พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯพระราชทาน น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ ฯ พระพระเทพวัชรญาณเวที วัดป่าสมบูรณ์ธรรม อ.ชาติตระการ

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้พลโท ปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง เชิญ น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรม ถวายแด่พระพระเทพวัชรญาณเวที (สมบูรณ์ กันตสีโล) เจ้าอาวาสวัดป่าสมบูรณ์ธรรม อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนายภูสิต สมจิตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลตรี สมบัติ บุญกอแก้ว เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
พลโท ปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการ สำนักพระราชวัง ผู้แทนพระองค์ และร่วมพิธีในครั้งนี้

ด้วยพระเทพวัชรญาณเวที (สมบูรณ์ กันตสีโล) เจ้าอาวาสวัดป่าสมบูรณ์ธรรม เป็นพระวิปัสสนาจารย์ชื่อดัง ศิษย์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ที่วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร และหลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย มีนามเดิม สมบูรณ์ สมอุ่นจารย์ เกิดเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2483 ที่ จ.ขอนแก่น โดยเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2565 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

CR: ภาพ/ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3