กองทัพภาคที่ 3 – กรมการขนส่ง-วิทยาลัยสารพัดช่าง MOU อบรม ช่าง ตรอ.พลทหารก่อนปลดประจำการ

วันที่ 8 มี.ค.67 พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายพินิจ บุญโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก และ พล.ต.สมบัติ บุญกอแก้ว เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 นายเทวรัตน์ วงศ์วาสน์ ประธานชมรมตรวจสภาพรถพิษณุโลก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ที่สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลกบ่ายวานนี้ (8 มี.ค.67) ร่วมมือตามโครงการฝึกอาชีพ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถแก่ทหารกองประจำการ

พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 3 เล็งเห็นความสำคัญของทหาร จึงได้เตรียมความพร้อมให้มีอาชีพติดตัวก่อนปลดประจำการ โดยเริ่มนำร่องที่พิษณุโลกก่อน จากนั้นจะสำรวจความต้องการทหารหน่วยต่างๆในพื้นที่ทางภาคเหนือต่อไป ว่าต้องการฝึกอาชีพอะไร

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกรับทราบปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) โดยเฉพาะตำแหน่งช่าง ตรอ.ขาดแคลนจริง เพราะช่าง ต้องมีคุณสมบัติ จบ ปวช. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ในสาขา ช่างยนต์ ช่างกล และต้องผ่านการอบรม และทดสอบ จากกรมการขนส่งทางบก

กระทั่งกองทัพภาคที่ 3 มีนโยบายเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ ทางกรมการขนส่งทางบก ก็ประเมินแล้วว่า อาชีพเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ หรือ ช่าง ตรอ.เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม และสามารถสร้างเป็นอาชีพให้ทหารกองประจำการหลังปลดประจำการได้ จึงมีการจัดทำความร่วมมือครั้งนี้

นายเทวรัตน์ วงศ์วาสน์ ประธานชมรมตรวจสภาพรถพิษณุโลก กล่าวว่า สถานตรวจสภาพรถเอกชนหลายแห่ง พร้อมรับทหารกองประจำการ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการนี้ เข้าร่วมทำงานทันที โดยมีการเสนออัตราค่าจ้าง สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เริ่มต้นที่วันละ 450 บาท ส่วนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จากโครงการ แต่ยังไม่มีใบอนุญาต จะได้รับอัตราค่าจ้างเริ่มต้นที่วันละ 350 บาท