พิษณุโลก ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่อำเภอชาติตระการ

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ให้การต้อนรับ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กองกำลังผาเมือง ณ ฐานปฏิบัติการเอกราช บ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านร่มเกล้า เพื่อให้เด็กนักเรียนไว้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จากนั้นได้รับฟังการบรรยายสรุป/ตรวจภูมิประเทศ พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล พร้อมกำชับให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง