พิษณุโลก สำนักฯสิ่งแวดล้อมที่ 3 ตรวจน้ำเสีย-อากาศ หลังเหตุเกิดไฟไหม้กองขยะ”วงษ์พาณิชย์”

ระบุ อากาศอยู่ในระดับอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไม่ร้ายแรง แนะใช้แมส N95 ป้องกันในรัศมี 100 – 200 เมตร

วันที่ 27 มกราคม 2567 เอกสารเผยแพร่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 รายงานว่า กรณีเหตุเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานคัดแยกขยะช่วงตี 2.00-3.00 น.ของวันที่ 26 ม.ค.67 ของบริษัท วงษ์พาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทสจ.พิษณุโลกทต.ท่าทอง และอบจ. พิษณุโลก เป็นต้น ณ.จุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่นอกอาคาร ขนาด 30 x 40 x 7 เมตร คิดเป็นปริมาณขยะประมาณ 33.6 ตัน ซึ่งเป็นกองขยะทั่วไป รอเข้าสู่ขบวนการคัดแยกเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพเป็นขยะ RDF ทั้งนี้

สำนักงาน สวล.ที่ 3ฯ ดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศและน้ำจากการระงับเหตุเพลิงไหม้รอบพื้นที่เกิดเหตุ ดังนี้

1.ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยเครื่องวัดสภาพอากาศอันตราย ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน พบว่า มีค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อยู่ในช่วง 0.1 – 0.7 ppm คาร์บอนมอนอกไซด์ อยู่ในช่วง 0–5 ppm และค่า VOCs รวม อยู่ในช่วง 1 – 9 ppm ซึ่งอยู่ในระดับที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไม่ร้ายแรง เช่น ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ

2.ดำเนินการดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำจากการระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณลำรางสาธารณะหน้าโรงงานเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากการไหลล้นของน้ำจากการดับเพลิงออกสู่ทางน้ำสาธารณะ

3.สคพ. 3 ได้มีข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ของโรงงานจัดเตรียมหน้ากากป้องกันสารมลพิษทางอากาศหรือหน้ากากที่มีคุณภาพสูงให้เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งควรมีการจำกัดระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ และได้แจ้งให้ อปท. ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงในการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการรับสัมผัสควันจากเพลิงไหม้ รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์หน้ากากอนามัยประเภท N95 หรือประเภทที่สามารถป้องกันสารพิษทางอากาศได้ ในระยะรัศมี 100 – 200 เมตร เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพต่อไป

อย่างไรก็ตาม สคพ.3 จะดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและคุณภาพน้ำในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติต่อไป