องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในวันปีใหม่ 2567 มอบเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน

วันที่ 20 ธ.ค.2566 เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567 มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กองกำลังผาเมือง จำนวน 150 ชุด ณ ฐานปฎิบัติการบ้านปูนะ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายโดยมี นายศรัณยู มีทองคำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พันเอก มีชัย นิลศาสตร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พร้อมผู้บังคับหน่วย และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ


โดยนายศรัณยู มีทองคำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะตัวแทนข้าราชการฯ ได้กล่าวต้อนรับว่ารู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่องคมนตรีได้กรุณาเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567 มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใย และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ทุกนาย เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ ข้าพระพุทธเจ้า และกำลังพลขอตั้งปณิธานจะจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ตลอดไป


โอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบ กล่าวว่า ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามการทำงานของกองกำลังป้องกันชายแดน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเสมอมา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่เป็นประจำทุกปี ทรงห่วงใย และพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ปัจจุบันแม้ว่าปัญหาชายแดนระหว่างประเทศจะลดลง แต่ยังคงมีปัญหาด้านความมั่นคงที่ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ สุขภาพของประชาชน การลักลอบเข้าเมือง และปัญหายาเสพติด ทรงทราบดีว่าทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และทรงกล่าวชื่นชมครอบครัวของทุกท่านว่าเป็นผู้เสียสละต้องดูแลลูก พ่อ แม่ที่อยู่ทางบ้าน ในขณะที่เราปฎิบัติงานอยู่ในพื้นที่ชายแดน และส่งกำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติงาน ยังความปลื้มปิติแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น.รัชพล งามกระบวน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว