พิษณุโลก เกษตรแฟร์  “ศึกชนช้าง” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  มีพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ “ศึกชนช้าง” ปีที่ 2 โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานในพิธี    กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรภ.พิบูลสงคราม พร้อมผู้บริหารร่วมต้อนรับ พร้อมกล่าวว่า งานเกษตรแฟร์ “ศึกชนช้าง” ปีที่ 2 งานประกวดกล้วยไม้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยออกสู่สังคม เปิดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ โดยใช้งานเกษตรแฟร์ “ศึกช้างชนช้าง” เป็นห้องปฏิบัติการภาคสนามเพื่อถ่ายทอดความรู้ทุกมิติจากห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกลับไปสู่ชุมชนและสังคม สร้างความสุขให้กับครอบครัว เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ และเพื่อกระตุ้นให้มีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ขยายพันธุ์กล้วยไม้ เป็นศูนย์การพัฒนาพันธุ์และเป็นศูนย์กางเศรษฐกิจการค้ากล้วยไม้

ผู้อำนวยการกองกลาง ฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า งานเกี่ยวกับพันธุ์พืช ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ จ.พิษณุโลก คือกล้วยไม้ ตระกูลช้างที่มีต้นกำเนิดอยู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะ จ.พิษณุโลก กำลังจะส่งเสริมเพื่อให้เป็นสินค้าเป็นพันธุ์พืชที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอีกด้วย

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 ขอเชิญชวนเที่ยวงาน เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2 “ศึกชนช้าง”ภายในงาน พบกับ การประกวดกล้วยไม้ชิงถ้วยพระราชทาน  กล้วยไม้ 14 ประเภทสกุล ชิงถ้วยพระราชทาน รางวัล BEST OF CHANG  / รางวัล BEST OF SHOW และรางวัลยอดเยี่ยม ,การประกวดหมี่ซั่วเมืองสองแคว อาหารพื้นถิ่นที่ถูกผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ,การประกวดไก่ต่อ – ไก่ตั้ง  ,นิทรรศการโชว์ไก่พื้นเมือง ,นิทรรศการสุนัขบางแก้ว , การแข่งขันเดิน – วิ่ง Back to run Techno PSRU 2024  ,การแสดงดนตรีของนักศึกษา ,กิจกรรมตลาดนัดแรงงาน  

นอกจากนี้ ยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจัดจำหน่ายพันธุ์ไม้นานาชนิด  ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  และการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารมากมาย ทุกคืนมีศิลปินที่จะมาสร้างสีสัน  ณ บริเวณลานกิจกรรม ด้านหน้าหอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.  ส่วนทะเลแก้ว  14 ก.พ.  2567 พบกับ”พงศ์-พันธ์ ” 15 ก.พ.  2567 พบกับ”รุ่ง สุริยา”   17 ก.พ.  2567 พบกับลิเก “เพชรพิบูล” โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรพส.  ปิดท้าย วันที่ 18  ก.พ. 2567 พบกับการประกวดสุดยอดนักร้องลูกทุ่ง โดยคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น