พิษณุโลก พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (คลิป)

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 19.00 น. ที่ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภฎพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567โดยมีนางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล โดยมีใจความว่า “ข้าพระเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนไตรและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ตลอดจนพระสยามเทวาธิราช โปรดอภิบาลดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญพร้อมพิพิธพรสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพาธและภัยพาลทั้งปวงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร์”

จากนั้นเวลา 19.19 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำผู้เข้าร่วมในพิธี ฯ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา พร้อมร่วมเปล่งเสียง คำว่า “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 (ปีนี้พระชนมพรรษาครบ 46 พรรษา) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โดยพระองค์เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ดังนี้ กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กองราชสำนักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กองศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก