54 ปี สวท.พิษณุโลก เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 456 หมู่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ สัสดีแพง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี การก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก นำ บุคลากร เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ ศรีรอด อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อดีตผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ นางสาวอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และดีเจชื่อดัง ของจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธี

ภายในงานประกอบด้วย จัดพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อทะเลแก้ว องค์อินทร์ พระสงฆ์จากวัดอรัญญิก จำนวน 9 รูป นำโดนพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี รักษาเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และผู้ชวยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลก สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก (สวท.พิษณุโลก) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ เริ่มส่งกระจายเสียงออกอากาศทางคลื่นความถี่ FM 94.25 Mhz และคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบ AM 1026 Khz ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2513 จนถึงปัจจุบัน ( พ.ศ. 2567 ) เป็นเวลา 54 ปี ทำหน้าที่เป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงของรัฐ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนมาตามลำดับ พร้อมทั้งสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและความต้องการของประชาชนไปสู่ภาครัฐ ภายใต้สโลแกน “ สื่อของประชาชน คนพิษณุโลก”

ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือจากเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้ดูแลหอกระจายข่าว เสียงตามสาย (กว่า 1,000 แห่ง) อปมช. อสม. และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทำให้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบข่าวสารได้อย่าง รวดเร็ว และถูกต้อง