ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมชายแดนแม่สอด
ติดตามความสงบในเมียนมา

วันที่ 26 เมษายน 2567 ที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนู อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เมืองเมียวดี เมียนมา เพื่อรับทราบปัญหาและผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนไทย รวมถึงในกรณีที่อาจจะมีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา หลบหนีข้ามมาในฝั่งไทย โดยมี พลตรี กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำ การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาในอนาคต จะต้องพูดคุยกันเพื่อยุติความรุนแรง ให้เมืองเมียวดีเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม และนำสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งสองฝั่งต้องการ และสอดคล้องกับฉันทามติ ๕ ข้อของอาเซียนที่ไทยสนับสนุนมาโดยตลอด และดำรงไว้ซึ่งความเคารพและศรัทธาของหน่วยงานและประชาชน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในพื้นที่