กองทัพภาคที่ 3 สกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ชายแดน 8 เดือน ยาบ้า 128 ล้านเม็ด ปะทะ 28 ครั้ง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวสื่อมวลชนว่า สถานการณ์ยาเสพติดในห้วง ต.ค. 66 – ปัจจุบัน 29 พ.ค. 67) สรุปการปฏิบัติได้ดังนี้
1. มีการจับกุมไปแล้วทั้งหมด 446 ครั้ง
2. จับกุมได้ผู้ต้องหา จำนวน  537 ราย
3.เกิดการปะทะ  28 ครั้ง
4.ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต 28 ราย แบ่งเป็น
4.1 ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า)  128,200,658 เม็ด
4.2  ยาไอซ์  983 กิโลกรัม
4.3  ฝิ่น  225 กิโลกรัม
4.4  เฮโรอีน   248 กิโลกรัม


สรุป เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (ปี 2566)  ซึ่งในปีนี้ยังเป็นการปฏิบัติในห้วงแค่ 8 เดือน (ต.ค.66 – พ.ค.67)
พบว่า ยอดการจับกุมลดลง 1,410 ครั้ง จำนวนผู้ต้องหาลดลง  2,055 ราย
ซึ่งเกิดจากการเพิ่มมาตราการการปราบปรามและป้องกันตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้น หากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าว ถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ มูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง  20,959 ล้านบาท
 

โดยมีผลการปฏิบัติที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา  (ครั้งที่ จับได้ 10 ล้านเม็ดขึ้นไป) เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 66 ร้อย.ม.1 ฉก.ไชยานุภาพ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกัน และสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในพื้นที่ บ.ใหม่เมืองจ๊อด ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชีบงใหม่ ตรวจพบและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายตาม  พ.ร.บ.ยาเสพติด จำนวน 1 ราย ตรวจยึดของกลางยาบ้า จำนวน 11,998,000 เม็ด

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 67 บก.คปส.1 ทำการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในพื้นที่ บ.ปางกว้าง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ผลการปฏิบัติ จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย ตรวจยึดของกลางยาบ้า จำนวน 14,600,000 เม็ด
 
เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 67 ฉก.ทัพเจ้าตาก ทำการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและสกัดกั้น การกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในพื้นที่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ผลการปฏิบัติ จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 2 ราย ตรวจยึดของกลางยาบ้า จำนวน 6,000,000 เม็ด