แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดอาคารร้านค้าสวัสดิการพีเอ็กซ์ ทบ.สาขา ทภ.3

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 0729 นาฬิกา ที่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คุณคัทลียา แสงศิริรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารร้านค้าสวัสดิการพีเอ็กซ์ กองทัพบก สาขากองทัพภาคที่ 3 แห่งใหม่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

สำหรับร้านค้าสวัสดิการพีเอ็กซ์ กองทัพบก สาขากองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือกำลังพลของกองทัพภาคที่ 3 และครอบครัว ในการซื้อสินค้าอุปโภค และบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาถูกกว่าท้องตลาด และมีโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 5 มิถุนายน 2567 ซื้อสินค้าครบ 199 บาทรับไข่ไก่ฟรี 10 ฟอง ซื้อสินค้าครบ 300 บาท จับสถากรับรางวัลพิเศษ อาทิ พัดลม อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน