พิษณุโลก ทุเรียนหลงลับแล ไฮ-ฮิล์ฟาร์ม 40 ตัน ใกล้หมดแล้ว เหลืออีก 1 เปอร์เซ็นต์ รอสุดสัปดาห์นี้กรุ๊ปทัวร์ จาก ม.เกษตร ปิดเทศกาล


วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายศรณ์ กันตรัตนากุล เจ้าของสวนทุเรียน ไฮ-ฮิลล์ฟาร์ม บ้านรักไทย ม.9 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมเทศกาลท่องเที่ยว ชิม ช๊อป ชมสวนทุเรียนหลงลับแลที่สวนไฮฮิลล์ฟาร์ม จำนวนมาก กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและชาวบ้านข้างเคียงได้ขายทุเรียนคึกคัก ปัจจุบันผลผลิตทุเรียนหลง-หลิน ของตน (ไฮฮิลล์)ใกล้หมดแล้ว จากผลผลิตทั้งหมด 40 ตัน (แบ่งไปขายจีน 10 ตัน) เหลือผลผลิตเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งจะต้องรอกรุ๊ปทัวร์จาก ม.เกษตรศาสตร์ เดินทางมาช่วง 8-9 มิถุนายนนี้

เพื่อศึกษาดูงานและชิมผลผลิตที่ไฮฮิลล์ฟาร์มแห่งนี้ ซึ่งก็เหลือทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเท่านั้น ส่วนสายพันธุ์หลงและหลิน ลับแล น่าจะหมดแล้ว ต้องรอปีหน้าว่ากันใหม่ ผลผลิตปีนี้ 40 ตัน ปีหน้าประเมินไว้น่าจะ 50-60 ตัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่ร้อนจัด สถานการณ์เอลนิโญผ่านพ้นไปแล้ว กำลังเข้าสู่สภาวะลานีญา ปริมาณน้ำฝนจะมาก ซึ่งสวนทุเรียนหลายแห่งก็น่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น นับจากนี้ต่อไป คงต้องคิดค้นวิธีบำรุงต้นทุเรียนเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในปีหน้าต่อไป

นายศรณ์ กันตรัตนากุล เจ้าของสวนทุเรียน ไฮ-ฮิลล์ฟาร์ม กล่าวว่า ต้องขอบคุณจังหวัดพิษณุโลกที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาต่อเนื่องจนก้าวสู่สากล และที่ไฮฮิลล์ฟาร์มยังทำ MOU กับจีน ส่งทุเรียนสายพันธุ์หลง หลิน ลับแล ที่สุกเหลืองกำลังพอดีขึ้นเครื่องบินไปขายที่ประเทศจีน อีกทั้งยังมีขบวนแรลลี่จากประเทศจีนมาท่องเที่ยวมาสร้างสีสันอีกด้วย


ปีหน้า2568 คาดว่าจะได้ชิม ทุเรียน มูชันคิง จะให้ผลผลิตเป็นปีแรกจำนวน 1,200 ต้นอีกด้วย ส่วนต้นทุเรียนหลงลับแลยังคงเดิม 1,800 ต้น และหลินลับแล 200 ต้น หมอนทอง 5,000 ต้น พร้อมกับพวงมณีเมล็ดลีบ 600 ต้น ก้านยาว 300 ต้น ทองลินจง 200 ต้น และพันธุ์หนามคำ 200 ต้น