มน.แถลงข่าวงานมหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชน ฉลอง 30 ปี คณะแพทยศาสตร์ 18 – 20 ม.ค.นี้

วันที่ 2 ม.ค 2567 เวลา 10.00 น.ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแถลงข่าวโครงการ “MED NU Health Expo 2024” ภายใต้หัวข้อ “สังคมสุขภาพดี Healthy Society” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2567 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงานครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย โดยมีนโยบายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (SDGs 3 : Good Health and Well-Being)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า กิจกรรมภายในงาน อาทิ การให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่าย กว่า 20 รายการ เช่น การตรวจสุขภาพหัวใจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ตรวจมูลกระดูก ตรวจจอประสาทตา ตรวจคัดกรองโรคนอนกรนและสอนฝึกการบริหารทางเดินหายใจส่วนบนเพื่อลดการนอนกรน ตรวจคัดกรองก้อนที่ต่อมไทรอยด์ ตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม การแสดงผลงานนวัตกรรม วิจัย ที่หลากหลาย พร้อมต่อยอดเชิงธุรกิจ และการประชุมวิชาการทางการแพทย์

ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือ จากคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน ที่มาร่วมสร้างมหกรรมสุขภาพอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป
จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน มหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชนครั้งยิ่งใหญ่ “MED NU Health Expo เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 18 – 20 มกราคม 2567 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก