แม่ทัพภาคที่ 3 เผยทหารเมียนมา ยอมจำนนทหารกระเหรี่ยง และหลบหนีเข้าไทยด้านอำเภออุ้มผาง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน เรื่องผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา ได้แก่ สถานการณ์ยาเสพติด, สถานการณ์ชายแดน, การซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้, การแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์, การเชิญชวนสมัครทหารออนไลน์, การฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง  ด้านตรงข้าม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในห้วงที่ผ่านมากองกำลังกลุ่มต่อต้านทำการปิดล้อมโจมตี และกดดันทหารเมียนมาอย่างหนัก ทำให้ทหารเมียนมาบางส่วน จำนวน 41 นาย ยอมจำนนและเข้ามอบตัวกับกองกำลัง KNLA หรือกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติ กองพลน้อยที่ 6 ของกลุ่ม KNU สหภาพแห่งชาติกระเหรี่ยง และทหารเมียนมาในส่วนที่เหลือจำนวน 33 นาย  ได้ถอนกำลังหลบหนีข้ามมายังฝั่งไทย บริเวณบ้านเปิ่งเคลิ่ง อำเภออุ้มผาง ซึ่งหน่วยได้ให้การช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม และอำนวยความสะดวกในการดูแล/ส่งกลับ ทั้งหมดแล้ว


              –
สำหรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ปัจจุบันยังคงเหลืออยู่ในพื้นที่ ปลอดภัยชั่วคราว บ้านหนองหลวง จำนวน 77 คน สถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอแม่สอด และพื้นที่ใกล้เคียง  หน่วยทหารในพื้นที่ยังคงมีการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการ์อย่างใกล้ชิด ดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ซึ่งปัจจุบันยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย