เอกอัครราชทูตเมียนมา ประจำประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะแม่ทัพภาคที่ 3

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับนาย อู ชิช เว ( U Chit Swe ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย และพลจัตวา คุน เนย์ ตุน อู ( Khun Nay Tun Oo ) ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะแม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวถึงความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ตามแนวชายแดน ซึ่งทั้งสองประเทศใช้กลไกความร่วมมือในระดับพื้นที่บูรณาการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (The Border Consortium : TBC) และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จและสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ