พิษณุโลก ดึงสภาเด็กและเยาวชน 9 อำเภอ สร้างยุวทูตด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ สมาชิสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ บรรยายพิเศษให้กับสภาเต็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบพิษณุโลก กำหนดจัดโครงการเยาวชนรักษ์โลก We think for the Earth โดยสภาเด็กและเยาวชน ในระหว่างวันที่ 1- 2 มิถุนายน 2567

เพื่อส่งเสริมและหัฒนาให้กับแกนนำ
สภาเต็กและเยาวชนเครือยข่ายเต็กและเยาวชน และผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนในการทำความดีเรียนรู้สถานการณ์โลกด้านสิ่งแวดล้อม Climate Change เพื่อสร้างยุวทูตด้านสิ่งแวดล้อมในการรับเคลื่อนกิจกรรมกาพัฒนาสิ่งแวตล้อมในสังคมไทยและสังคมโลก

นายเกรียงไกร บุญเทียร หัวหน้าบ้านพักเค็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 9 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน