพิเศษคือใสบริสุทธิ์และมีน้ำตลอดทั้งปี พุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย ใช้สรงพระบรมธาตุดอยตุง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือ เดือน 6 (เหนือ) เป็นประจำทุกปี บ่อน้ำทิพย์แห่งนี้ มีความอัศจรรย์ คือ ตั้งอยู่บนดอยสูง ถึงแม้จะมีภัยธรรมชาติฝนแล้งแค่ไหน น้ำในบ่อก็ไม่เคยแห้ง มีน้ำมีตลอดทั้งปี ใสและเย็นอยู่เสมอ