เปิดสนามบินสามเหลี่ยมทองคำ รับได้เครื่องโบอิ้ง 737-900

วันที่ 5 ก.พ.2567 ที่ผ่านมา ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ตรงกันข้ามแม่น้ำโขงกับ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดสนามบินสากลแขวงบ่อแก้วอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้เข้าร่วมคือ ดร.บัวคง นามมะวง เจ้าแขวงบ่อแก้ว นายจ้าวเหว่ย ประธานกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ นายหวางเคอหาน ผู้แทนบริษัท Greater Bay Area Investment and Development (HK) Limited จากฮ่องกง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครบครัน

โดยทางแขวงบ่อแก้วระบุว่าสนามบินดังกล่าวเป็นสนามบินรหัส 4 C มูลค่าการลงทุน 225,358,700 ดอลลาร์สหรัฐ โดยถือเป็นหนึ่งในข้อตกลงในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำที่มีความกว้าง 314 เฮกตาร์ 5,478 ตารางเมตร มีทางวิ่งหรือรันเวย์ยาว 2,500 เมตร รวมทั้งยังสามารถขยายไปได้ถึง 3,000 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินขนาด A-321 และโบอิ้ง 737-900 อาคารผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและออกได้ถึง 600 คน

สำหรับสนามบินมีการลงทุนเป็นมูลค่า 225,358,700 เหรียญสหรัฐ เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.2563 เป็นต้น ระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี สามารถขยายออกไปได้ตามข้อตกลงของรัฐบาล ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาสัมปทานแล้วโครงการจะส่งมอบคืนให้กับรัฐบาล สปป.ลาว ต่อไป อยางไรก็ตามในช่วงต้นนี้สนามบินจะเปิดให้บริการภายในประเทศก่อนโดยรองรับเครื่องบิน ATR-72 หรือเทียบเทา เพื่อเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ส่งเสริมด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อกับสากล เพื่อเพิ่มความสามรถในด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ รวมไปถึงการเดินทางของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาคเหนือของ สปป.ลาว