อำเภอบ้านโคก จัดงานประเพณีบุญกองข้าวใหญ่

เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ณ สนามภูเวียงหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์
จากการนำของนายแสวงดวงสุภานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโคก นางคำหล้า ดวงสุภา ส.อบจ. อ.บ้านโคก นายสุรพันธ์เจริญทรัพย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านโคกตลอดจนนายอำเภอบ้านโคกคอยให้การต้อนรับ
นายวารุจ ศิริวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะที่ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานบุญกองข้าวใหญ่ประจำปี 2567

โดยนายแสวง ดวงสุภา นายกเทศบาลตำบลบ้านโคก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีบุญกองข้าวใหญ่ตำบลบ้านโคก ประจำปี 2567

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาที่ยึดถือกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการทำบุญและรำลึกถึงพระคุณของข้าวเป็นการขอขมาพระแม่โภสพ เพื่อเป็นการสืบทอดอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีก่อเจดีย์บุญกองข้าวใหญ่ตำบลบ้านโคกให้มีปรากฏสืบไป

เทศบาลตำบลบ้านโคก จึงได้กำหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีก่อเจดีย์บุญกองข้าวใหญ่ ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 26 -28 มกราคม 2567 รวม 3 วันโดยมีกิจกรรมการแห่ขบวนรถของแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่ การประกวดอาหารพื้นบ้าน การออกร้านค้าชุมชนในเขตอำเภอบ้านโคกการแสดงนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆและชมมหรสพทุกคืน

การจัดงานในครั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านโคกได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคกรวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆตลอดจนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านโคกทุกคน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน