พิษณุโลก ผลการเลือก ส.ว.ระดับจังหวัด ได้ 38 คน เหตุมี 2 กลุ่ม ผู้สมัครเพียงคนเดียว

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น.หอประชุมศรีวชิรโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการเลือก ส.ว.จำนวน 20 กลุ่มอาชีพ ได้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มละ 5 คน จำนวน 20 กลุ่ม จำนวน 86 คน เนื่องจากผู้สมัครเข้าไปในรอบไขว้สายไม่ครบ โดยวิธีการเลือกต่างกลุ่ม เพื่อให้เหลือกลุ่มละ 2 คน รวม 40 คน และเข้าไปคัดเลือกระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567

ก่อนการลงคะแนนให้เหลือเพียง 4 กลุ่มนายพงษ์ศักดิ์รัตนเสถียร ผู้อำนวยการ กกต. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจับกลุ่มลงคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 สาย สายละ 5 กลุ่ม คือ ก-ข-ค-ง ในแต่ละกลุ่มได้ส่งตัวแทนจับสลาก

ผลการลงคะแนนเลือก ส.ว.ระดับจังหวัด ยังไม่เป็นทางการจาก 40 คน ได้ 38 คน เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงคนเดียว คือกลุ่ม 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ 9 และกลุ่ม 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน