ม.นเรศวร ยกระดับ “กล้วยไข่” สู่นวัตกรรม ป้องกันผิวหนังสัมผัสแสงแดด

วันที่ 24 ม.ค 67 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แถลงข่าว “ผลิตภัณฑ์นิวตราซูติคอลเม็ดเคี้ยวกล้วยไข่ผสมน้ำมันเมล็ดกัญชง” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร สนับสนุนการทำงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ เพื่อนำไปผลิตในเชิงพานิชย์ต่อไป รวมทั้งช่วยเกษตรกรด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กล้วยไข่ ซึ่งเป็นผลผลิตที่หาได้ง่ายในภูมิภาคนี้

รศ.ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่หลากหลาย และสอดรับกับความต้องการของสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี “กล้วยไข่” เป็นผลไม้เศรษฐกิจส่งออกที่สำคัญของประเทศ เนื้อแน่นเหนียว รสชาติหวาน ผลไม่เล็กไม่ใหญ่ และสามารถปลูกกล้วยไข่ได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจารุภา วิโยชน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงยกระดับ “กล้วยไข่” นำมาผสมผสานกับสมุนไพร “เมล็ดกัญชง” สู่การแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น “ผลิตภัณฑ์นิวตราซูติคอลเม็ดเคี้ยวกล้วยไข่ผสมน้ำมันเมล็ดกัญชง” เพิ่มการดูดซึมของเบต้า-แคโรทีน เพื่อป้องกันการแดงของผิวหนังจากการสัมผัสแสงแดด

โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งผลิตภัณฑ์นิวตราซูติคอลเม็ดเคี้ยวกล้วยไข่ผสมน้ำมันเมล็ดกัญชนี้ ถูกพัฒนาจากผลไม้และสมุนไพรไทย เพื่อให้ได้สัมผัสกับความธรรมชาติและความเป็นเอกลักษณ์ของกล้วยไทยในรูปแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดเคี้ยวจากกล้วยไข่และน้ำมันเมล็ดกัญชง ใช้เป็นอาหารว่างหรือเพิ่มเติมในอาหารมื้อหลัก

นอกจากจะได้รับรสชาติของกล้วยในขณะเคี้ยวแล้ว ยังช่วยให้สารสำคัญดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการดูดซึมเบต้า-แคโรทีน ด้วยสูตรตำรับที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อป้องกันการแดงของผิวหนังจากการสัมผัสแสงแดด ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกัน photoaging

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์นิวตราซูติคอลเม็ดเคี้ยวกล้วยไข่ผสมน้ำมันเมล็ดกัญชง พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 0 5596 8727