เชียงราย พายุฝนกระหน่ำ เสาไฟฟ้าหัก ต้นไม้ใหญ่โค่น ทำไฟดับหลายชั่วโมง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครเชียงราย ต้องทำงานอย่างหนักตลิดทั้งคืน ในการนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์ต่างๆ เข้าทำการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ และทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกจากท้องถนนและบ้านเรือนของชาวบ้าน ในชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย กว่า 10 ชุมชน ภายหลังจากได้เกิดเหตุลมพายุฝนฟ้าคะนอง อย่างหนักตลอดทั้งคืน ทำให้ต้นไม้ถูกพายุพัดล้มขวางถนน ทำให้ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรไปมาได้ โดยพบว่ามีเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามถนนหลักและภายในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงราย หักล้มจำนวนหลายสิบต้น ทำให้ไฟฟ้าดับนานหลายชั่วโมง

โดยที่ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนป่างิ้ว และบ้านดอย รวมไปถึงพื้นที่ตำบลข้างเคียง เช่น ตำบลดอยฮาง และตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย ได้รับผลกระทบ และมีความเสียหาย นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่อำเภอหลายอำเภอของจังหวัดเชียงราย ก็มีลมพัดแรงเช่นกัน

ล่าสุดทางนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย อย่างเร่งด่วนแล้ว