“ดอกงิ้ว”อร่อยเหาะ กก.ละ 700-1,000 บาท

วันที่ 29 มกราคม 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูดอกงิ้วกำลังบานและร่วง ภายใน 1 ปีจะออกดอกเพียง1ครั้ง ซึ่งดอกงิ้วเป็นที่ต้องการของชาวบ้าน และกลุ่มแม่ค้าขายขนมจีนน้ำเงี้ยว ขายแกงแค หรือแกงป่า อีกทั้งราคาแพง กก.700-1,000 บาท ดอกงิ้วจึงเป็นที่ต้องการของชาวบ้าน ด้วยเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร ทำแแกง หรือทำน้ำขนมจีนน้ำเงี้ยว และอาหารอื่นๆ ด้วย

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อ.เมืองจ.พะเยา ต่างพากันมาเก็บดอกงิ้วป่า ที่กำลังเบ่งบานออกดอก และร่วงหล่น ปลายเดือนมกราคมหรือเดือน 4 ช่วงย่างเข้าฤดูร้อน ซึ่งปัจจุบัน ต้นงิ้วจะหายากแล้วแต่ยังมีต้นงิ้วยืนต้น ขนาดใหญ่ และเริ่มออกแดงเต็มต้น ที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทำให้ชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ พากันออกมาเก็บ ดอกงิ้ว ที่ร่วงหล่น บริเวณดังกล่าว และ นำไป แกะกลีบดอกเอาขี้ตาหรือเมล็ดที่ติดปลายดอกออก

หลังจากนั้น ฉีกเป็นชิ้นๆ นำไปตาก แห้ง แล้วนำไปประกอบอาหาร เช่น ใส่น้ำขนมจีนน้ำเงี้ยว ใส่แกงแค และ หลายๆอย่าง ซึ่งดอกงิ้วจะมีรสชาติ หวาน และเหนียวหนึบ ทำให้ เป็นที่ต้องการของ ตลาด และ มีราคาสูง ถึงกิโลกรัมละ 700 -1,000 บาท

นาง ณัฐกานต์ เมืองใจ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านต้ำ กล่าวว่า ต้นงิ้วบริเวณปากทางเข้า เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ตั้ม) จะเป็นต้นงิ้วขนาดใหญ่ มีอายุกว่า100ปี ที่ยืนต้นอยู่ มานานและ ออก ดอก เต็มต้นทุกปี และในปีนี้ ต้นงิ้วดังกล่าว เริ่ม ออกดอก และร่วงหล่น จึงพากันออกมาเก็บ เพื่อ นำไป ตากแห้งแล้ว ไว้ประกอบอาหาร จำพวก ใส่น้ำขนมจีน ใส่แกงแค และ นำไปขาย กิโลกรัมละถึง 700-1,000 บาท สำหรับดอกงิ้ว จะมีในช่วง เดือน 4 หรือตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์หลังจากนั้น ก็จะไม่มีแล้วเพราะว่า 1 ปีจะมีเพียง 1 ครั้ง จึงทำให้มีราคาสูง และเป็นที่ต้องการของชาวบ้านแม่ค้า และตลาดด้วย

สัมภาษณ์นาง ณัฐกานต์ เมืองใจ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านต้ำ

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา