สมาคมสื่อฯ พิษณุโลก จับมือชมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ หน่วยงานรัฐ-เอกชน มอบสิ่งของ รร.ห้วยปลาไหล อ.วัดโบสถ์

นายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก กล่าวว่า สมาคมสื่อฯ ร่วมกับชมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดโครงการอุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ณ โรงเรียนห้วยปลาไหล หมู่ที่ 2 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาด้านอาคารสถานที่ น้ำอุปโภค- บริโภค ห้องพยาบาล ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ

ทั้งนี้ มีหน่วยงานร่วมบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนมาก อาทิ ปตท.สผ.โครงการเอส 1(ลานกระบือ) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สาขาพิษณุโลก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  ศาลปกครองพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก และวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

โดยมีการทาสีรั้ว ฝาผนัง ปรับปรุงห้องพยาบาล  ชั้นวางหนังสือ มอบทุนการศึกษา  อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา การส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้กับชุมชน เช่น ตัดเสื้อผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์ พร้อมมอบอุปกรณ์การพัฒนาการเรียนการสอน บริการซ่อมแซมไฟฟ้า  พัดลม และบริการตัดผม อีกด้วย

นอกจากนั้นมณฑลทหารบกที่ 39 สนับสนุนการแสดงวงดนตรี หมวดดุริยางค์ โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก ให้บริการด้านสุขภาพ กองบิน 46 พิษณุโลก มอบอุปกรณ์กีฬา และจัดแสดงเครื่องบินเล็ก โดยชมรมเครื่องบินเล็ก กองบิน 46  เป็นต้น

อนึ่ง ผู้มีจิตศรัทธาสามารถแจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่โทรศัพท์ 0804450445 และ
0816887082