อุตรดิตถ์ “วิ่งคนเดียวมันเหงา มาวิ่งกับเราที่ลับแล” ชาวอำเภอลับแล กว่า 2,000 คน เดินวิ่ง ลับแล ลับแลปันสุข Season 2

วันที่18 พฤษภาคม 2567 เวลา 05.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ สวนสาธารณะหนองพระแล ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์นายอำเภอลับแล เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมงาน เดิน วิ่ง ลับแลปันสุข Season 2 และร่วมเดินในกิจกรรม โดยมีนายสมัคร สุลา สาธารณสุข อำเภอลับแล เป็นผู้กล่าวกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมพรัอมกันนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอลับแลตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนของอำเภอลับแลและชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้ง นักวิ่งจาก จังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอลับแล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาออกกำลังกายและเป็นการวิ่งเพื่อเปิดฤดูกาลทุเรียนและเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และ เป็นการหารายได้ของอำเภอลับแล เพื่อนำมาใช้เป็นกองทุนลับแลปันสุข สนับสนุนการดำเนินงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอลับแล สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอลับแล และส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นทางอำเภอลับแลจึงได้ กำหนดจัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ลับแลปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในพื้นที่ ให้มีการจัดตั้งชมรมออกกำลังกายทุกหมู่บ้าน และออกกำลังกายเป็นประจำ

2) เพื่อหารายได้นำมาใช้เป็นกองทุนลับแลปันสุข

3) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ผู้ชื่นชอบกิจกรรมการออกกำลังกายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
กิจกรรม “เดิน วิ่ง ลับแลปันสุข”ในครั้งนี้ เริ่มต้นและสิ้นสุด ณ สวนสาธารณะหนองพระแล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้สัมผัสกับเส้นทางที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร โดย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวนมากกว่า 2,000 คน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน