เชียงราย เลือก ส.ว.ระดับจังหวัด คึกคัก ผู้ว่าฯ ร่วมสังเกตการณ์

วันที่ 16 มิ.ย. 67 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย โดยมีผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสงค์มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย น.ส.กาญจนา อุปะละ อัยการจังหวัดเชียงราย นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายอาคม สุขพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายปรพล พูตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายชูชาติ สุขสงวน ผอ.กกต.จังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด และสิบตำรวจเอก ถนอม วุฒิ ทำหน้าที่ประธานกรรมการประจำสถานที่เลือก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่เลือก ดูแลบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีกลุ่มผู้ภาคประชาชน ร่วมเข้าสังเกตการณ์ บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความคึกคัก

สำหรับจังหวัดเชียงราย มีผู้ได้รับเลือกในระดับอำเภอทั้งหมด 457 คน และมารายงานตัวก่อนการลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด 454 คน ขาด 3 คน จากกลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพ ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ โดยมีกลุ่มที่ไม่ต้องเลือกในรอบแรกเนื่องจากมีผู้สมัครเพียง 4 คน มีจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และกลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม จังหวัดเชียงราย มียอดผู้สมัคร กลุ่มที่ 1 ผู้สมัคร 27 คน กลุ่ม 2 ผู้สมัคร 14 คน กลุ่ม 3 ผู้สมัคร 38 คน ไม่มารายงานตัว 1 คน กลุ่ม 4 ผู้สมัคร 11 คน กลุ่ม 5 ผู้สมัคร 39 คน กลุ่ม 6 ผู้สมัคร 33 คน กลุ่ม 7 ผู้สมัคร 26 คน ไม่มารายงานตัว 1 คนทกลุ่ม 8 ผู้สมัคร 8 คน กลุ่ม 9 ผู้สมัคร 18 คน กลุ่ม 10 ผู้สมัคร 17 คน กลุ่ม 11 ผู้สมัคร 8 คน กลุ่ม 14 ผู้สมัคร 42 คน กลุ่ม 15 ผู้สมัคร 49 คน กลุ่ม 16 ผู้สมัคร 32 คน กลุ่ม 17 มีผู้สมัคร 39 คน กลุ่ม 18 ผู้สมัคร 7 คน กลุ่ม 19 ผู้สมัคร 31 คน ไม่มารายงานตัว 1 คน และกลุ่ม 20 มีผู้สมัคร 17 คน รวมผู้สมัครทั้งหมด 457 คน มีคนที่ไม่มารายงานตัว 3 คน มารายงานตัวทั้งหมด 454 คน

ทางด้าน กกต.เชียงราย ขอเชิญชวนร่วมติดตามและตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์ ของผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัด หากคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม สามารถแจ้งได้ที่ ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือทาง application ตาสับปะรด