พิกุลแก้ว- จุติ ปลุกสตรีสองแคว มีบทบาททางการเมืองระดับชาติ – ท้องถิ่น

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) และนายจุติ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ร่วมบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเป็นผู้นำเพื่อคุณภาพชีวิตครอบครัวและเยาวชนในยุคปัจจุบัน โดยมีโดยมีสตรีทุกตำบลของอำเภอนครไทย พร้อมด้วยสภานักเรียนและเยาวชน โรงเรียนนาบัววิทยา โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา และโรงเรียนนครชุมรัชมังคลาภิเษก รวม 138 คน

ทั้งนี้ นางชุตินันท์ เครือสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(สจ.) พิษณุโลก เขตอำเภอนครไทย ในฐานะประธานกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการ ดังกล่าว เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทสตรีมีความเหมาะสมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาร่วมบรรยายให้ความรู้ อาทิ นายพินิจ สิทธิโห อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางมาลีรัตน์ แก้วก่า อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร นางสาวชมพูนุท นาครทรรพ อดีตที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการวิชาการ วุฒิสภา