พะเยา วันมาฆบูชา เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 50

วันที่ 15 ก.ค 67 เวลา 18.00 น. นายรัชพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลง ข่าวงานเวียนเทียนทางน้ำกลาง กว๊านพะเยา วันมาฆบูชา หนึ่งเดียวในโลกประจำปี 2567 ครั้งที่ 50 วันที่24กพ.67 วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ณ ลานสวนตุง บริเวณสวนสมเด็จย่า 90 ริมกว๊านพะเยา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของการจัดงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันมาฆบูชาที่ 24 กุมภาพันธ์ 67 นี้วัดติโลกอารามเป็นวัดเก่าแก่ ที่มีพระพุทธรูปหินทรายโบราณ อายุกว่า500ปี หรือหลวงพ่อศิลาประดิษฐานอยู่ สำหรับในงานพิธีก็จะมีการนั่งเรือพาย จากท่าเรือโบราณ ไปยังวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา และจะพายเรือเวียนเทียนรอบๆๆวัดติโลกอาราม 3 รอบ

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา