กกต.พิษณุโลก คึกคัก! ผู้สนใจสมัคร”สว.” เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม(คลิป)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดพิษณุโลก เชิญผู้สนใจประชุมชี้แจงในการเตรียมความพร้อมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยเฉพาะการตรวจสอบลักษณะต้องห้าม รวมทั้งการใช้งานระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง การตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้จากแอพพลิเคชั่น Smart Vote ที่เมนู สว./อื่นๆ หรือได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเลือกตั้ง สายด่วน 1444

ทั้งนี้ มีผู้สนใจที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมรับฟังประมาณ 100 คน อาทิ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พ.ต.อ.ประกาศ ผลแก้ว อดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น

สำหรับผู้สมัครรับเลือกเป็น สว.เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 20- 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. สามารถร่วมสมัครรับเลือกและใช้สิทธิเลือกผู้แทนจาก 20 กลุ่มอาชีพ ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็น สว.สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด

สมาชิกวุฒิสภา (สว.)มีหน้าที่ในการพิจารณาและการกลั่นกรองกฎหมายพิจารณาและกลั่นกรองพระราชบัญญัติ อนุมัติพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งกระทู้ถามเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา หรือที่ประชุมรัฐสภา การตั้งกรรมาธิการ ให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เช่น ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ กกต.ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น

รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาติดต่อขอรับเอกสารการสมัครจากนายทะเบียนอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 10- 15 พฤษภาคม 2567 รวมสะสม 257 ราย

● อ.เมืองพิษณุโลก 111 ราย
● อ.วังทอง 29 ราย
● อ.พรหมพิราม 25 ราย
● อ.บางระกำ 28 ราย
● อ.เนินมะปราง 5 ราย
● อ.บางกระทุ่ม 14 ราย
● อ.วัดโบสถ์ 7 ราย
● อ.นครไทย 24 ราย
● อ.ชาติตระการ 14 ราย