แม่ทัพภาคที่ 3 สั่งเตรียมพร้อม เผยกองพัน 275 รัฐบาลพม่า ชายแดนแม่สอดแตกแล้ว

วันที่ 11 เมษายน 2567 พลโทประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมกำลังพลจิตอาสา” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์สองฝั่งริมน้ำน่าน สะพานวังจันทน์ ถึงสะพานสุพรรณกัลยา”ถึงสถานการณ์การสู้รบทหารพม่ากับกลุ่มต่อต้านบริเวณชายแดนไทย-พม่า ด้านชายแเนแม่สอด จังหวัดตาก

พลโท ประสานเ แสงศิริรักษ์ กล่าวอีกว่า เข้าสู่การเตรียมความพร้อม ในเรื่องการใช้กำลัง เตรียมกำลัง ไม่ให้มีการลุกล้ำ เข้าในเขตดินแดนประเทศไทย และการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม ฝ่ายพม่า นั้น กองทัพภาคที่ 3 ได้แจ้งเตือน ขอความร่วมมือ ไม่ให้มีลูกกระสุนเข้ามา โดยเฉพาะชุมชุนในเขตเมืองที่ติดชายแดนไทย บอก การใช้อาวุธต่างๆต้องระมัดระวัง ไม่ให้ล้ำเข้ามา หากลุกล้ำเข้ามาก็ต้องใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก” แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าว

ต่อข้อซักถามที่ว่า คนพม่าเดินทางเข้าออกบนสะพานมิตรภาพไทย-แม่สอด จ.ตาก นั้น ผิดปกติหรือไม่ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ชาวบ้านเมียวดี ที่เดินทางเข้ามาฝั่งไทยข้ามไปมานั้นเป็นเรื่องปกติ กองทัพภาคที่ 3 อนุญาตให้ข้ามทางสะพานทั้ง 2 แห่งเท่านั้น แต่การขนส่งสินค้าไปมานั้น จะลดน้อยลง เพราะถนนไปสู่ตอนในเมียวดี นั้นมีปัญหาการสู้รบ สำหรับช่องทางธรรมชาติหรือแม่น้ำเมยนั้น ปกติทหารกองทัพภาคที่ 3 ไม่ยอมให้ข้ามอยู่แล้ว หากมาคือ ลักลอบ ต้องข้ามทางสะพานเท่านั้น ณ เวลานั้น ไม่มีชาวเมียวดีหรือพม่าหนีข้ามแม่น้ำเมยมา

ล่าสุด ได้รับการยืนยันว่า กองพัน 275 ของรัฐบาลพม่า แตกแล้ว ยอมจำนนตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ล่าสุดรัฐบาลทหาร กำลังส่งทหารจากก๊อกอแระเข้ามาเมียวดี เพื่อตอบโต้ แต่ยังไม่ถึง ซึ่งสถานการณ์จังหวัด”เมียวดี”ยังปกติ ไม่แตก ไม่ชาวพม่าอพยพข้ามน้ำเมย

กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งเตรียมพร้อมและเพิ่มการลาดตะเวนเสริมกำลังคุมเข้มตลอดแนวชายแดนเวลานี้”เมืองเมียวดี”ยังค้าขายปกติ ไม่แตก เพียงแต่ “กองพัน 275 “ของทหารพม่า แตกแล้วเท่านั้น